Bil- och resekostnader för företagare

Om du är en enskild näringsidkare, det vill säga en rörelseidkare eller yrkesutövare, kan du som kostnader för näringsverksamhet dra av de utgifter för följande resor som uppstått inom företagets verksamhet

Deklarera de bilkostnader som hänför sig till företagsverksamheten i skattedeklarationen för näringsverksamhet. Observera! Resorna till arbetsplatsen (till företagets driftställe) utgör inte körningar inom näringsverksamheten. Dessa kostnader kan du inte dra av i företagets skattedeklaration.  Dra av kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Deklarera resekostnaderna i MinSkatt i skattedeklarationen för näringsverksamhet på flikarna Intäkter och Kostnader. Se närmare deklarationsanvisningar.

Avskilj privat- och arbetskörningar i en körjournal

Avdraget förutsätter att du för en körjournal eller en annan pålitlig utredning av bilens användning och av de resor som hänför sig till näringsverksamheten.  Anvisningar för körjournal.