Konto- och referensnummer

Den här anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder.

För att betala skatter behöver du betalningsuppgifter såsom

  • Skatteförvaltningens kontonummer
  • det rätta referensnumret

Beroende på skatt hittar du de betalningsuppgifter som behövs antingen i MinSkatt eller i det beskattningsbeslut som du har fått.

Du behöver alltid referensnumret för att betala

Skatterna ska betalas in på Skatteförvaltningens bankkonto i Danske Bank eller Nordea. Du kan inte betala skatter endast med ett kontonummer utan du behöver alltid också ett referensnummer som riktar din betalning till rätt skatt. Referensnumret är kundspecifikt. Därtill har olika skatteslag egna referensnummer. Ditt skatteslagspecifika referensnummer är bestående.

Exempel: Det referensnummer för fastighetsskatt som finns på ditt fastighetsbeskattningsbeslut för 2020 och i MinSkatt kan du använda även i fortsättningen när du betalar fastighetsskatt. Du kan inte använda ditt referensnummer för fastighetsskatt när du betalar andra skatteslag.

Kontrollera alltid de rätta betalningsuppgifterna i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Skatteförvaltningens kontonummer finns inte i skatt.fi. Du kan inte betala skatter endast med ett kontonummer utan du behöver alltid också det kundspecifika referensnumret.

Läs anvisningen: Så här hittar du rätt referensnummer i MinSkatt.

De referensnummer som Skatteförvaltningen använder är i RF-format. Referensnumret skrivs i sin helhet, även bokstäverna RF. Om du inte kan använda referensnumret, till exempel om du betalar från en utländsk nätbank, ska du anteckna hela referensnumret i meddelandefältet.

Att betala skatter på Danske Banks kontor

Du kan också betala skatterna utan serviceavgifter på vissa av Danske Banks kontor. Ta med dig giroblanketten från Skatteförvaltningen eller uppgifterna som individualiserar betalningen. Ytterligare information finns på Danske Banks webbsidor www.danskebank.fi. På Åland tas kontantbetalningar av skatter emot kostnadsfritt av Statens ämbetsverk på Åland.

Skatter till Skatteförvaltningen kan inte betalas på Skatteförvaltningens eller Tullens kontor.