Skatteåterbäring – samfundskunder

Denna anvisning gäller samfundskunder. Du kan läsa om skatteåterbäringar till privatpersoner samt rörelseidkare och yrkesutövare här.

När betalas skatteåterbäringen?

Samfunden och de samfällda förmånerna, dvs. aktiebolagen, andelslagen, föreningarna och stiftelserna, har egna skatteåterbäringsdatum.

Samfundens skatteåterbäringar betalas in på bankkontona den 5 dagen i den andra månaden efter den månad då ett samfunds beskattning har slutförts. Om den 5 dagen inte är en vardag betalas skatteåterbäringen följande vardag.

Läs mer om slutförandet av beskattningen för samfund

Hur mycket får jag i skatteåterbäring?

När beskattningen har slutförts kan du se återbäringsbeloppet i MinSkatt eller det beskattningsbeslut du får hem med posten.

Observera att om din skatteåterbäring har använts till obetalda skatter, syns den eventuella ändringen inte i skatteåterbäringsbeloppet på ingångssidan till MinSkatt. Du kan granska uppgifterna om användningen av skatteåterbäringen på fliken "Genomförda betalningar och återbäringar".

Se anvisningarna:

Till vilket konto betalas skatteåterbäringen?

Skatteåterbäringen betalas in på det bankkonto som du har anmält. Kontrollera att det kontonummer du anmält stämmer. Du ser kontonumret i MinSkatt, den förhandsifyllda skattedeklarationen eller beskattningsbeslutet. Anmäl vid behov ditt nya kontonummer. Du kan inte anmäla ditt kontonummer per telefon.

Se anvisningen: Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt

Läs mer om ändring av kontonumret

Varför fick jag inte skatteåterbäringen på mitt konto?

Exempel på situationer där du inte får skatteåterbäringen på ditt konto:

  • Du har uppgett fel kontonummer, exempelvis numret på ett avslutat konto.
  • Du har inte anmält något kontonummer över huvud taget.
  • Skatteåterbäringen har använts till skatter som förfallit till betalning. Läs mer om användning av återbäringar till obetalda skatter.
  • Utsökningsmyndigheten har använt skatteåterbäringen till betalning av dina skulder som gått till utsökning.
  • Skatteåterbäringen var under 10 euro.
  • Skattedeklarationer har uteblivit (t.ex. en momsdeklaration) eller så innehåller de väsentliga brister.

Skatteåterbäring har använts till skatter som förfallit

Om skatteåterbäringen eller en del av den har använts till skatter på eget initiativ, t.ex. moms eller arbetsgivarprestationer, har din inbetalning som du avsett för dessa skatter förblivit oanvänd. Den oanvända inbetalningen antingen lämnas kvar för att användas till kommande skatter som förfaller eller återbetalas till bolagets bankkonto, beroende på det återbäringsalternativ och den återbäringsgräns du valt i MinSkatt. Du kan ansöka om återbetalning av inbetalningen i MinSkatt: Gå till ”Ansökan om återbäring, skatter på eget initiativ” under Funktioner och fyll i de behövliga uppgifterna. Före återbetalningen använder Skatteförvaltningen inbetalningen till andra skatter som förfallit. Inbetalningen kan också utmätas. Läs mer om hur återbäringar av skatter på eget initiativ betalas.

Om en skatteåterbäring har använts till förskottsskatt, används din inbetalning till de förskottsskatter eller andra inkomstskatter som därnäst förfaller, i den ordning som förfallodagen anger. Kontrollera i MinSkatt hur mycket du ska betala i förskottsskatt och när du nästa gång ska göra det.

Följ tidsplanen för ditt betalningsarrangemang, det vill säga låt inte bli att betala rater på grund av skatteåterbäringen. Användningen av skatteåterbäringen beaktas i betalningsarrangemangets totalbelopp: raterna och tidsplanen ändras inte medan betalningsarrangemanget pågår, men betalningsarrangemanget upphör tidigare.

Läs mer om användning av återbäringar till obetalda skatter.

Hur får jag skatteåterbäringen om jag inte anmält mitt kontonummer i tid eller överhuvudtaget eller om mitt konto har avslutats?

Om du inte har anmält ditt kontonummer till Skatteförvaltningen, eller om kontot har avslutats, betalar Skatteförvaltningen skatteåterbäringen via Nordea i form av en betalningsanvisning, dvs. penningförsändelse. Skatteförvaltningen betalar inte ut återbäringar som underskrider 15 euro som betalningsanvisningar, annat än om du särskilt ber om det.

Du får en avi om betalningsanvisningen från Nordea till den adress som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. För att få en betalningsanvisning ska du ha en adress i Finland. När du har fått avin kan du lösa in skatteåterbäringen på något av Nordeas kontor som erbjuder kassatjänster i Finland. Betalningsanvisningen ska lösas in inom 45 dagar. Närmare instruktioner finns i avin från banken. Ta helst med den när du löser in din skatteåterbäring.

Löser du inte in betalningsanvisningen inom 45 dagar, returneras beloppet till Skatteförvaltningen. Därefter får du ett brev med en kontonummerförfrågan. När du har uppgett ditt kontonummer i MinSkatt betalas återbäringen in på ditt konto inom ungefär en vecka.