Betalning av skatter – företag och organisationer

För en del skatter skickar Skatteförvaltningen ett beskattningsbeslut där du ser skattebeloppet och förfallodagen samt uppgifterna för betalning. En del av skatterna ska i sin tur betalas på eget initiativ och betalaren ska då själv beräkna skattebeloppet och kontrollera förfallodagen.

Vid skattebetalningen är det viktigt att du använder det rätta bankkontonumret och referensnumret. Med hjälp av referensnumret kan Skatteförvaltningen allokera betalningen till rätt betalare. Betalningsuppgifterna finns på giroblanketterna eller i beskattningsbesluten. Du hittar kontonumren även i MinSkatt.

En skatt har betalats i tid, om den betalas senast på förfallodagen. Om förfallodagen är en lördag eller en helgdag kan skatten betalas följande vardag utan dröjsmålspåföljder. Betalningsdagen anses vara den dag då banken debiterar betalarens konto med betalningen eller kvitterar att betalningen har mottagits.

Skatter på eget initiativ

Du ska betala exempelvis moms och arbetsgivarprestationer på eget initiativ.

Sammandrag

Du får varje månad ett sammandrag i MinSkatt om transaktioner som gäller skatter på eget initiativ, samfunds och samfällda förmåners inkomstskatter samt arvs- och gåvoskatter. Kontrollera uppgifterna i sammandraget.

Förskottsskatt och tilläggsförskott

Företag och samfund ska betala förskottsskatt på sina inkomster. Det går att begära ändring av förskottsskatterna under skatteåret. Om de skatter som betalats på förhand inte täcker det slutliga skattebeloppet, kan man ansöka om tilläggsförskott efter skatteåret.

Skatteåterbäringar

Du kan få skatteåterbäring om du har betalat för mycket skatt under året.

Kvarskatt – aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser

Du ska betala kvarskatt om du har betalat för lite förskottsskatt under året.

Kvarskatt – bl.a. rörelseidkare och yrkesutövare

Du ska betala kvarskatt om du har betalat för lite förskottsskatt under året. Information till rörelseidkare och yrkesutövare, bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag samt lantbruksföretagare och skogsägare.

Fastighetsskatt

Om du äger en fastighet ska du betala fastighetsskatt på den.

Överlåtelseskatt

När du köper en fastighet, aktier i ett bostadsaktiebolag eller annat värdepapper ska du betala överlåtelseskatt.

Betalningssvårigheter

Du kan behöva mer tid för betalning av skatter eller ansöka om betalningsarrangemang på grund av tillfälliga betalningssvårigheter.

Hur och vart betalas skatterna?

För en del skatter skickar Skatteförvaltningen ett beskattningsbeslut där du ser skattebeloppet och förfallodagen samt uppgifterna för betalning. En del av skatterna ska i sin tur betalas på eget initiativ och betalaren ska då själv beräkna skattebeloppet och kontrollera förfallodagen.

Skatterna betalas in på Skatteförvaltningens bankkonton i Nordea, Danske Bank eller OP. Betalningsuppgifterna finns på giroblanketterna eller i beskattningsbesluten. Du hittar kontonumren även i MinSkatt.

Vid skattebetalningen är det viktigt att du använder det rätta bankkontonumret och referensnumret. Med hjälp av referensnumret kan Skatteförvaltningen allokera betalningen till rätt betalare.

En skatt har betalats i tid, om den betalas senast på förfallodagen. Om förfallodagen är en lördag eller en helgdag kan skatten betalas följande vardag utan dröjsmålspåföljder. Betalningsdagen anses vara den dag då banken debiterar betalarens konto med betalningen eller kvitterar att betalningen har mottagits.

Du kan också betala skatterna utan serviceavgifter på vissa av Danske Banks kontor. Ta med dig giroblanketten från Skatteförvaltningen eller uppgifterna som individualiserar betalningen. Ytterligare information finns på Danske Banks webbsidor www.danskebank.fi. På Åland tas kontantbetalningar av skatter emot kostnadsfritt av Statens ämbetsverk på Åland.

Skatter till Skatteförvaltningen kan inte betalas på Skatteförvaltningens eller Tullens kontor.