Elektroniska anmälningar, deklarationer och ansökningar

I den här tjänsten kan du

  • ansöka om återbäring av källskatt på dividend-, ränte- eller royaltyinkomst (personer och samfund)
  • ansöka om källskattekort för dividend-, ränte- eller royaltyinkomst (endast samfund)
  • lämna in vissa årsanmälar
  • göra uppgiftsbegäranden om enskilda handlingar
  • be om en diskussion på förhand (endast samfund)
  • skicka bouppteckning eller göra övriga begäranden som anknyter till bouppteckningen

Logga in

Logga in i tjänsten med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du behöver inte en separat fullmakt om du sköter ärenden på ett företags vägnar.

Om du är utlänning kan du använda

Anvisningar