Elektroniska anmälningar, deklarationer och ansökningar

I den här tjänsten kan du

  • ansöka om återbäring av källskatt på dividend-, ränte- eller royaltyinkomst (personer och samfund)
  • ansöka om källskattekort för dividend-, ränte- eller royaltyinkomst (endast samfund)
  • lämna in vissa årsanmälar
  • göra uppgiftsbegäranden om enskilda handlingar
  • be om en diskussion på förhand (endast samfund)
  • skicka bouppteckning eller göra övriga begäranden som anknyter till bouppteckningen

Logga in i tjänsten med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du behöver inte en separat fullmakt om du sköter ärenden på ett företags vägnar.

Om du är utlänning kan du använda

Logga in

Anvisningar