Elektroniska anmälningar, deklarationer och ansökningar

Tjänsten har överförts till MinSkatt. Logga in i MinSkatt och välj därefter länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat.

Logga in i MinSkatt

Läs mer om begränsad anmälan och begäran om uppgifter