Katso-tunnistus – usein kysyttyä

Tältä sivulta löydät vastauksia yleiseimpiin Katso-tunnistusta koskeviin kysymyksiin. Sähköisen asioinnin valtakirjoihin liittyvät kysymykset löydät sivulta Katso-tunnistus – sähköisen asioinnin valtakirja – usein kysyttyä.

Tunnisteen / pääkäyttäjyyden perustaminen

Alitunniste

Kirjautuminen asiointipalveluihin

Salasanat

Valtuutukset

Tunnisteen / pääkäyttäjyyden perustaminen

Kuka voi olla organisaation pääkäyttäjä Katso-palvelussa?

Pääkäyttäjä on henkilö, jolle on kaupparekisterissä merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus (esim. henkilöyrittäjän nimenkirjoitusoikeus on merkitty Verohallinnon omiin järjestelmiin). Myös prokuristi voi saada pääkäyttäjätunnisteen, jos hän on ainoa nimenkirjoitusoikeudellinen prokuran antaneessa organisaatiossa. Prokuratietojen tulee olla kaupparekisterissä.
Kuolinpesä ja yhtymän edustaja voi olla pääkäyttäjä poikkeusmenettelyin.

Voiko vasta perusteilla olevalle yritykselle myöntää tunnukset?

Ei voi. Käyttäjätunnus voidaan aktivoida vasta kun yritys on perustettu ja yritys löytyy kaupparekisteristä.

Ohjeessa sanotaan, että asiakas voi hakea tunnuksia mm. tunnistautumalla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan. Onko kyse henkilön omista verkkopankkitunnuksista vai yrityksen? 

Kyse on juuri henkilön omista eli henkilökohtaisista verkkopankkitunnuksista. Tunnusten hakuvaiheessa on tärkeää, että tunnukset sidotaan luotettavasti yrityksen nimenkirjoitusoikeudelliseen henkilöön. Kun tunnukset on haettu ja aktivoitu, käytetään Katso-palvelua yrityksen puolesta Katso-tunnisteella. Verkkopankkitunnuksia ei enää siinä vaiheessa tarvita.

Voinko perustaa asiakasyrityksellemme Katso-tunnisteen?

Et voi. Perustamisen voi tehdä vain henkilö, jolla on organisaatiossa nimenkirjoitusoikeus.

En tunnistautunut verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla Katso-tunnistetta hakiessani. Minun täytyy siis käydä Verohallinnon asiakasrekisteröintipisteessä todistamassa henkilöllisyyteni. Onko väliä missä Verohallinnon toimipaikassa käyn ja kuinka pian tunnuksen hakemisen jälkeen minun täytyy käydä todistamassa henkilöllisyyteni?

Voit todistaa henkilöllisyytesi missä tahansa Verohallinnon Katso-asiakasrekisteröintipisteessä. Katso-asiakasrekisteröintipisteessä on käytävä neljän viikon sisällä tunnisteen hakemisesta. Yli neljä viikkoa vanhat hakemukset poistetaan automaattisesti järjestelmästä. Saat muistutuksen asiasta sähköpostitse ennen hakemuksesi poistamista.

Pitääkö minun perustaa uusi Katso-tunniste, kun vaihdan työnantajaa?

Ei tarvitse. Sinulla voi olla käytössäsi vain yksi Katso-tunniste. Katso-tunniste on aina henkilökohtainen ja kytketty henkilötunnukseen, joten sitä ei voi muodostaa uudestaan samalle henkilölle.
Katso-tunnisteeseen liittyvät asiointioikeudet määritellään valtuutuksilla.

Miten perustan Katso-tunnisteen, kun minulla ei ole suomalaista henkilötunnusta?

Voit perustaa Katso-tunnisteen käyttäen passinumeroa. Tarkemmin asiasta on kerrottu sivulla Ulkomaiset toimijat - Työntekijä.

Miten perustan pääkäyttäjyyden ulkomaiseen yritykseen?

Yritys, jolla ei ole suomalaista y-tunnusta, voi käyttää EU VAT –tunnusta tai kansallista yritystunnusta. Tarkemmin asiasta on kerrottu sivulla Ulkomaiset toimijat - Yritystunnuksen tyyppi ja tarvittavat asiakirjat.

Alitunniste

Mikä on Katso-alitunniste?

Katso-alitunniste sisältää käyttäjätunnuksen ja salasanan, sitä ei ole kytketty haltijansa henkilötunnukseen. Pääkäyttäjä voi luoda Katso-alitunnisteita yrityksen työntekijöille.

Miten alitunniste aktivoituu ja pitääkö minun käydä jossain tunnistautumassa?

Alitunniste on käytettävissä välittömästi sen muodostamisen jälkeen. Alitunniste ei ole sidottu henkilötunnukseen, joten henkilöllisyyden varmentamista ei tarvita.

Voinko luoda alitunnisteen kirjanpitäjälleni?

Organisaation pääkäyttäjä voi luoda alitunnisteita vain oman organisaationsa työntekijöille. Alitunnisteita ei siis muodosteta oman organisaation ulkopuolisille, vaan sitä varten käytetään valtuutuksia.

Minulla on Katso-alitunniste. Mitä hyötyisin sen vahventamisesta Katso-tunnisteeksi?

Vahventamisen yhteydessä Katso-tunnisteeseen liitetään tunnisteen haltijan henkilöllisyys. Samalla tunnisteen hallinta siirtyy pääkäyttäjältä tunnisteen haltijalle (esim. salasanat ja valtuutukset). Vahventamisen myötä tunnisteen käyttömahdollisuudet asiointipalveluissa laajenevat.

Minulla on käytössäni useita alitunnisteita. Voinko vahventaa ne kaikki Katso-tunnisteiksi?

Voit vahventaa vain yhden alitunnisteen Katso-tunnisteeksi. Katso-tunniste on kytketty haltijansa henkilötunnukseen, joten sinulla voi olla vain yksi Katso-tunniste käytössäsi. Kaikki valtuutukset tulee myöntää Katso-tunnisteelle.

Kirjautuminen asiointipalveluihin

Mitä Katso-kirjautumiskuvakkeissa tarkoittavat Katso PWD ja Katso OTP?

Katso PWD tulee sanoista Katso Password (salasana). Kirjautuesssasi kuvakkeesta tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan. Katso OTP tulee sanoista Katso One Time Password (kertakäyttösalasana). Kirjautuesssasi kuvakkeesta tarvitset käyttäjätunnuksen, salasanan ja kertakäyttösalasanan.

Olen kirjautumassa asiointipalveluun. Käytänkö kirjautumisessa Katso OTP -kuvaketta vai Katso PWD -kuvaketta?

Jos käytössäsi on Katso-alitunniste, voit käyttää ainoastaan Katso PWD -kuvaketta. Jos käytössäsi on Katso-tunniste, voit käyttää kumpaa tahansa kuvaketta. Käytä Katso OTP -kuvaketta, jos käyttämässäsi asiointipalvelussa vaaditaan vahvaa tunnistautumista.

Salasanat

Mihin tarvitsen pääkäyttäjäsalasanaa?

Pääkäyttäjäsalasanaa tarvitaan Katso-palvelussa organisaatiota koskeviin toimintoihin (mm. alitunnisteiden ja valtuutusten muodostaminen). Säilytä pääkäyttäjäsalasana turvallisessa paikassa.

Kertakäyttösalasanani ovat loppumassa. Mistä saan uuden salasanalistan?

Uuden Katso-salasanalistan voit tulostaa ja aktivoida asiointipalveluihin kirjautumisen yhteydessä palvelun ehdottaessa salasanalistan tulostamista tai Katso-palvelussa.

Olen tulostanut uuden kertakäyttösalasanalistan. Pitääkö minun myös vaihtaa salasana?

Ei tarvitse.

Tulostin vahingossa peräkkäin kaksi kertakäyttösalasanalistaa. Kumpi on voimassa?

Viimeisimmäksi tulostettu salasanalista on voimassa.

Katso-tunnisteeni on lukkiutunut tai kertakäyttösalasanani ovat loppuneet. Miten toimin?

Lukkiutuneen Katso-tunnisteen tai uuden kertakäyttösalasanalistan saat käyttöösi Katso-palvelussa  kohdasta "Salasanat ja lukkiutunut tunniste". Tarvitset henkilöllisyytesi varmentamiseen henkilökohtaisen verkkopankkitunnuksen tai sirullisen henkilökortin. Voit myös käydä Verohallinnon Katso-asiakasrekisteröintipisteessä avaamassa tunnisteen tai hakemassa salasanalistan.

Alitunnisteeni on lukkiutunut tai olen unohtanut alitunnisteeni salasanan. Miten toimin?

Pyydä organisaatiosi pääkäyttäjää avaamaan lukkiutuneen alitunnisteesi. Pääkäyttäjä voi myös vaihtaa tarvittaessa alitunnisteellesi uuden salasanan.

Minulla ei ole tulostinta. Miten saan kertakäyttösalasanalistan käyttööni?

Voit kopioida salasanalistan myös tiedostoon, katso ohje sivulta Katso-palvelun yksityiskohtaiset ohjeet kohdasta Salasanat.

Miksi tunnisteeni on lukkiutunut? Miten saan sen avattua?

Tunniste lukkiutuu, jos tunnistautumista yritetään kolme kertaa peräkkäin virheellisellä salasanalla tai jos tunniste on ollut käyttämättä 15 kuukautta. Lukkiutuneen tunnisteen saat käyttöösi Katso-palvelussa kohdasta "Salasanat ja lukkiutunut tunnsite". Tarvitset henkilöllisyytesi varmentamiseen henkilökohtaisen verkkopankkitunnuksen tai sirullisen henkilökortin. Voit myös käydä Verohallinnon Katso-asiakasrekisteröintipisteessä avaamassa lukittuneen tunnisteen.

Katso-tunnisteeni on lukkiutunut. Toimivatko myöntämäni valtuutukset silti?

Kyllä toimivat.

Toimivatko organisaation alitunnisteet, jos organisaatiolta poistetaan pääkäyttäjä?

Kyllä toimivat.

Valtuutukset

Miksi organisaationi vastaanottama valtuutus ei toimi?

Organisaation saama valtuutus tulee kohdentaa Katso-tunnisteelle tai -alitunnisteelle. Katso-tunnisteen haltijan tulee vielä hyväksyä valtuutus. Alitunnisteen valtuutus on voimassa välittömästi. Huomaa myös, että valtuuutus on voitu antaa määräajaksi.

Asiakas on antanut tilitoimistolle valtuutuksen, johon on liitetty rooliryhmä Vero – Kaikki. Pääseekö tilitoimisto automaattisesti kaikkiin Verohallinnon asiointipalveluihin?

Kyllä pääsee. Vero – Kaikki –rooli(ryhmä) sisältää valtuutuksen myöntöhetkellä Katso-palvelussa olleet Verohallinnon roolit. Jos Verohallinto ottaa käyttöön asiointipalveluissaan myöhemmin uuden roolin, asiakkaan tulee myöntää se erillisellä valtuutuksella tilitoimistolle.

Miksi en saa valtuutuksen tietoja näkyviin, vaan saan ilmoituksen "Odottamaton virhe"?

Valtuutus on myönnetty roolilla Katso - rinnakkaispääkäyttäjä ja se on myönnetty organisaatiolle. Rinnakkaispääkäyttäjän roolin voi myöntää vain Katso-tunnisteelle. Valtuutuksen saaja tai  myöntäjä ei saa valtuutuksen tietoja näkyviin. Valtuutus tulee myöntää asiointirooleilla (esim. Vero - kausiveroilmoittaja). Virheellinen valtuutus poistuu aikanaan järjestelmästä.

Voinko myöntää saman valtuutuksen usealle työntekijälle?

Voit. Valtuutuksen voi myöntää rajattomalle määrälle käyttäjiä.

Miten poistan myönnetyn valtuutuksen?

Jos olet organisaation pääkäyttäjä tai rinnakkaispääkäyttäjä, voit perua myönnetyn valtuutuksen Katso-palvelussa kohdassa "Haluan hallinnoida Katso-tunnisteeseen liittyviä tietoja ja valtuutuksia". Valitse kirjautumisen jälkeen Organisaatio-osiosta "Myönnetyt valtuutukset". Peru valtuutus valitsemalla peruttavan valtuutuksen kohdalta "Tiedot" ja edelleen "Peruuta valtuutus".

Sähköisen asioinnin valtakirjalla myönnetyn valtuutuksen voi perua sähköisesti valtakirjan hyväksymisen yhteydessä sähköpostiin lähetetyn linkin avulla tai käymällä Verohallinnon Katso-asiakasrekisteröintipisteessä.

Voinko siirtää yritykseni saamat valtuutukset toiselle yritykselle esim. fuusiotilanteessa?

Valtuutusten siirtäminen toiselle yritykselle ei valitettavasti ole palvelussa mahdollista.