Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Saatko vuoden aikana eläkettä ja jotain muuta tuloa?

Muita tuloja voivat olla esimerkiksi palkka, omaishoitajan tuki, edunvalvojan palkkio, asunto-osakeyhtiön kokouspalkkio tai muut korvaukset vaikkapa hallitustyöskentelystä. Näihin tuloihin et voi käyttää eläketulon verokorttia, vaan tarvitset erillisen verokortin. Edellä mainitut tulot verotetaan ansiotulona. 

Saat eläkettä ja muita tuloja – tarvitset vähintään kaksi verokorttia

Tarvitset verokortin erikseen eläketuloa varten ja erikseen palkkaa tai muuta tuloa varten. 

Kaikki verokortit tehdään OmaVerossa samalla hakemuksella. Ilmoita hakemuksessa vain ne tiedot, jotka liittyvät tarvitsemaasi verokorttiin. Esimerkiksi jos tarvitset palkkatulon verokortin, ilmoita vain palkkatuloon liittyvät tiedot. Jos ilmoitat tai muutat samalla kertaa eläkkeen ja palkan tietoja, saat automaattisesti kaksi eri verokorttia eli uuden verokortin myös eläkkeelle.

Valitse ohje, joka vastaa tilannettasi. Ohjeessa kerrotaan, minkä verokortin tarvitset ja miten saat sen.

Jos saat palkkaa tai silloin tällöin esimerkiksi kokouspalkkioita, tarvitset verokortin palkkaa varten. Jos et esitä palkan verokorttia maksajalle, ennakonpidätys on 60 %.

Verokorttia varten tarvitset  

  • arvion siitä, kuinka paljon saat palkkaa koko vuoden aikana
  • tiedot vähennyksistä 

Jos eläkkeesi säilyy ennallaan, ilmoita verokorttihakemuksessa vain palkkaan liittyvät tiedot kuten tulot ja vähennykset.

Huomaa: jos muutat eläkkeesi tietoja, saat uuden verokortin myös eläkettä varten. 

Ohje: Näin teet verokortin palkkaa varten OmaVerossa 

Varmista työnantajaltasi, pitääkö sinun näyttää uusi verokortti työnantajalle vai saako työnantaja ennakonpidätysprosentin sähköisesti Verohallinnolta. 

Vanhuuseläkkeen (työeläke sekä kansaneläke ja takuueläke) aikana voi työskennellä vapaasti: palkkatulo ei vaikuta myönnettyyn eläkkeeseen. Sen sijaan esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeeseen liittyy työskentelyn rajoituksia. Ennen kuin aloitat työnteon, ota aina etukäteen yhteyttä eläkkeenmaksajaan ja selvitä, miten työskentely vaikuttaa eläkkeeseesi. 

Jos saat palkkaa, tarvitset eläkeverokortin lisäksi palkkatulon verokortin.

Verokorttia varten tarvitset nämä tiedot tai asiakirjat:

  • arvion siitä, kuinka paljon saat palkkaa koko vuoden aikana
  • eläkepäätös tai muu asiakirja alkavasta eläkkeestä 
  • tiedot alkuvuoden tuloista ja ennakonpidätyksistä
  • tiedot vähennyksistä.

Ohje: Näin tilaat verokortin palkkaa varten OmaVerossa

Saat palkalle ja osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle yhtä suuret veroprosentit. 

Toimitamme eläkeverokortin suoraan eläkkeenmaksajalle. Varmista työnantajaltasi, pitääkö sinun näyttää palkan verokortti työnantajalle vai saako työnantaja ennakonpidätysprosentin sähköisesti Verohallinnolta.

Omaishoitajan tukea varten tarvitset erillisen verokortin.

Verokorttia varten tarvitset 

  • arvion siitä, kuinka paljon saat omaishoitajan tukea koko vuoden aikana
  • tiedon siitä, mistä alkaen omaishoidon tukea maksetaan

Ohje: Näin tilaat verokortin OmaVerosta omaishoidon tukea varten 

Ilmoita omaishoitajan tuki verokorttihakemuksen vaiheessa Muut tulot kohdassa Perhe-, perhepäivä- ja omaishoitajan tulot: Omaishoitajan palkkiot

Esitä verokortti omaishoidon tuen maksajalle.

Edunvalvojan palkkio on työkorvausta. Tarvitset sitä varten työkorvauksen verokortin

Ohje: Näin teet verokortin työkorvaukselle OmaVerossa 

Valitse ohjeen kohta Saan työkorvausta - en kuulu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin  

Huomaa, että koska et ole työsuhteessa edunvalvojan palkkion maksajaan, et voi käyttää palkan verokorttia.  

Lue tarkemmat ohjeet:  

Tee verokortti palkkaa tai muuta tuloa varten 

Jos eläkkeesi säilyy ennallaan, ilmoita verokorttihakemuksessa vain muut, uudet tai muuttuneet tiedot. Jos tarvitset palkan verokortin, ilmoita palkkatuloon liittyvät tiedot.

Huomaa: jos muutat samalla eläkkeesi tietoja, saat uuden verokortin myös eläkettä varten.

Siirry OmaVeroon

Käytä tarvittaessa apuna ohjeita:

Näin tilaat verokortin palkkaa tai etuutta varten OmaVerossa

Näin tilaat verokortin OmaVerosta omaishoidon tukea, työkorvausta, palkkiota, optiota tai omasta yrityksestä saatua palkkaa varten

Voit tilata verokortin myös muilla tavoilla

Voimassa olevat verokortit ovat OmaVerossa

Ohje: Näin löydät verokortin OmaVerosta

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2024