Miten tarkistan, mihin veronpalautuksen tai mätkyjen määrä perustuu?

Esitäytetystä veroilmoituksesta näet, saatko veronpalautusta vai joudutko maksamaan jäännösveroa eli mätkyjä. Olet siis maksanut veroa joko liikaa tai liian vähän verrattuna siihen, mitkä ovat todelliset toteutuneet tulosi ja tiedossamme olevat vähennyksesi vuoden aikana.

Jos saat mätkyjä, sinulla on voinut olla esimerkiksi liian pieni veroprosentti tuloihisi nähden tai verokortillasi on ollut aiheeton vähennys, esimerkiksi matkakulujen perusteella.

Voit tarkistaa ja verrata esitäytetyn veroilmoituksen tietoja saman vuoden ennakkoperinnän päätökseen eli siihen laskelmaan, jonka mukaan verokorttisi veroprosentti on laskettu. Jos olet muuttanut verokorttia vuoden aikana, käytä viimeisintä laskelmaa. Esitäytetty veroilmoitus ja ennakkoperinnän päätös ovat myös OmaVeron postilaatikossa. Vertailemalla näet, vastaavatko lopulliset tulosi ja vähennyksesi ennakkoperinnän päätöksessä olleita tietoja.

Ota huomioon, että jos teet muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseen, veronpalautus tai jäännösvero voi muuttua.