Maatalousyrittäjän veroilmoitus

Maataloudenharjoittajat tekevät veroilmoituksen kerran vuodessa (keväisin). Veroilmoituslomakkeelle on merkitty sen viimeinen palautuspäivä.

Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen muuttui 1.1.2017

  • Arvonlisäveron ja muut oma-aloitteiset verot voi ilmoittaa ja maksaa OmaVerossa (vero.fi/omavero).
  • Tiedot on annettava verkossa: arvonlisäveroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä (esim. sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta).
  • Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta.

Maatalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 28.2.2018

Asioi verkossa

Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi tai Katso-tunnisteella.

Muut ilmoittamistavat

Jos omistat metsää, lue lisää metsätalouden veroilmoituksesta 2C.

Muista antaa myös arvonlisäveroilmoitus

Maataloudenharjoittajan on aina annettava arvonlisäveroilmoitus, jos hänet on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vaikka kalenterivuoden aikana ei olisikaan ollut arvonlisäverollisia ostoja tai myyntejä. Jos omistat metsää, ilmoita maa- ja metsätalouden arvonlisäverot samalla arvonlisäveroilmoituksella.  

Jos verokautesi (aiemmin ilmoitus- ja maksujakso) on kalenterivuosi, anna arvonlisäveroilmoitus viimeistään 28.2.2018. Arvonlisävero pitää myös maksaa oma-aloitteisesti viimeistään 28.2.2018.

Anna arvonlisäveroilmoitus

Muut annettavat tiedot

Kuolinpesän ja verotusyhtymän maatalouden veroilmoitus annetaan viimeistään 28.2.2018.

Kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena. Kuolinpesä täyttää vain yhden yhteisen maatalouden veroilmoituksen ja arvonlisäveroilmoituksen. Kuolinpesän osakkaat vastaavat veroilmoituksen antamisesta.

Verotusyhtymä on kahden tai useamman henkilön yhdessä muodostama yhteenliittymä. Täytä yhtymän puolesta yksi yhteinen maatalouden veroilmoitus ja arvonlisäveroilmoitus. Verotusyhtymässä tulot ja menot lasketaan yhtymäkohtaisesti, mutta toisin kuin kuolinpesässä, tulot jaetaan verotettavaksi osakkaiden tuloina.

Anna maatalouden veroilmoitus verkossa

Myös kuolinpesä tai yhtymä voi antaa maatalouden veroilmoituksen verkkolomakkeella tai muistiinpano-ohjelman muodostamana veroilmoitustiedostona. Kuolinpesällä tai yhtymällä täytyy olla tunnistautumista varten oma Katso-tunniste. Osakas ei voi antaa veroilmoitusta omilla tunnuksillaan. Voit antaa veroilmoituksen 2 myös paperilomakkeella.

Muista antaa myös arvonlisäveroilmoitus

Jos kuolinpesä tai yhtymä on arvonlisäverovelvollinen, anna arvonlisäveroilmoitus, vaikka kalenterivuoden aikana ei olisikaan ollut arvonlisäverollisia ostoja tai myyntejä. Arvonlisäveroilmoitus annetaan kuolinpesän tai yhtymän nimissä.

Jos kuolinpesän tai yhtymän verokausi on kalenterivuosi, anna arvonlisäveroilmoitus  viimeistään 28.2.2018. Arvonlisävero pitää myös maksaa viimeistään 28.2.2018.

Palauta kaikki tuloveroilmoitukset 3.4.2018

Palauta maatalouden, metsätalouden ja elinkeinotoiminnan tuloveroilmoitukset viimeistään 3.4.2018. Samana päivänä täytyy palauttaa myös henkilökohtainen esitäytetty veroilmoitus, jos sinulla on siihen korjattavaa tai täydennettävää.

Maatalouden veroilmoituksen 2 voit antaa

Kirjaudu verkkopalveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Katso-tunnisteella.

Huom. Energiatuotteen valmisteveron palautusta on haettava viimeistään 28.2.2018.

Ilmoita arvonlisäverotiedot verkossa

Ilmoita maa- ja metsätalouteen liittyvät arvonlisäverot samalla ilmoituksella elinkeinotoiminnan arvonlisäverojen kanssa oman verokautesi mukaan. Jos verokautesi on kalenterivuosi, arvonlisäveroilmoitus pitää palauttaa 28.2.2018.

Ilmoita arvonlisäverotiedot

Lisäaikaa veroilmoituksen palauttamiseen

Voit hakea tarvittaessa lisäaikaa tuloveroilmoituksesi palauttamiseen, jos sinulla on siihen erityisiä syitä (esim. sairauden vuoksi). Lisäaikaa on pyydettävä Verohallinnolta viimeistään veroilmoituksen palautuspäivänä.

Tulosta lomake (Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi).

Jos lisäaikaa ilmoittamiseen myönnetään, veroilmoituksen on oltava Verohallinnossa viimeistään uuden määräajan viimeisenä päivänä. 

Metsätilan omistajanvaihdos ja maatilan yhtiöittäminen 15.5.2018

Katso verkkoseminaarin tallenne (youtube.com)

Tutustu tilaisuuden esitysmateriaaliin (pdf)