Rajoitetusti verovelvollisen eläkkeet ja suoritukset

Tässä kohdassa ovat Suomesta saadut eläketulot, jos olet rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvollinen on henkilö, joka ei asu Suomessa. Tässä kohdassa ovat esimerkiksi

  • työ- ja yrittäjäeläke
  • kansaneläkelain mukainen eläke
  • takuueläke
  • vakuutuksiin perustuva eläke, joka verotetaan ansiotulona.

Saamme eläkkeen maksajilta tiedot maksetuista eläkkeistä ja niistä tehdyistä ennakonpidätyksistä. Tiedot eläkkeistä näkyvät yleensä valmiiksi esitäytetyssä veroilmoituksessa. Tarkista ja korjaa tarvittaessa.

Takautuvasti maksetun eläkkeen voi jaksottaa

Voit vaatia eläketulon jaksotusta eli tulon kohdistamista aiemman vuoden ansiotuloksi, jos sinulle on maksettu takautuvasti kerralla lakisääteistä eläkettä. Voit vaatia jaksotusta, jos sinulle on maksettu eläkettä takautuvasti aiemmalta vuodelta vähintään 3 kuukauden ajalta ja yhteensä vähintään 500 euroa.

Eläketulo ja ulkomaille maksetun veron hyvittäminen (käänteinen hyvitys)

Tiettyjen verosopimusten mukaan kaksinkertainen verotus poistetaan poikkeuksellisesti siinä valtiossa, josta tulo on saatu. Suomen eläkkeestä asuinvaltioosi maksettu vero  voidaan hyvittää, jos

  • asut Espanjassa ja saat eläkettä Suomesta
  • asut Sveitsissä, Thaimaassa tai Italiassa ja olet saanut sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuvaa eläkettä Suomesta.

Lue lisää: Eläkettä Suomesta Espanjaan

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat eläkkeet on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tietoja tai ilmoitat uuden eläkkeen samalta maksajalta, valitse kohdassa Eläkkeet maksajan nimi.

Jos lisäät uuden eläkkeen uudelta maksajalta, siirry vaiheeseen Muut tulot. Valitse Kyllä kohdassa Rajoitetusti verovelvollisen eläkkeet ja suoritukset vuonna 2020 ja valitse sen jälkeen Lisää uusi tulo.

Jos vaadit takautuvasti maksetun eläketulon jaksotusta, toimi näin:

  • Valitse Kyllä kohdassa Vaaditko eläketulon jaksotusta?
  • Merkitse tai valitse kalenterista ajanjakso, jolta eläke on maksettu.
  • Ilmoita eläkkeen määrä.

Jos olet maksanut Suomesta saadusta eläketulosta veroa asuinvaltioosi ulkomailla ja vaadit sen hyvittämistä, ilmoita veron määrä kohdassa Ulkomaille maksettavat verot.

Lisätietoa

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat rajoitetusti verovelvollisen eläketulot paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.