Vuokratyöntekijänä yli 6 kuukautta Suomessa – näin huolehdit veroista

Kun tulet tilapäisesti Suomeen ja oleskelet maassa yli 6 kuukautta tai kotisi on Suomessa, olet yleisesti verovelvollinen. Se tarkoittaa sitä, että sinun täytyy yleensä maksaa Suomeen veroa kaikista tuloistasi. Kotivaltiosi ja Suomen välinen verosopimus voi kuitenkin estää Suomea verottamasta tuloja, jotka saat muualta kuin Suomesta.

Palkkasi veroprosentti määräytyy progressiivisesti koko vuoden tulojen mukaan. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja verokortin.

1

Hae suomalaista henkilötunnusta

Täytä lomake 6150

Lomake allekirjoitetaan myöhemmin verotoimistossa, jossa sinun täytyy käydä henkilökohtaisesti.

2

Hae ennakkoveroa tai verokorttia

Täytä lomake 5042

Ota täytetty lomake mukaan verotoimistoon.

Jos työnantajasi ei ole Suomen työnantajarekisterissä eikä työnantajalle synny Suomeen kiinteää toimipaikkaa, sinun täytyy maksaa verot Suomeen itse ennakkoverona.

Jos ulkomainen vuokratyönantajasi on rekisteröitynyt Suomessa työnantajarekisteriin tai työnantajalla on Suomessa kiinteä toimipaikka, tarvitset verokortin.

3

Varaa aika verotoimistoon

Sinun täytyy käydä verotoimistossa, jotta sinut voidaan tunnistaa ja voit saada henkilötunnuksen.

Käy verotoimistossa viimeistään työskentelyn aloittamista seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Jos et hae ennakkoveroja ajoissa, sinulle voidaan määrätä veronkorotus.

Ota mukaan

 • täytetyt lomakkeet
 • voimassa oleva passi tai henkilökortti (ei ajokortti)
 • voimassa oleva oleskelulupa tai viisumi silloin, kun sellainen vaaditaan
 • kopio työmääräyksestä tai työsopimuksesta
 • kirjallinen selvitys työnantajalta Suomessa työskentelystä, jos työmääräyksessä tai työsopimuksessa ei mainita seuraavia:

  • työnantajan tiedot

  • työn tilaaja Suomessa

  • koko nimesi ja syntymäaika

  • työsuhteen kesto ja työskentelyaika Suomessa

  • työntekopaikka ja lyhyt kuvaus työstä

 • kopio A1-todistuksesta, jos sinulla on sellainen (A1 on viranomaisen antama todistus siitä, että kuulut asuinvaltiosi sosiaaliturvaan). Voit saada A1-todistuksen asuinvaltiostasi, jos tulet EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä.

Varaa aika OmaVerossa

Jos et voi kirjautua OmaVeroon, varaa aika numerosta 029 512 000 (vaihde).

Jos sinulla ei ole A1-todistusta:

 • Työnantaja perii palkastasi veron lisäksi eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, jotka menevät vakuutuslaitoksille.
 • Jos olet  työskentelyn perusteella Suomessa sairausvakuutettu, työnantaja perii palkastasi myös sairausvakuutusmaksun (sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu). Lue lisää Suomeen töihin tulevan sairausvakuutusmaksusta.

Lisätietoa vakuutuksista saat

Verotoimistot, joista voi saada suomalaisen henkilötunnuksen

4

Maksa verot ennakkoverona tai verokortilla

Saat verotoimistosta joko verokortin tai ennakkoveron maksuohjeet sen perusteella, onko yrityksellä kiinteä toimipaikka Suomessa ja onko yritys työnantajarekisterissä.

Voit tarkistaa, onko yritys merkitty työnantajarekisteriin. Hae yritystä nimellä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän yrityshausta. Saat yleensä työnantajaltasi tiedon siitä, muodostuuko yritykselle kiinteä toimipaikka Suomeen.

Jos et maksa ennakkoveroja, joudut maksamaan jäännösveroja ja mahdollisesti jäännösverolle korkoa.

Jos työnantajasi ei ole Suomen työnantajarekisterissä eikä työnantajalle synny Suomeen kiinteää toimipaikkaa, sinun täytyy maksaa verot Suomeen itse ennakkoverona. Maksa verot työskentelyvuoden aikana. 

Jos ulkomainen vuokratyönantajasi on rekisteröitynyt Suomessa työnantajarekisteriin tai työnantajalla on Suomessa kiinteä toimipaikka, tarvitset verokortin. Työnantaja perii veron palkastasi verokortin mukaan.

Verotuksesi on progressiivinen eli veron määrään vaikuttavat koko vuoden tulot. Veroprosenttisi on 0–50 %.

Muista antaa veroilmoitus Suomeen

Kun olet Suomessa yli 6 kuukautta, anna veroilmoitus Suomeen. Saat esitäytetyn veroilmoituksen työskentelyvuoden jälkeen keväällä Suomen Verohallinnosta. Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot.

Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole virheitä eikä puutteita, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Olet saanut veroilmoituksen mukana lopullisen verotuspäätöksesi.

Jos veroilmoitukseen ei ole täytetty valmiiksi tietoja tuloistasi tai tiedoissa on puutteita, korjaa ja ilmoita tiedot OmaVero-palvelussa tai paperilomakkeilla. Ilmoita myös tulot, jotka olet saanut ulkomailta sinä aikana, kun olet oleskellut Suomessa.

Ilmoita tiedot Omaverossa

Näin ilmoitat tietoja veroilmoitukseen paperilomakkeilla

Saat syksyllä uuden verotuspäätöksen, josta näet lopullisen verojen määrän. Jos olet maksanut liian vähän veroja, saat jäännösveron maksuohjeet. Mukana on ohje myös mahdollista oikaisuvaatimusta varten.

Jos et saa esitäytettyä veroilmoitusta, anna veroilmoitus oma-aloitteisesti OmaVerossa tai paperilomakkeilla.

Näin ilmoitat tietoja veroilmoitukseen paperilomakkeilla

Sinun ei yleensä tarvitse ilmoittaa Suomeen tuloja, jotka olet ansainnut

 • ennen kuin muutit Suomeen
 • sen jälkeen, kun muutit Suomesta pois.

Näistä tuloista ei myöskään tarvitse maksaa veroja Suomeen. Jos kuitenkin saat työskentelyn päättymisen jälkeen tuloja, jotka perustuvat työskentelyysi Suomessa (esim. optioetu), nämä tulot tavallisesti verotetaan Suomessa.

Paperiset veroilmoituslomakkeet ja ohjeet ovat saatavilla myös englanninkielisinä.

Lisätietoa

Lue lisää ulkomaisen vuokratyöntekijän verotuksesta.

Katso mitä pitää tehdä, kun muutat pois Suomesta.