Vuokratyöntekijänä enintään 6 kuukautta Suomessa – näin hoidat veroasiat

Kun oleskelet Suomessa enintään 6 kuukautta, olet rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvollisena sinun täytyy yleensä maksaa lähdeveroa tulosta, jonka saat Suomesta. Lähdevero on yleensä 35 %.

Jos asut EU-maassa, Norjassa, Islannissa, Liechtensteinissa tai valtiossa, jonka kanssa Suomella on verosopimus, voit vaatia myös progressiivista verotusta.

Näin huolehdit veroista

1

Hae suomalaista henkilötunnusta

Täytä lomake 6150

Lomake allekirjoitetaan myöhemmin verotoimistossa, jossa sinun täytyy käydä henkilökohtaisesti.

2

Hae ennakkoveroa tai verokorttia

Täytä lomake 5057

Ota täytetty lomake mukaan verotoimistoon.

3

Varaa aika verotoimistoon

Sinun täytyy käydä verotoimistossa, jotta sinut voidaan tunnistaa ja voit saada henkilötunnuksen.

Käy verotoimistossa viimeistään työskentelyn aloittamista seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Jos et hae ennakkoveroja ajoissa, sinulle voidaan määrätä veronkorotus.

Ota mukaan

 • täytetyt lomakkeet
 • voimassa oleva passi tai henkilökortti (ei ajokortti)
 • voimassa oleva oleskelulupa tai viisumi silloin, kun sellainen vaaditaan
 • kopio työmääräyksestä tai työsopimuksesta
 • kirjallinen selvitys työnantajalta Suomessa työskentelystä, jos työmääräyksessä tai työsopimuksessa ei mainita seuraavia:

  • työnantajan tiedot

  • työn tilaaja Suomessa

  • koko nimesi ja syntymäaika

  • työsuhteen kesto ja työskentelyaika Suomessa

  • työntekopaikka ja lyhyt kuvaus työstä

 • kopio A1-todistuksesta, jos sinulla on sellainen (A1 on viranomaisen antama todistus siitä, että kuulut asuinvaltiosi sosiaaliturvaan). Voit saada A1-todistuksen asuinvaltiostasi, jos tulet EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä.

Varaa aika OmaVerossa

Jos et voi kirjautua OmaVeroon, varaa aika numerosta 029 512 000 (vaihde).

Jos sinulla ei ole A1-todistusta:

 • Työnantaja perii palkastasi veron lisäksi eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, jotka menevät vakuutuslaitoksille.
 • Jos olet  työskentelyn perusteella Suomessa sairausvakuutettu, työnantaja perii palkastasi myös sairausvakuutusmaksun (sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu). Lue lisää Suomeen töihin tulevan sairausvakuutusmaksusta.

Lisätietoa vakuutuksista saat

Verotoimistot, joista voi saada suomalaisen henkilötunnuksen

4

Maksa verot

Saat verotoimistosta joko lähdeverokortin tai ennakkoveron maksuohjeet sen perusteella, onko yrityksellä kiinteä toimipaikka Suomessa ja onko yritys työnantajarekisterissä.

Voit tarkistaa, onko yritys merkitty työnantajarekisteriin. Hae yritystä nimellä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän yrityshausta. Saat yleensä työnantajaltasi tiedon siitä, muodostuuko yritykselle kiinteä toimipaikka Suomeen.

Jos et maksa ennakkoveroja, joudut maksamaan jäännösveroja ja mahdollisesti jäännösverolle korkoa.

Jos työnantajasi ei ole Suomen työnantajarekisterissä eikä työnantajalle synny Suomeen kiinteää toimipaikkaa, sinun täytyy maksaa verot Suomeen itse ennakkoverona.

Maksa verot työskentelyvuoden aikana.

Lähdeverotuksen sijaan voit vaatia, että tulosi verotetaan progressiivisesti. Se tarkoittaa sitä, että maksat veroa sen perusteella, kuinka paljon saat tuloja. Veroprosenttisi suuruuteen vaikuttavat kaikki tulot ja vähennykset, jotka ovat kertyneet vuoden aikana.

Jos ulkomainen vuokratyönantajasi on rekisteröitynyt Suomessa työnantajarekisteriin tai työnantajalla on Suomessa kiinteä toimipaikka, tarvitset lähdeverokortin.

Maksat Suomeen lähdeveroa 35 % palkastasi. Ennen kuin vero lasketaan, palkastasi tehdään lähdeverovähennys. Se on joko 510 euroa kuukaudessa tai 17 euroa päivässä. Työnantajasi perii veron palkastasi.

Lähdevero on lopullinen vero. Sinun ei tarvitse antaa Suomeen veroilmoitusta.

Lähdeverotuksen sijaan voit vaatia, että tulosi verotetaan progressiivisesti. Se tarkoittaa sitä, että maksat veroa sen perusteella, kuinka paljon saat tuloja. Veroprosenttisi suuruuteen vaikuttavat kaikki tulot ja vähennykset, jotka ovat kertyneet vuoden aikana.