Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Hallintoelimen jäsen tai toimitusjohtaja ā€“ näin hoidat veroasiat Suomessa

Saatko palkkiota hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, hallintoneuvoston jäsenen tai yhtiökokouksen puheenjohtajan tehtävästä? Saamasi korvaus on aina Suomen verotuksessa palkkaa, vaikka korvaus maksettaisiinkin yhtiöllesi tai työnantajallesi.

Jos asut Suomessa ja saat palkkiota hallintoelimen jäsenyydestä tai toimitusjohtajan tehtävästä, maksat yleensä veroa Suomeen. Sillä ei ole merkitystä, onko tulo saatu Suomesta vai ulkomailta. Verosopimukset voivat kuitenkin rajoittaa Suomen verotusoikeutta, jos toimit ulkomaisen yhtiön hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Jos saat palkkiota suomalaisen yhteisön tai yhtymän hallituksen tai muun siihen rinnastettavan hallintoelimen jäsenen tehtävästä, korvaus on Suomessa verotettavaa tuloa. Asuinvaltiosi ei vaikuta asiaan, kuten ei myöskään se, onko kokous järjestetty jossain toisessa valtiossa tai oletko osallistunut siihen etänä.

Jos oleskelet Suomessa 6 kuukautta tai vähemmän, palkkiostasi peritään lähdeveroa 35 prosenttia.

Lähdevero on lopullinen vero, joten sinun ei tarvitse tehdä Suomeen veroilmoitusta. Saat työnantajaltasi todistuksen tulosta ja peritystä lähdeverosta. Säilytä todistus, sillä voit tarvita sitä kotimaasi verotuksessa kaksinkertaisen verotuksen poistamista varten.

Jos oleskelet yli 6 kuukautta Suomessa, tulojesi määrä vaikuttaa veroprosenttiin.

Jos saat palkkiota toimitusjohtajan työstä, maksat siitä veroja Suomeen, jos työ on pääasiassa tehty Suomessa ja työnantajasi on suomalainen. Voit saada toimitusjohtajan palkkiosta lähdeverovähennystä 510 euroa kuukaudessa tai 17 euroa päivältä. 

Jos oleskelet Suomessa 6 kuukautta tai vähemmän, palkkiostasi peritään lähdeveroa 35 prosenttia.

Lähdevero on lopullinen vero, joten sinun ei tarvitse tehdä Suomeen veroilmoitusta. Saat työnantajaltasi todistuksen tulosta ja peritystä lähdeverosta. Säilytä todistus, sillä voit tarvita sitä kotimaasi verotuksessa kaksinkertaisen verotuksen poistamista varten. 

Jos oleskelet yli 6 kuukautta Suomessa, tulosi määrä vaikuttaa veroprosenttiisi. 

Ilmoita Suomesta saamasi tulo asuinvaltion veroilmoituksessa

Ilmoita asuinvaltion veroilmoituksessa myös

  • tulot, jotka olet saanut Suomesta
  • verot, jotka olet maksanut Suomeen.

Jos asuinvaltiokin verottaa palkan, se huolehtii kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.8.2020