Töissä ulkomaan edustustossa tai kansainvälisessä järjestössä ā€“ miten tuloja verotetaan?

Jos työskentelet Suomessa vieraan valtion edustustossa tai jonkin erityisjärjestön palveluksessa, palkkasi voi olla verovapaata Suomessa.

Edustusto, YK ja sen erityisjärjestö tai Kansainvälinen atomienergiajärjestö 

Työskenteletkö Suomessa vieraan valtion edustustossa, YK:n tai sen erityisjärjestön tai Kansainvälisen atomienergiajärjestön palveluksessa mutta et ole Suomen kansalainen? Tässä tapauksessa sinun ei tarvitse maksaa Suomeen veroa palkasta, jonka saat kyseisestä tehtävästä tai palveluksesta.

Veroa pitää maksaa joistakin muista tuloista 

Vieraan valtion, YK:n tai sen erityisjärjestön tai Kansainvälisen atomienergiajärjestön palveluksessa maksat veroa Suomeen vain näistä tuloista:

Nämä erityisrajoitukset koskevat myös 

  • näissä kansainvälisissä tehtävissä työskentelevien perheenjäseniä ja yksityisiä palvelijoita, jos he eivät ole Suomen kansalaisia
  • toisen valtion edustustossa työskentelevää, vaikka hän ei olisi kyseisen valtion kansalainen.

Ilmoita vain verotettavat tulot veroilmoituksessa

Veroilmoituksessa ei tarvitse ilmoittaa niitä tuloja, joita ei veroteta Suomessa. Ilmoita nämä tulot veroilmoituksessa vain, jos sinua erikseen kehotetaan tekemään niin.

Muu erityisjärjestö Suomessa

Jos työskentelet muussa erityisjärjestössä, joka sijaitsee Suomessa, palkkasi voi olla verovapaata jonkin erityisjärjestöä koskevan sopimuksen perusteella. Tällaisia erityisjärjestöjä ovat esimerkiksi

  • Kemikaalivirasto ECHA
  • Itämeren suojelukomissio HELCOM
  • Wider-instituutti
  • Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.

Vaikka sinun ei tarvitsisi maksaa veroa palkastasi, palkkatulo kuitenkin vaikuttaa Suomessa muista tuloista maksettavaan veroon. Verosta vapautettu tulo lasketaan mukaan kokonaistuloihin, kun veroprosenttia lasketaan.

Esimerkki: Työskentelet erityisjärjestön lisäksi suomalaiselle työnantajalle. Erityisjärjestön maksama palkka vaikuttaa siihen, kuinka paljon veroa maksat siitä palkasta, jonka saat suomalaiselta työnantajalta.

Hae verokorttia tai ennakkoveroa tarpeen mukaan

Hae verokorttia, jos aloitat työskentelyn suomalaisen työnantajan palveluksessa ja saat lisäksi palkkaa erityisjärjestöltä. 

Hae ennakkoveroa, jos työskentelet edustustossa tai erityisjärjestön palveluksessa, eivätkä verovapauden ehdot täyty.

Verokorttia tai ennakkoveroa voit hakea soittamalla numeroon 029 497 024 (henkilöasiakkaan kansainvälinen tuloverotus, mpm./pvm.).

Tarkista veroilmoitus

Saat esitäytetyn veroilmoituksen keväällä Suomen Verohallinnosta. Tarkista veroilmoituksen tiedot.

Ilmoita puuttuvat tulot OmaVerossa tai paperilomakkeella 50A (Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset). Jos käytät paperilomaketta, ilmoita 

  • tulot kohdassa Palkat, palkkiot ja korvaukset
  • verovapaa palkka kohdassa Mikä tulo?