Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Suomeen töihin tulevalle suomalainen henkilötunnus

Saat suomalaisen henkilötunnuksen, kun sinut rekisteröidään väestötietojärjestelmään. Sitä ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto. Ulkomaan kansalaisena voit saada suomalaisen henkilötunnuksen, kun pyydät sitä Digi- ja väestötietovirastosta tai henkilötunnuksia myöntävän viranomaisen toimipisteestä. Sinun täytyy käydä paikalla henkilökohtaisesti.

Digi- ja väestötietoviraston lisäksi henkilötunnuksia myöntää Verohallinto. Lisäksi Maahanmuuttovirasto voi myöntää henkilötunnuksen tehdessään myönteisen päätöksen oleskelulupahakemukseen tai rekisteröidessään EU-kansalaisen oleskeluoikeuden. Alle 15- vuotiaalle henkilötunnuksen myöntää Digi- ja väestötietovirasto.

Henkilötunnus Verohallinnosta

Verohallinnosta voit pyytää henkilötunnusta silloin, kun tarvitset henkilötunnuksen verotuksellisista syistä – esimerkiksi kun työskentelet Suomessa. Henkilötunnuksen saaminen edellyttää sitä, että asioit henkilökohtaisesti Verohallinnon toimipisteessä. Kaikki toimipisteet eivät anna henkilötunnuksia. Katso, mitkä toimipisteet antavat henkilötunnuksia

Täytä rekisteröintilomake, jotta voit saada henkilötunnuksen: 6150, Suomessa tilapäisesti oleskelevan ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoitus.

Kun saat henkilötunnuksen Verohallinnon kautta, sinusta kirjataan väestötietojärjestelmään muun muassa seuraavat tiedot:

 • täydellinen nimi
 • syntymäaika
 • sukupuoli
 • osoite Suomessa
 • kansalaisuus
 • äidinkieli
 • ammatti.

Ota mukaan verotoimistoon:

 • voimassa oleva passi tai virallinen henkilötodistus, jonka kuvasta sinut voi vaikeuksitta tunnistaa
 • Maahanmuuttoviraston antama todistus oleskeluoikeuden rekisteröinnistä, jos Suomeen tulosta on jo kulunut 3 kuukautta – lisätietoa oleskeluoikeuden rekisteröinnistä (Maahanmuuttovirasto) 
 • työsopimus
 • jos työsopimuksesta ei käy ilmi Suomessa tehtävä työ, on lisäksi annettava työnantajan laatima kirjallinen selvitys, josta selviää vähintään seuraavat asiat:
  • työntekijän ja työnantajan nimi
  • mitä työtä teet Suomessa
  • minkä ajanjakson työskentelet Suomessa
  • mikä on työntekopaikka
  • kuka on suomalainen työn tilaaja eli kenelle työtä tehdään.

Ota mukaan verotoimistoon:

 • voimassa oleva passi, jonka kuvasta sinut voi vaikeuksitta tunnistaa
 • voimassa oleva oleskelulupa tai viisumi silloin, kun sellainen vaaditaan (oleskelun kestosta ja kansalaisuudesta riippuen)
 • työsopimus
 • jos työsopimuksesta ei käy ilmi Suomessa tehtävä työ, on lisäksi annettava työnantajan laatima kirjallinen selvitys, josta selviää vähintään seuraavat asiat:
  • työntekijän ja työnantajan nimi
  • mitä työtä teet Suomessa
  • minkä ajanjakson työskentelet Suomessa
  • mikä on työntekopaikka 
  • kuka on suomalainen työn tilaaja eli kenelle työtä tehdään.

Jos olet muun kuin EU- tai ETA-valtion kansalainen, tarvitset yleensä työluvan, kun työskentelet Suomessa. Työteko-oikeus on yleensä merkitty oleskelulupapäätökseen. Verohallinto tarkistaa työnteko-oikeutesi. Jos sinulla ei ole työnteko-oikeuden sisältävää oleskelulupaa, sinun pitää hankkia se Maahanmuuttovirastosta.

Lisätietoa työnteko-oikeudesta ja oleskeluluvista (Maahanmuuttovirasto)

Tiedot verotusta varten

Samassa yhteydessä Verohallinto kerää verotusta varten tarpeellisia tietoja. Tämän vuoksi sinun kannattaa täyttää jo valmiiksi jompikumpi seuraavista hakemuksista:

Jäätkö Suomeen vakituisesti?

Jos jäät Suomeen 1 vuotta pidemmäksi ajaksi, sinulla voi olla oikeus kotikuntaan Suomessa. Digi- ja väestötietovirasto selvittää kotikunnan saamisen edellytykset ja ratkaisee, merkitäänkö sinulle kotikunta väestötietojärjestelmään. Lisätietoa kotikunnan merkityksestä saat Digi- ja väestötietovirastosta

Lisätietoa verotuksesta sekä muun muassa verokortin hankinnasta

Jos työskentelet rakennustyömaalla tai telakka-alueella, tarvitset myös veronumeron. Lisätietoa veronumerosta

Sivu on viimeksi päivitetty 9.8.2022