Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Tulot striimauksesta tai vastikkeellisista rahoituskampanjoista ovat veronalaista tuloa

Ilmoita tulot veroilmoituksella tulonhankkimistoiminnan tuloina. Saat vähentää tuloista niiden hankkimisesta aiheutuneet kulut. Näitä voivat olla esimerkiksi laitteet tai muut materiaalikulut.

Ilmoita OmaVerossa

Katso tarkemmat ohjeet sometulojen ilmoittamiseen

Esimerkki: Järjestät kolme erillistä konserttia striimauspalvelun kautta. Sinulla ei ole omaa yritystä, vaan ilmoitat tulot ja kulut omalla veroilmoituksellasi. Striimaat konsertit asunnostasi, jossa asut vuokralla. Käytät striimaamiseen alkuvuodesta ostamaasi tietokonetta sekä pelkästään konsertteja varten ostamaasi mikrofonia. Saat katsojilta lahjoituksena striimausalustan kautta rahalahjoituksia. 

Mitä voin vähentää kuluina?

Kuluina voit ilmoittaa mikrofonin hankintahinnan kokonaisuudessaan, sekä osan tietokoneen hankintahinnasta. Saat vähentää 50 % tietokoneen hankintahinnasta, jos sinulla on näyttöä työkäytöstä. Tietokone on maksanut 1400 euroa. Ostohinnasta 50 % eli 700 euroa katsotaan verotuksessa vähennyskelpoiseksi menoksi. Nettiliittymän kulut ovat myös vähennyskelpoisia. Voit vähentää 50 % laskuista niiltä kuukausilta, kun sinulla on ollut työkäyttöä.

Työtilakulut voit vähentää kaavamaisen vähennyksen avulla. Vähennys on satunnaisten sivutulojen hankkimisessa 230 euroa. Kaavamaisessa vähennyksessä on otettu huomioon kaikki työtilasta aiheutuneet välilliset kulut.

Mikä on vastikkeellinen joukkorahoituskampanja?

Sillä tarkoitetaan rahoituskampanjaa, jossa lahjoittaja saa rahasummaa vastaan esimerkiksi tavaran, palvelun, elämyksen, jäsenyyden tai osuuden.

Jos rahoituskampanjasta ei saa vastiketta, tarvitaan rahan keräämiseen lupa poliisilta.