Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Perhehoitajana vähennät saman summan kuin kunta on sinulle korvannut kustannuksia

Saat esitäytetyn veroilmoituksen keväällä edellisen vuoden tuloista ja kuluista. Esitäytetyllä veroilmoituksella on valmiiksi merkitty tuloihin kunnalta saamasi tulot kuten hoitopalkkio ja kustannusten korvaus. Samoin vastaava summa kuin maksettu kustannusten korvaus on merkitty vähennyksiin. Tällä summalla katetaan kuluja, jotka liittyvät suoraan perhehoidettavaan.

Tarkista veroilmoituksen tiedot.

Ammattiin kohdistuvat tulonhankkimismenot

Voit myös vähentää muita tulonhankkimismenoja kuin suoraan perhehoidettavaan kohdistuvia kuluja. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi  perhehoitajan ammatin harjoittamiseen liittyvät kulut.

Tulonhankkimismenoihin, jotka voit vähentää perhehoitajan ammatin harjoittamiseen liittyvinä kuluina, sovelletaan samoja säännöksiä kuin palkansaajien verotuksessa yleisesti. Tulonhankkimismenoja esimerkiksi

 • täydennyskoulutus
 • vertaistukipäivien matkakulut
 • yhdistyksen jäsenmaksut
 • työhuonevähennys
 • kirjat
 • tietokoneet
 • puhelin

Katso ohjeet  kuinka voit vähentää yllä mainittuja kuluja verotuksessa

Jos käyt lisäksi palkkatöissä, vähennä palkkatyöhön liittyvät tulonhankkimismenot kohdassa Tulonhankkimismenot palkkatyöstä

Näin täydennät veroilmoituksen

Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot. Täydennä tarvittaessa.

Ilmoita OmaVerossa

Näin ilmoitat vähennyksen OmaVerossa

 1. Siirry OmaVerossa kohtaan Muut vähennykset

   

 2. Vastaa kohtaan Tulonhankkimismenot Kyllä

 3. Avaa erittely kohdassa Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot

 4. Merkitse vähennys perhehoitajan ammattiin ja matkakuluihin liittyvät kulut  kohtaan Muiden työtulojen tulonhankkimismenot.

Esimerkki: Perhehoitajana toimiva Pirjo on saanut omalta kunnaltaan perhehoidettavaan liittyviä kustannusten korvauksia 450 eur/kk yhteensä 5 400 eur/vuosi. Tämä sama summa on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen tulona sekä vähennyksenä. Pirjo on myös maksanut Perhehoitajien yhdistyksen jäsenmaksun 100 euroa sekä hankkinut nuorten kasvatukseen liittyviä kirjoja yhteensä 183 euroa. Pirjo merkitsee vähennyksiin kohtaan Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimiskulut 283 euroa (100 euroa +183 euroa).