Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Alustan kautta työskentely

Korkein hallinto-oikeus antoi 12.5.2023 päätöksen KHO 2023:42, joka muuttaa aiempaa verotuskäytäntöä. Päätöksen mukaan laskutuspalvelua käyttävän kevytyrittäjän veronalaista palkkaa on työstä maksettu korvaus, josta on vähennetty laskutuspalveluyrityksen perimä palkkio ja työnantajan sairausvakuutusmaksu. 

Tämä ohje on päivitettävänä. Lue lisää muutoksista

Palkkatyötä ja muita työsuorituksia voi tarjota, välittää ja vastaanottaa erilaisten alustojen ja mobiilisovellusten kautta. Sekä alustalla että työn tilaajalla voi olla erilaisia lakisääteisiä velvoitteita, jotka liittyvät työn suorittajalle maksettavaan korvaukseen.

Työ- vai toimeksiantosopimus?

Alustan kautta työskennellessään työn suorittaja sopii työ- tai toimeksiantosuhteesta joko työn tilaajan tai alustan kanssa.

Lähtökohtaisesti osapuolet voivat keskenään sopia, tekevätkö he työ- vai toimeksiantosopimuksen. Työ- ja toimeksiantosopimuksen ja niiden ehtojen on kuitenkin vastattava todellisia olosuhteita. Eri sopimustyyppien tunnusmerkit on syytä ottaa huomioon jo sopimusta laadittaessa. Näin varmistetaan, että sopimuksen tyyppi, sisältö ja tosiasiallinen toiminta vastaavat osapuolten tarkoitusta.

Lue lisää palkan ja työkorvauksen välisestä rajanvedosta Verohallinnon ohjeesta Palkka ja työkorvaus verotuksessa.

Verotuksessa työsuhteessa maksettava korvaus on palkkaa ja toimeksiantosuhteesta maksettava suoritus työkorvausta. Palkan ja työkorvauksen rajanvedolla on vaikutusta sekä korvauksen maksajan velvollisuuksiin että työn suorittajan verotukseen.

Työn tilaajan ja työn suorittajan velvollisuudet

Jos työn tilaaja ja työn suorittaja ovat sopineet työsuhteesta, työn tilaaja on työn suorittajan työnantaja, jonka on toimitettava palkasta ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu. Lisäksi työn tilaajan on huolehdittava muista työnantajavelvoitteista, kuten työeläkemaksuista.

Jos työn tilaajan ja työn suorittajan välillä on toimeksiantosuhde, työstä maksettava korvaus on työkorvausta. Työn tilaajan on toimitettava työkorvauksesta ennakonpidätys vain, jos työn suorittaja ei ole ennakkoperintärekisterissä. Työkorvauksen saaja maksaa itse omat eläkemaksunsa. Työkorvaus voi olla työn suorittajan elinkeinotoiminnan tuloa tai muuta ansiotuloa tai hänen omistamansa yhtiön tuloa. Jos palveluiden myynnistä kertynyt liikevaihto ylittää vähäisen liiketoiminnan rajan, tulee toimeksiannon suorittajan rekisteröityä myös arvonlisäverovelvolliseksi.

Lue lisää arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä

Alustan velvollisuudet

Jos alusta ja työn suorittaja ovat sopineet työsuhteesta, alusta on työn suorittajan työnantaja, jonka on toimitettava palkasta ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu sekä huolehdittava muista työnantajavelvoitteista, kuten työeläkemaksuista.

Jos alustan ja työn suorittajan välillä on toimeksiantosuhde, työstä maksettava korvaus on työkorvausta eikä palkkaa. Alustan on toimitettava työkorvauksesta ennakonpidätys vain, jos työn suorittaja ei ole ennakkoperintärekisterissä.

Alusta voi toimia myös työn välittäjänä. Tällöin työ- tai toimeksiantosuhteesta sovitaan työn tilaajan ja työn suorittajan välillä. Työn välittäjä voi sopia työn tilaajan kanssa, että se huolehtii suorituksen maksamiseen liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista työn tilaajan puolesta.

Esimerkki 1. Minna on rekisteröitynyt alustan ja sen mobiilisovelluksen käyttäjäksi ja hakee sen avulla töitä. Asiakas tilaa Minnan tekemään kotisiivouksen. Minna tekee työsopimuksen siivouksen tilanneen asiakkaan kanssa mobiilisovelluksen välityksellä. Alusta on tässä esimerkissä ainoastaan työn välittäjä, vaikka raha liikkuu sen kautta. Työn tilaajan ja alustan kesken voidaan kuitenkin sopia, että alusta huolehtii Minnan palkan maksamisesta, ennakonpidätyksen toimittamisesta sekä työnantaja- ja vakuutusmaksuista siivouksen tilanneen asiakkaan puolesta.

Esimerkki 2. Matti tekee satunnaisesti erilaisia remonttitöitä alustan mobiilisovelluksen kautta. Hän käyttää työn tekemiseen omia työkalujaan ja maksaa itse sosiaaliturvamaksunsa. Matti ja alusta ovat sopineet toimeksiantosuhteesta. Matti menee tekemään maalausremontin mobiilisovelluksesta löytämänsä ilmoituksen perusteella. Palvelun tilannut asiakas on tehnyt oman erillisen sopimuksen alustan kanssa. Tässä tilanteessa alusta on Matin toimeksiantaja ja maksaa Matille tämän palkkion. Koska Matti kuuluu ennakkoperintärekisteriin, työkorvauksesta ei toimiteta ennakonpidätystä, vaan Matti maksaa oma-aloitteisesti ennakkoveroa.

Esimerkki 3. Heikki toimii satunnaisesti ravintolaruokien kuljetuslähettinä alustan ja sen mobiilisovelluksen kautta. Heikki ja alusta ovat tehneet toimeksiantosopimuksen, jonka mukaan Heikki kuljettaa mobiilisovellukseen saamansa ilmoituksen perusteella ruoka-annoksen asiakkaan kotiin omalla autollaan. Alusta on Heikin toimeksiantaja ja maksaa Heikille tämän palkkion lähettinä toimimisesta. Heikki saa palkkion työkorvauksena. Koska Heikki ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, alusta toimittaa työkorvauksesta ennakonpidätyksen.

Heikille aiheutuu toimeksiantojen suorittamisesta vähäisiä puhelinkuluja, auton polttoaine- ja käyttökuluja ja satunnaisia auton pesukuluja. Heikki saa vähentää kulut verotuksessaan tulonhankkimiskuluina siltä osin, kun ne kohdistuvat tulonhankintaan. Heikki pitää ajoistaan ajopäiväkirjaa, jolla hän osoittaa, mikä osuus autolla vuoden aikana ajetusta kokonaiskilometrimäärästä kohdistuu tulonhankintaan ja mikä osuus yksityisajoihin. Tässä esimerkissä autokuluista tulonhankintaan kohdistuu 15 % ja yksityiskäyttöä on 85 %. Puhelinkuluista tulonhankintaan kohdistuu 10 % ja 90 % puhelimen käytöstä on yksityiskäyttöä.

Verotuksessaan Heikki saa vähentää tulonhankintaan kohdistuvan osuuden kuluista eli 15 % autokuluista ja 10 % puhelinkuluista. Heikki ilmoittaa vähennyskelpoisten kulujen euromäärän veroilmoituksellaan ansiotulojen hankkimisesta aiheutuneina kuluina. Yksityiskäytön osuutta puhelin- ja autokuluista Heikki sen sijaan ei voi vähentää verotuksessa.

Esimerkki 4. Sini on rekisteröitynyt alustan mobiilisovelluksen käyttäjäksi. Sini ja alusta ovat tehneet työsopimuksen. Sinin tehtävänä on kuljettaa ravintolasta ruoka-annoksia asiakkaiden kotiin. Alusta on Sinin työnantaja ja se maksaa Sinin palkan, toimittaa siitä ennakonpidätyksen ja vastaa työnantaja- ja vakuutusmaksuista.

Sinille aiheutuu työn suorittamisesta vähäisiä kuluja, joita työnantaja ei ole korvannut hänelle: puhelinkuluja, auton polttoaine- ja käyttökuluja ja satunnaisia auton pesukuluja. Kulut Sini saa vähentää verotuksessaan tulonhankkimiskuluina siltä osin, kun ne kohdistuvat tulonhankintaan. Yksityiskäytön osuutta puhelin- ja autokuluista Sini sen sijaan ei voi vähentää verotuksessa. Koko vuoden aikana Sinille muodostuu kaikista työsuorituksista yhteensä 500 euroa tulonhankkimiskuluja.

Sinin palkkatulosta verotuksessa automaattisesti tehtävän tulonhankkimisvähennyksen määrä on 750 € vuodessa. Vähennys myönnetään verotuksessa ilman erillistä vaatimusta. Jos palkkatulot ovat alle 750 euroa, vähennystä myönnetään enintään palkkatulon verran. Sinin ei tarvitse ilmoittaa veroilmoituksellaan tulonhankkimiskuluja, koska niiden määrä ei ylitä 750 euroa vuodessa.

Katso tarkemmat ohjeet kevytyrittäjälle: Näin ilmoitat matkakulut ja muut vähennykset veroilmoituksessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2021