Suurten sairauskulujen perusteella voi saada veronmaksukyvyn alentumisvähennystä

Vähennystä voi saada elatusvelvollisuuden, työttömyyden tai sairauden johdosta, jos sinun tai perheesi veronmaksukyky on olennaisesti alentunut.

Voit saada veronmaksukyvyn alentumisvähennystä pelkkien suurten sairauskulujen perusteella, jos molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät:

  • sinun ja perheenjäsentesi yhteenlasketut sairauskulut ovat verovuonna vähintään 700 euroa
  • sairauskulut ovat samalla vähintään 10 % puhtaiden ansio- ja pääomatulojesi yhteismäärästä. Puhtaan tulon määrän saat, kun vähennät tuloista tulonhankkimiskustannukset eli ne kulut, jotka ovat aiheutuneet tulojen hankkimisesta.

Vähennys on harkinnanvarainen. Myös muiden perheenjäsenten tulot sekä varallisuus vaikuttavat siihen, myönnetäänkö vähennys. Myös verovapaat tulot otetaan huomioon. Perheenjäsenillä tarkoitetaan puolisoa ja alaikäisiä lapsia.

Katso taulukosta, kuinka suuren vähennyksen voit saada sairauskulujen perusteella.

Veroilmoitus verkossa (vero.fi/veroilmoitus) on sulkeutunut.

Tietojen ilmoittaminen vuodelta 2017 tässä palvelussa ei ole enää mahdollista. Ilmoita tiedot esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella ja tarvittavilla liitelomakkeilla. Palauta ne verotoimistoon postitse.

Jos annat veroilmoituksen paperilla, ilmoita tiedot kohdassa Muut vähennykset. Merkitse sairauskulut kohtaan Lisätietoja.

Säilytä kuitit sairauskuluista itselläsi.