Mitä kuluja ei voi vähentää verotuksessa?

Verotuksessa ei voi vähentää tulonhankkimismenoina tavanomaisia elantomenoja eikä sellaisia kuluja, jotka liittyvät verovapaan tulon hankintaan ja säilyttämiseen. Et siis voi vähentää esimerkiksi näitä kuluja:

  • perheen kulut, asunnon vuokramenot sekä lasten ja kodin hoidosta aiheutuneet menot
  • tavanomaiset vaatetusmenot
  • harrastustoiminnasta aiheutuneet menot
  • tavanomaisten kodin laitteiden hankintamenot (esim. puhelimet, kamerat, televisiot), vaikka laitteita osittain käytettäisiinkin tulonhankinnassa
  • sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut
  • sairauden- ja terveydenhoitokulut – katso, voitko saada veronmaksukyvyn alentumisvähennystä suurten sairauskulujen takia
  • liikuntakulut, vaikka työ tai työnantaja vaatisi poikkeuksellista suorituskykyä.
Esimerkki: Jos poimit satunnaisesti luonnonmarjoja ja saat niistä verovapaata tuloa, et voi vähentää marjapoiminnasta johtuneita menoja palkkatulojen tulonhankkimismenoina.

Huom.! Osinkotulon hankkimisesta aiheutuneet menot voi kuitenkin vähentää, vaikka osinko olisikin verovapaata tuloa.