Tietokoneet ja tietoliikenneyhteydet

Voit vähentää tietokoneen hankinnasta aiheutuneet kustannukset tulonhankkimiskuluina, jos käytät tietokonetta työsi hoitamiseen.

Anna pyydettäessä selvitys mm. siitä, kuinka paljon ja mihin käytät tietokonetta työssäsi. Merkitystä on myös sillä, missä määrin käytät tietokonetta yksityiskäytössä ja onko perheessä useampia tietokoneita.

Voit vähentää tietokoneen hankintahintaa seuraavasti:

Taulukko vähennysprosenteista
Ei ole näyttöä laitteiden käytöstä työssä 0 %
On näyttöä työkäytöstä 50 %
On näyttöä pääasiallisesta työkäytöstä tai tietokonetta on käytetty esimerkiksi huomattavien sivutulojen hankinnassa. 100 %

Näin ilmoitat tietokoneen tulonhankkimismenona

Tietoliikenneyhteydet

Tulonhankinnassa käytettyjen tietoliikenneyhteyksien (esim. laajakaistaliittymä) maksuihin sovelletaan samoja prosenttiosuuksia kuin tietokoneeseen.

Työvälineen hankintamenon voit vähentää poistoina

Aloita vähennys esineen hankintavuonna. Sinä vuonna kun esine on poistunut tulonhankkimiskäytöstä, poisto ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa.

Tietokoneen hankintameno vähennetään 25 % vuotuisin menojäännöspoistoin. Jos verotuksessa hyväksyttävä hankintameno on enintään 1 000 euroa, sen saa vähentää kerralla. 

Esimerkki 1: Ostat tietokoneen 2 000 eurolla ja sinulla on näyttöä koneen työkäytöstä.  Vähennysoikeus on 50 % eli 1 000 euroa.  
Saat vähentää koko 1 000 euroa tietokoneen hankintavuonna. 

Esimerkki 2: Ostat tietokoneen 2 000 eurolla ja se on pääasiallisesti työkäytössä. Vähennysoikeus on 100 %, eli saat vähentää 2 000 euroa menojäännöspoistoina. 

Vuosi 1: 25 % poisto x 2 000 e = 500 e. Vähennykseksi hyväksytään 500 euroa. 
Laske seuraavan vuoden poisto menojäännöksestä, joka lasketaan näin:  2 000 euroa - 500 euroa eli 1 500 euroa. 

Vuosi 2: 25 % poisto x 1 500 e = 375 e

Vuosi 3: 25 % poisto x 1 125 e = 281,25 e

Vuosi 4: menojäännös on  alle 1 000 euroa (1 125 - 281,25 = 843,75 e), joten sen voi poistaa kerralla.

Lue lisää tietokoneen ja tietoliikenneyhteyden kulujen vähentämisestä

Tietokoneen ostohinta alle 1000 euroa

Voit vähentää tietokoneen kerralla hankintavuonna.

Myös muiden työvälineiden, joiden ostohinta on yli 1000 euroa, mutta työvälineen todennäköinen taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, hankintahinta voidaan vähentää kerralla. Anna selvitys työvälineen käyttöajasta. 

Lue lisää työvälineiden vähentämisestä.