Pääomatulon veroprosentti

Ilmoita vuoden 2018 tiedot veroilmoitusta varten jo nyt OmaVerossa. Silloin ne näkyvät jo valmiiksi esitäytetyllä veroilmoituksellasi, jonka saat keväällä 2019. Katso tiedot, jotka voit ilmoittaa jo nyt.

Pääomatuloa on varallisuuden tuottama tulo, esimerkiksi vuokratulo, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto, osinkotulo, tietyt korkotulot, henkivakuutuksen tuotto ja voitto-osuus. Pääomatuloa ovat myös metsätalouden pääomatulo sekä jaettavan yritystulon ja yhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuus. Pääomatulona verotetaan siis tulo, jota varallisuus on kerryttänyt.

Lue lisää pääomatuloista tehtävistä vähennyksistä.

Veroprosentti – pääomatulot

Pääomatulon veroprosentti 30 000 e asti 30 %, yli 30 000 e 34 %
30 000 euroon asti 30 %
yli 30 000 eurosta 34 %