Taulukko: Miten työhön liittyvät matkat vähennetään verotuksessa?

Työhön liittyvä matka Vähennetään asunnon ja työpaikan välisinä matkoina, halvimman kulkuneuvon kustannusten mukaan Vähennetään tulonhankkimiskuluina, todellisten kustannusten mukaan (vähentää saa vain ne kulut, joita työnantaja ei ole korvannut) Ei vähennystä
Asunnon ja varsinaisen työpaikan välinen matka x    
Perheellisen1 viikonloppumatka varsinaiselta työpaikalta tai sen sijaintipaikkakunnalta x    
Perheettömänviikonloppumatka varsinaiselta työpaikalta tai sen sijainti-paikkakunnalta     x
Matka toissijaiselle työpaikalle   x  
Matka toissijaisen työpaikan ja majoituspaikan välillä x    
Työmatka   x  
Erityisalan matka päivittäisiin työkohteisiin   x  
Viikonloppumatka työkomennuksen aikana x    
Viikonloppumatka, kun työkomennus katkeaa   x  
Liikkuvaa työtä tekevän matka varsinaiseen työpaikkaan x    
Liikkuvaa työtä tekevän matka vaihtuviin työkohteisiin   x  

1 ja 2

Matkakulujen vähentämisen perusteet ovat erilaiset perheellisellä ja perheettömällä henkilöllä. Sinua pidetään verotuksessa perheellisenä

  • jos olet avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
  • jos sinulla on avopuoliso, jonka kanssa sinulla on tai on ollut yhteinen lapsi.

Muussa tapauksessa olet verotuksen kannalta perheetön.