Vuoden 2021 kotitalousvähennys: ilmoita etukäteen veroilmoitukseen

Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, katso ohjeen kohdat 7–10.

 1. Valitse Toiminnot-kohdasta linkki Veroilmoitukset ja verotustiedot.

 2. Valitse vuosi 2021. Valitse sen jälkeen linkki Kotitalousvähennys.

 3. Valitse Ilmoita vain vähennys.

  Kun ilmoitat vain vähennyksen, ilmoittamasi tiedot näkyvät valmiiksi seuraavassa verokortti- tai ennakkoverohakemuksessasi ja esitäytetyssä veroilmoituksessasi. Vähennys otetaan huomioon seuraavan verokortin veroprosentissa tai jälkikäteen lopullisessa verotuksessa (veronpalautuksen tai jäännösveron määrässä).

 4. Pääset ilmoittamaan kotitalousvähennyksen tiedot linkistä Lisää uusi kustannus.

 5. Valitse seuraavaksi, oletko ostanut työn yritykseltä vai palkannut työntekijän.

  Jos työ on tehty ulkomailla, liitä ilmoitukseen todistus ulkomaisen yrityksen verovelvoitteiden hoitamisesta, lomake 14C

 6. a) Työn on tehnyt yritys, täydennä tiedot:

  • Merkitse kohdassa "Työn tyyppi" työ, jonka perusteella vaadit vähennystä. Katso, mistä työstä voi saada vähennystä.
  • Täytä kohta "Työn tekemispaikka". Voit saada vähennyksen silloin, jos käytät asuntoa tai vapaa-ajan asuntoa itse tai jos sitä käyttävät omat, puolisosi tai edesmenneen puolisosi vanhemmat tai isovanhemmat. 
  • Kuvaile työtä tarkemmin kohdassa "Anna tarkempi kuvaus tehdystä työstä" (esimerkiksi viikkosiivous, lapsen hoito, keittiöremontti). 
  • Merkitse kohtaan "Sopimuspäivä" se päivä, jolloin olet sopinut työstä yrityksen kanssa. Jos kirjallista sopimusta ei ole tehty, ilmoita päivä, jolloin olet tilannut työn.
  • Ilmoita myös päivä, jolloin olet maksanut yritykselle ensimmäisen työkorvauksen vuoden aikana. Jos olet maksanut samalle yritykselle useita työkorvauksia, ilmoita myös vuoden viimeinen maksupäivä.
  • Voit saada vähennyksen vain työn osuudesta, mutta et esimerkiksi tarvikkeista tai matkakuluista. Sen vuoksi työn tehneen yrityksen pitää eritellä laskussa myös ne kulut, joista ei saa kotitalousvähennystä. Jos laskussa ei ole eritelty työn osuutta, pyydä tarvittaessa selvitys työn tehneeltä yritykseltä.
  • Merkitse maksamasi laskun loppusumma kohtaan "Maksettu määrä yhteensä arvonlisäveroineen". Ilmoita kohdassa "Työn osuus maksetusta määrästä arvonlisäveroineen"., mikä on työn osuus tästä summasta. Älä vähennä omavastuuta. Verohallinto laskee vähennyksen sekä vähentää omavastuun puolestasi.

  Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, käytä lomaketta 14A Kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta.

  b) Olet palkannut työntekijän, täydennä tiedot:

  • Merkitse kohdassa "Työn tyyppi" työ, jonka perusteella vaadit vähennystä. Katso, mistä työstä voi saada vähennystä.
  • Merkitse "Työn tekemispaikka". Voit saada vähennyksen silloin, jos käytät asuntoa tai vapaa-ajan asuntoa itse tai jos sitä käyttävät omat, puolisosi tai edesmenneen puolisosi vanhemmat tai isovanhemmat.
  • Kuvaile työtä tarkemmin kohdassa "Anna tarkempi kuvaus tehdystä työstä" (esim. viikkosiivous, lapsen hoito, keittiöremontti).
  • Ilmoita kohdassa "Ensimmäinen maksupäivä", päivä jolloin olet maksanut työntekijälle ensimmäisen palkan vuoden aikana. Jos olet maksanut samalle työntekijälle palkkaa monessa erässä, ilmoita myös vuoden viimeinen maksupäivä.
  • Merkitse maksamasi bruttopalkka luontoisetuineen kohtaan "Maksettu palkka yhteensä". Älä lisää summaan matkakuluja tai muita kustannusten korvauksia, sillä niistä ei saa kotitalousvähennystä.
  • Merkitse myös palkkaan liittyvät sivukulut yhteensä:
   • työnantajan sairausvakuutusmaksu
   • työnantajan osuus pakollisesta työeläkemaksusta
   • työnantajan osuus työttömyysvakuutusmaksusta
   • tapaturmavakuutusmaksu
   • ryhmähenkivakuutusmaksu.

  Palkansaajan osuus pakollisesta työeläkemaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta ei oikeuta vähennykseen.

  Älä vähennä omavastuuta. Verohallinto laskee vähennyksen sekä vähentää omavastuun puolestasi.

  Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, käytä lomaketta 14B Kotitalousvähennys työntekijälle maksetusta palkasta.

 7. Jos olet jakanut kulut esimerkiksi puolisosi kanssa, ilmoita oma osuutesi siitä summasta, jonka ilmoitit kohdassa "Työn osuus maksetusta määrästä arvonlisäveroineen". 

  Esimerkki: Olet teettänyt puolisosi kanssa keittiöremontin. Haluatte jakaa kotitalousvähennyksen puoliksi. Laskun loppusumma on 12 000 euroa. Työn osuus laskusta on 4 500 euroa. 

  Kumpikin ilmoittaa omassa veroilmoituksessaan kohdassa "Maksettu määrä yhteensä arvonlisäveroineen" 12 000 euroa ja kohdassa "Työn osuus maksetusta määrästä arvonlisäveroineen" 4 500 euroa. Kumpikin merkitsee kohtaan "Osuutesi työn kustannuksista" 2 250 euroa.

 8. Vakuuta vielä lopuksi, ettet ole saanut työhön kohdassa mainittuja tukia. Kun tiedot ovat oikein, valitse OK.

  Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, muista allekirjoittaa hakemus.

 9. Tarkista tiedot. Kun tiedot ovat oikein, valitse Lähetä.