Näin ilmoitat kotitalousvähennyksen

vaihtoehto 1: ilmoita tiedot verokortille

Ilmoita kotitalousvähennyksen tiedot verokortille. Jos tilaat uuden verokortin, kuluvan vuoden veroprosenttisi pienenee.
Kun ilmoitat tiedot verokortille, ne siirtyvät esitäytetylle veroilmoitukselle, jonka saat seuraavan vuoden keväänä. Tarkista tiedot, kun saat veroilmoituksen.

vaihtoehto 2: ilmoita tiedot veroilmoituksessa

Voit ilmoittaa kotitalousvähennyksen tiedot veroilmoituksellesi OmaVerossa jo nyt.

Näin ilmoitat kotitalousvähennyksen OmaVerossa

Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tiedot paperilomakkeella (14A, 14B ja 14C). 

Yksi ilmoitus riittää: Jos olet ilmoittanut tiedot verokortille tai Palkka.fi:ssä, tiedot siirtyvät esitäytetylle veroilmoitukselle automaattisesti. Tarkista tiedot, kun saat veroilmoituksen.

Ilmoita vuoden 2019 vähennyksen tiedot

ilmoita tiedot veroilmoituksessa

Voit ilmoittaa kotitalousvähennyksen tiedot veroilmoituksellesi OmaVerossa jo nyt tai keväällä kun saat esitäytetyn veroilmoituksen.

Näin ilmoitat kotitalousvähennyksen OmaVerossa

Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tiedot paperilomakkeella (14A, 14B ja 14C). 

Yksi ilmoitus riittää: Jos olet ilmoittanut tiedot verokortille tai Palkka.fi:ssä, tiedot siirtyvät esitäytetylle veroilmoitukselle automaattisesti. Tarkista tiedot, kun saat veroilmoituksen.

Kotitalousvähennyksen ilmoittamista varten tarvitset nämä tiedot:

yrityksen Y-tunnus tai työntekijän henkilötunnus

laskun loppusumma tai bruttopalkka – jos olet jakanut kustannuksia esimerkiksi puolisosi kanssa, erittele oma osuutesi maksetusta laskusta tai palkasta. 

työn osuus veroineen tai palkkojen sivukulut


Säilytä kuitit tehdystä työstä itselläsi, voimme pyytää niitä myöhemmin tarkistettavaksi.

Käytätkö Palkka.fi:tä palkkojen maksuun?

Jos olet palkannut työntekijän ja hoidat palkka-asiat Palkka.fi:ssä, voit samalla hakea palvelussa kotitalousvähennystä.

Usein kysyttyä

Tarkista tiedot osoitteessa ytj.fi. Voit hakea yrityksen tietoja joko Y-tunnuksella tai yrityksen nimellä.

Tarkista aina ennen kuin teet sopimuksen, että yritys tai yrittäjä kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Yrityksen tai yrittäjän tulee olla ennakkoperintärekisterissä sillä hetkellä, kun teet sopimuksen. Jos yritys on sopimuksen tekohetkellä rekisterissä, saat kotitalousvähennyksen, vaikka yritys olisi poistettu rekisteristä, kun maksat laskun.

Et voi saada kotitalousvähennystä, jos yritystä tai yrittäjää ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten voit saada puolisosi kanssa yhteensä 4 500 euron vähennyksen.

Voitte puolisosi kanssa sopia, että jaatte vähennyksen keskenänne. Vähennys  myönnetään verotuksessa sen mukaan kuin olette sitä pyytäneet. Molemmilta vähennetään omavastuu. Jos 2 250 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu vähennetään vain kerran.

Avopuoliso voi saada vähennyksen, vaikka hänellä ei olisi omistusoikeutta asuntoon. Perusteeksi riittää, että avopuoliso asuu asunnossa ja on maksanut kustannuksia, jotka oikeuttavat vähennykseen.

Myös kotona asuva lapsi voi saada vähennyksen, jos hänellä on tuloja ja hän on maksanut niillä kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä.

Kotitalousvähennys on kalenterivuosikohtainen.

Vähennys myönnetään siltä vuodelta, jona olet maksanut yrityksen laskun tai työntekijän palkan ja palkan sivukulut. Jos esimerkiksi remontti ajoittuu vuodenvaihteeseen, voit hyödyntää kotitalousvähennystä kahtena eri verovuotena maksettujen laskujen mukaan. Omavastuuosuus vähennetään molempina vuosina.

Voit ilmoittaa vähennyksen kuluvana vuonna verokortille tai vaihtoehtoisesti jälkikäteen veroilmoituksella.

Näin ilmoitat kotitalousvähennyksen

Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Useimmat muut vähennykset tehdään ansiotuloista ennen kuin vero lasketaan, joten niiden rahallinen vaikutus on pienempi kuin kotitalousvähennyksen.

Jos verot eivät riitä kattamaan koko kotitalousvähennystä, vähentämättä jäänyttä osaa ei voi siirtää seuraaville vuosille.

Et voi saada kotitalousvähennystä, jos saat samaan työsuoritukseen

  • omaishoidon tukea
  • lasten kotihoidon tukea
  • yksityisen hoidon tukea
  • korjausavustusta, joka maksetaan valtion tai muun julkisyhteisön varoista (avustus pientalojen lämmitystapamuutokseen ei estä vähennystä)
  • sosiaali- ja terveyshuollon palveluseteliä, jonka kunta on myöntänyt
  • palkkatukea, joka maksetaan työnantajana toimivalle kotitaloudelle.

Jos huomaat vasta jälkikäteen, että olisit voinut saada kotitalousvähennystä, voit hakea verotukseesi muutosta vielä verotuksen päättymisen jälkeenkin. Hae muutosta oikaisuvaatimuksella.

Lisätietoa muutoksenhausta.