Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Näin hoidat kuolinpesän veroasiat

Kuolinpesän veroista ovat yhteisesti vastuussa perilliset, yleistestamentin saajat ja leski ositukseen asti (avio-oikeuden perusteella). Jos perit vain testamentilla tietyn omaisuuden, et ole kuolinpesän osakas.

Kuolinpesän osakkaiden pitää huolehtia kuolinpesän velvollisuuksista siihen asti, että pesän varat on jaettu ja kuolinpesä lakkautettu.

Lue lisää milloin kuolinpesän olemassaolo lakkaa

Miten voin hoitaa veroasioita kuolinpesän puolesta?

Jos kuolinpesällä on useita osakkaita, kuolinpesän asioiden hoito on helpompaa, jos kuolinpesän osakkaat valtuuttavat jonkun osakkaista tai muun asianhoitajan hoitamaan kuolinpesän asioita. Valtuutettu henkilö merkitään kuolinpesän asianhoitajaksi Verohallinnon asiakasrekisteriin. Valtuutuksen voi antaa ainoastaan paperilomakkeella.

Mihin osoitteeseen kuolinpesän veroposti toimitetaan?

Verohallinto suosittelee, että kuolinpesän osakkaat valtuuttavat asianhoitajan hoitamaan kaikkia kuolinpesän veroasioita. Lähetämme kaiken veropostin osoitteeseen, jonka kuolinpesän valtuuttama henkilö on ilmoittanut Verohallinnolle.

Huomaa, että kuolinpesän osakkaiden täytyy itse huolehtia siitä, että osoitetiedot ovat ajan tasalla. Jos kuolinpesän yhteyshenkilö tekee Digi- ja väestötietovirastoon muuttoilmoituksen, joka koskee hänen henkilökohtaista osoitettaan, kuolinpesän osoitetiedot eivät välttämättä päivity sitä kautta Verohallintoon.

Jos kuolinpesä ei ole valtuuttanut ketään, lähetämme veropostin siihen osoitteeseen, joka perukirjassa ilmoitetulla yhteyshenkilöllä on ollut silloin, kun perukirja on toimitettu Verohallintoon.

Kuolinpesän osoitetietojen muuttaminen on tehtävä kirjallisesti verotoimistoon. 

Kuolinpesän osoitetiedon voi muuttaa ilmoittaja, jolla on

  • kaikkien osakkaiden allekirjoittama asiakirja tai
  • valtuutus hoitaa kuolinpesän asioita tai
  • tuomioistuimen antama päätös pesänselvittäjäksi määräämisestä.

Testamentin toimeenpanija voi osoittaa valtuutensa sillä, että testamentti on saanut lainvoiman tai testamentin moiteaika on kulunut umpeen.

Kuolinpesän veroasiat hoidetaan useimmiten paperilla 

Sähköinen asiointi on mahdollista, jos kuolinpesällä on Y-tunnus. Kuolinpesällä on Y-tunnus, jos se on harjoittanut elinkeinotoimintaa tai maa- ja metsätaloutta.  

Jos haluat hoitaa kuolinpesän asioita sähköisesti, tarvitset siihen aina Suomi.fi-valtuuden. Valtuutta pitää erikseen hakea. 

Lisätietoa kuinka toimit, jos haluat ottaa Suomi.fi-valtuuden käyttöön.

Kuolinpesän pankkitiliä ei kannata lakkauttaa

Kun kuolinpesän pankkitili on voimassa ja tilinumero Verohallinnon tiedossa, helpottuu mahdollisen veronpalautuksen maksu kuolinvuoden verotuksen osalta. Tilinumero kannattaa pitää voimassa, kunnes kuolinpesän varat on jaettu ja kuolinpesä on kokonaan lakkautettu.

Jos pankkitili on voimassa, mutta tilinumero ei ole Verohallinnolla tiedossa

Tarvitset tilinumeron ilmoittamista varten varmistuksen pankilta. Pankki voi antaa esimerkiksi jäljennöksen kuolinpesän tiliotteesta tai täyttää lomakkeen kuolinpesän tilinumeron ilmoituslomakkeen (7926) toisen sivun. Tarvitsemme pankin vahvistuksen, jolla varmistamme kuolinpesän tilin.

Jos kuolinpesällä ei ole pankkitiliä

Kuolinpesän osakkaiden valtuuttama asianhoitaja voi ilmoittaa tilinumeron. Jos kuolinpesällä ei ole valtuutettua asianhoitajaa, tarvitaan kaikkien pesän osakkaiden valtuutus.

Ilmoita tilinumero lomakkeella kuolinpesän tilinumeron ilmoituslomake (7926).

Veroilmoitus kuolinvuodelta ja seuraavilta vuosilta

Lähetämme kuolinpesälle esitäytetyn veroilmoituksen joka kevät niin kauan, kunnes kuolinpesä lakkaa. Kuolinpesä saa esitäytetyn veroilmoituksen vielä siltä vuodelta, jolloin perintö on jaettu. Perinnönjakoon asti kertyneet tulot ilmoitetaan kuolinpesän veroilmoituksella. Perinnönjaon jälkeen kertyvät tulot kuuluvat niille osakkaille, jotka ovat saaneet niihin oikeuden. He myös ilmoittavat saamansa tulot omalla veroilmoituksellaan.

Kuolinpesä lakkaa, kun pesän varat on jaettu

Kuolinpesän olemassaolo lakkaa, kun kaikki pesän varat on jaettu perillisten kesken. Kuolinpesää ei lakkauta se, jos pesä jaetaan osittain.

Kuolinpesä saa kuolinvuodelta esitäytetyn veroilmoituksen ja verotus toimitetaan  kuin henkilö olisi elossa. Kuolinpesä saa esitäytetyn veroilmoituksen vielä siltä vuodelta, jolloin perintö on jaettu. Sen jälkeen osakkaat ilmoittavat saamansa tulot ja varat veroilmoituksessaan, ja kuolinpesän verotus päättyy.

Jos kuolinpesässä on useita osakkaita

Toimita kopio perinnönjakosopimuksesta Verohallintoon, jotta voimme lakkauttaa kuolinpesän.

Jos kuolinpesällä ei ole jaettavia varoja

Perinnönjakosopimusta ei tarvitse toimittaa. 

Jos olet kuolinpesän ainoa osakas

Kuolinpesän olemassaolo lakkaa Verohallinnossa, kun olet toimittanut verotoimistoon kopion perukirjasta perintöverotusta varten. Omaisuus siirtyy sinulle heti kuoleman jälkeen. Kuoleman jälkeen kertyneet tulot ovat omia tulojasi ja maksat niistä veroa henkilökohtaisesti.

Kenellä on oikeus saada tietoja kuolinpesän veroasioista? 

Jos kuolinpesä on valtuuttanut asianhoitajan hoitamaan kuolinpesän asioita, otamme yhteyttä veroasioissa ensisijaisesti häneen. Osakkaat, jotka ovat kuolinpesän asianosaisia, voivat tiedustella kuolinpesän veroasioita ja pyytää asiakirjoja.

Katso myös

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2023