Veronpalautus − henkilöasiakkaat

Milloin veronpalautukset maksetaan?

Verovuoden 2017 ennakonpalautukset eli veronpalautukset maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille 11.12.2018. Veronpalautukset ovat pankkitileillä 11.12. päivän aikana. 

Tarkista, että tilinumerosi on oikein

Tarkista aina esitäytetystä veroilmoituksesta tai verotuspäätöksestä, että tilinumerosi on merkitty siihen oikein. Verohallinnon tiedoissa olevan tilinumeron voi tarkistaa myös OmaVerosta. Jos tilinumerosi on muuttunut, ilmoita se viimeistään 11.11.2018 OmaVerossa, niin saat mahdollisen veronpalautuksen tilillesi 11.12. Tilinumeroa ei voi ilmoittaa puhelimitse.

Lue lisää: Tilinumeron muutos

Tarkista veronpalautuksen määrä verotuspäätöksestä

Vuoden 2017 verotus valmistuu 31.10.2018. Silloin selviää mahdollisen veronpalautuksen lopullinen määrä. Veronpalautuksen määrän voi tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksesta tai myöhemmin lähetetystä korjatusta verotuspäätöksestä.

En saanut veronpalautusta tililleni, mistä se voi johtua?

Jos et ole ilmoittanut uutta tai muuttunutta tilinumeroasi tai veronpalautus on maksettu lopetetulle tilillesi, veronpalautus palautuu Verohallintoon. Tässä tapauksessa sinulle lähetetään tilinumerotiedustelu. Kun ilmoitat uuden tilinumerosi OmaVerossa, palautus maksetaan tilillesi noin viikon kuluessa.

Jos et ole ilmoittanut tilinumeroasi Verohallinnolle, Verohallinto maksaa veronpalautuksen maksuosoituksena eli rahalähetyksenä OP:n välityksellä. Maksuosoituksina suoritettavat veronpalautukset maksetaan 19.12.2018 alkaen.

Huom! Maksuosoituksen lunastaminen on maksullista. Osuuspankit perivät lunastuksesta palveluhinnastonsa mukaisen maksun. Koska lunastus on maksullinen, Verohallinto ei maksa alle 15 euron palautuksia maksuosoituksina muutoin kuin asiakkaan pyynnöstä.

Saat maksuosoituksesta ilmoituksen siihen osoitteeseen, joka on Verohallinnon tiedossa. Jotta maksuosoituksen voi saada, osoitteen on oltava Suomessa. Kun olet saanut ilmoituksen maksuosoituksesta, voit lunastaa veronpalautuksen OP Ryhmän kassapalveluita tarjoavasta konttorista Suomessa 28 päivän kuluessa maksuilmoituksen päiväyksestä. Tarkemmat ohjeet ovat pankin lähettämässä maksuosoituksessa. Maksuosoitus on hyvä olla mukana, kun lunastat veronpalautuksesi.

Jos et lunasta veronpalautusta 28 päivän kuluessa, raha palautuu Verohallintoon. Saat tilinumerotiedustelun ja ilmoitettuasi uuden tilinumerosi verkossa, saat palautuksen tilillesi noin viikon kuluessa. Lue myös pankin ohje maksuosoituksen lunastamisesta (www.op.fi) Osuuspankin konttorit (www.op.fi)

Pankkitilille maksettu veronpalautus on asiakkaan käytössä huomattavasti aikaisemmin kuin maksuosoituksena maksettu palautus.

Jos sinulla on maksamatta jääneitä veroja, Verohallinto käyttää veronpalautuksen maksamattomiin veroihin. Verohallinto voi käyttää veronpalautuksen myös niihin verovelkoihin, joista olet vastuussa. Esimerkiksi avoimen yhtiön yhtiömiehen saama veronpalautus voidaan käyttää yhtiön verovelkojen suoritukseksi. Palautuksen käyttämisestä ilmoitetaan aina palautuksen saajalle ja sille, jonka verovelkaan palautus käytetään.

Veronpalautus voidaan myös ulosmitata. Saat ilmoituksen ulosmittauksesta ulosottoviranomaiselta.

Ulosottoviranomainen voi käyttää veronpalautusta ulosotossa olevien muiden kuin verovelkojen maksuun.  Ulosottoviranomainen lähettää sinulle tiedon, jos veronpalautustasi on ulosmitattu muiden kuin verovelkojen maksuun.

Liikaa maksettu vero palautetaan, jos palautettava määrä on vähintään 5 euroa. Oma-aloitteisten verojen osalta palautusraja on 20 euroa.

Jos ilmoitat pikalainayrityksen tilinumeron Verohallinnolle, tilinumero jää Verohallinnon asiakastietoihin, kunnes ilmoitat uuden tilinumeron.

Verohallinnon tiedoissa voi olla kerrallaan vain yksi tilinumero.

Veronpalautuksille maksetaan korkoa

Henkilöasiakkaiden veronpalautuksille maksetaan palautuskorkoa. Samoin jos veroa palautetaan muutoksenhaun tai veronoikaisun perusteella, palautettavalle määrälle lasketaan korkoa, jos siitä on erikseen säädetty laissa. Korko lasketaan yleensä veron maksupäivästä alkaen palautuspäivään saakka. Eri verolajien palautuskorko on sama. Palautuskorko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko, josta on vähennetty 2 prosenttiyksikköä. Palautuskorko on kuitenkin aina vähintään 0,5 %. Palautuskoron määrä tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2018 veronpalautuksille maksetaan 0,5 %:n suuruista korkoa.

Palautuskorkoa maksetaan verovuotta seuraavan vuoden helmikuun alusta lähtien veronpalautusten maksukuukautta edeltävän kuukauden loppuun asti. Verovuodelta 2017 korkoa maksetaan 1.2.-30.11.2018.

Oma-aloitteisille veroille maksetaan hyvityskorkoa.

Veronpalautukselle maksettu korko ei ole verotettavaa tuloa.

Muita palautuksia

Veronpalautuksia maksetaan myös verotukseen tehdyn muutoksenhaun ja oikaisujen perusteella. Muutos on voitu tehdä joko asiakkaan hakemuksesta tai viran puolesta. Muutoksesta lähetetään asiakkaalle päätös, jossa ilmoitetaan palautettava määrä. Palautus maksetaan yleensä viikon kuluessa palautuspäätöksen päivämäärästä asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille.

Palautukset perustuvat Verohallinnon tai muiden viranomaisten päätöksiin, ja ne voivat koskea eri verolajeja.

Esimerkkejä:

•    verovelvollisten hakemuksiin ja muutoksenhakuun perustuvat päätökset
•    palautusten käytön oikaisut
•    huojennuspäätökset
•    liikasuoritusten palautukset
•    aiheettomien maksujen palautukset.