Ennakkoveron laskemisessa käytetyt tulot ja vähennykset 2021

Ennakkoverot perustuvat vuoden 2019 verotuksen tietoihin, joista elinkeinotoiminnan tuloa on korotettu 3 %:lla.

Jos olet muuttanut ennakkoveroa vuoden 2020 aikana, vuoden 2021 ennakkovero perustuu muutoslaskennan tietoihin. 

Pääomatulot ja veroprosentti

Enintään 7 000 euron suuruiset tulot on pääsääntöisesti otettu huomioon verokortin veroprosentissa. Tämän vuoksi veroprosenttisi saattaa olla suurempi, mutta tuloista esimerkiksi vuokratuloista ei tule erillistä tilisiirtoa.

Veron perusteet vuonna 2021

 • Vuoden 2021 tuloveroasteikko
 • Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuodelle 2021
 • Rajoitetusti verovelvollisen kunnallisvero 20,00 %
 • Sairaanhoitomaksu
  • palkka- ja työtulosta 0,68 %
  • eläkkeestä ja etuudesta 1,65 %
 • Päivärahamaksu (16–67 -vuotiailta)
  • 0 % palkansaajalta, jonka vuositulo on alle 14 766 euroa
  • 1,36 % palkansaajalta, jonka vuositulo on 14 766 euroa tai enemmän
  • 1,55 % yrittäjältä, jonka vuositulo on 14 766 euroa tai enemmän
  • 0,19 % yrittäjältä, jonka vuositulo on alle 14 766 euroa
 • Yleisradiovero 2,50 % tulojen yhteismäärän 14 000 euroa ylittävästä osasta 
 • Ahvenanmaan mediamaksu 110 euroa, jos tulot ylittävät 14 000 euroa
 • Lisätietoa vähennyksistä
 • Pääomatulojen veroprosentti
  • 30 000 euroon asti on 30 %
  • 30 000 euroa ylittävältä osuudelta on 34 %

Lisätietoa sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta ja päivärahamaksusta

Ennakkoveroa voi muuttaa

Voit hakea ennakkoveroon muutosta tai ennakkoveron poistoa verotuksesi päättymiseen asti. Ennakkoveron erät ovat voimassa, kunnes saat uuden päätöksen.

Katso ohjeet ennakkoveron muuttamiseen