Veroprosentin ja ennakkoveron laskemisessa käytetyt tulot ja vähennykset 2021

Veroprosenttien ja ennakkoveron laskennan perusteista osa vaihtelee esimerkiksi vuosittain, osa taas on pysyvämpiä. Näet perusteet omasta ennakkoperinnän päätöksestäsi, jonka saat esimerkiksi verokortin mukana. Tälle sivulle on koottu tuloverotuksen perusteita.

Verohallinto laskee verokortin veroprosentin ja ennakkoveron viimeksi päättyneen verotuksen tulo- ja vähennystietojen perusteella. Jos olet hakenut verokortin veroprosenttiin tai ennakkoveroon muutosta edellisen vuoden aikana, seuraavan vuoden verokortti ja ennakkovero perustuvat näihin tietoihin. Verotettavaan tuloon ei lasketa mukaan satunnaisia tuloja.

Enintään 7 000 euron suuruiset tulot on pääsääntöisesti otettu huomioon verokortin veroprosentissa. Tämän vuoksi veroprosenttisi saattaa olla suurempi, mutta tuloista esimerkiksi vuokratuloista ei tule erillistä tilisiirtoa.

Vuoden 2021 ansiotulojen veroperusteet

 • Valtion tuloveroasteikko 2021
 • Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuodelle 2021
  • Rajoitetusti verovelvollisen (pysyvästi ulkomailla asuvan) kunnallisvero 20,00 %
 • Sairaanhoitomaksu
  • palkka- ja työtulosta 0,68 %
  • eläkkeestä ja etuudesta sekä muista tuloista 1,65 %
 • Päivärahamaksu (16–67 -vuotiailta)
  • 0,00 % palkansaajalta, jonka vuositulo on alle 14 766 euroa
  • 1,36 %, palkansaajalta, jonka vuositulo on 14 766 euroa tai enemmän
  • 1,55 % yrittäjältä, jonka vuositulo on 14 766 euroa tai enemmän
  • 0,19 % yrittäjältä, jonka vuositulo on alle 14 766 euroa
 • Eläketulon lisävero 5,85 % siitä osasta eläketuloa, joka ylittää 47 000 euroa
 • Yleisradiovero 2,50 % tulojen (sekä pääoma- että ansiotulot) 14 000 euroa ylittävästä osasta
 • Ahvenanmaan mediamaksu 110 euroa, jos tulot (pääoma- ja ansiotulot yhteensä) ylittävät 14 000 euroa

Verokortin ja ennakkoveron laskennassa otetaan huomioon muun muassa nämä vähennykset:

 • Tulonhankkimisvähennys 750 euroa, enintään palkkatulon määrä
 • Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys palkka- ja yrittäjätulosta, enintään 3 570 euroa
 • Työtulovähennys palkka- ja yrittäjätulosta, enintään 1 840 euroa
 • Matkakuluvähennys enintään 7 000 euroa 750 euron omavastuuosuuden ylittävältä osalta
 • Asuntovelan ja tulonhankkimisvelan korot. Asuntovelan korosta 10 % on vähennyskelpoista.
 • Ammattiyhdistys- ja työttömyyskassamaksut
 • Vähennyskelpoiset vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut
 • Työntekijän eläkemaksun (7,15 % tai 8,65 %) ja työttömyysvakuutusmaksun (1,40 %) perusteella tehtävä vähennys (työnantaja perii maksun nettopalkasta ja vastaava määrä vähennetään verotuksessa)
 • Kunnallisverotuksen perusvähennys 3 630 euroa
 • Lisätietoa vähennyksistä

Pääomatulojen veroprosentit

 • 30 %, jos pääomatulot ovat korkeintaan 30 000 euroa
 • 34 % siitä osasta pääomatuloja, joka ylittää 30 000 euroa

Lisätietoa