Ennakkoveron laskemisessa käytetyt tulot ja vähennykset 2020

Ennakkoverot perustuvat vuoden 2018 lopullisen verotuksen tietoihin, joista elinkeinotoiminnan tuloa on korotettu 8 %:lla.

Jos olet muuttanut ennakkoveroa vuoden 2019 aikana, vuoden 2020 ennakkovero perustuu muutoslaskennan tietoihin. 

Veron perusteet vuonna 2020

 • Vuoden 2020 tuloveroasteikko
 • Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuodelle 2020
 • Rajoitetusti verovelvollisen kunnallisvero 20,00 %
 • Sairaanhoitomaksu
  • palkka- ja työtulosta 0,68 %
  • eläkkeestä ja etuudesta 1,65 %
 • Päivärahamaksu (16–67 -vuotiailta)
  • 0 % palkansaajalta, jonka vuositulo on alle 14 574 euroa
  • 1,18 % palkansaajalta, jonka vuositulo on 14 574 euroa tai enmmän
  • 1,33 % yrittäjältä, jonka vuositulo on 14 574 euroa tai enemmän
  • 0,15 % yrittäjältä, jonka vuositulo on alle 14 574 euroa
 • Yleisradiovero 2,50 %
 • Pääomatulojen veroprosentti
  • 30 000 euroon asti on 30 %
  • 30 000 euroa ylittävältä osuudelta on 34 %

Lisätietoa sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta ja päivärahamaksusta

Ennakkoveroa voi muuttaa

Voit hakea ennakkoveroon muutosta tai ennakkoveron poistoa verotuksesi päättymiseen asti. Ennakkoveron erät ovat voimassa, kunnes saat uuden päätöksen.

Katso ohjeet ennakkoveron muuttamiseen