Huojennettu viivästyskorko

Huojennettua viivästyskorkoa määrätään maksettavaksi jäännösverosta ja lisäennakosta. Voit välttyä huojennetulta viivästyskorolta joko maksamalla riittävästi ennakonpidätystä tai ennakkoveroa verovuoden aikana, tai hakemalla ja maksamalla riittävästi lisäennakkoa yhden kuukauden ajan verovuoden päättymisestä.

Jäännösverolle määrättävästä huojennetusta viivästyskorosta vähennetään 20 euroa, kuitenkin enintään koron määrä. Lisäennakolle määrättävästä huojennetusta viivästyskorosta ei tehdä tätä vähennystä.

Voit täydentää ennakoita kuukauden ajan verovuoden päättymisen jälkeen ilman huojennettua viivästyskorkoa.

  • Henkilöasiakas, liikkeen- ja ammatinharjoittaja, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömies, maatalousyrittäjä ja metsänomistaja voi maksaa lisäennakkoa ilman huojennettua viivästyskorkoa tammikuun ajan.
  • Yritys- ja yhteisöasiakkaat voivat maksaa lisäennakkoa ilman huojennettua viivästyskorkoa kuukauden ajan verovuoden päättymisestä.

Lassi Lisäennakko huomaa, että hän ei ole maksanut riittävästi ennakkoveroa vuonna 2020. Hän hakee 15.1.2021 OmaVerossa lisäennakkoa ja valitsee eräpäiväksi 25.1.2021. Lassi maksaa lisäennakon muutaman päivän kuluttua ja merkitsee maksuun tuloveron viitenumeron. Tässä tapauksessa hänen ei tarvitse maksaa jäännösveroa eikä huojennettua viivästyskorkoa.

Osakeyhtiön tilikausi on 1.1.2020–31.12.2020. Yhtiö hakee lisäennakkoa 27.1.2021 ja valitsee saman päivän eräpäiväksi. Yhtiö maksaa lisäennakon 29.1.2021 ja merkitsee maksuun tuloveron viitenumeron. Lisäennakolle ei lasketa huojennettua viivästyskorkoa, koska yhtiö on maksanut lisäennakon kuukauden kuluessa verovuoden päättymisestä. Lisäennakolle lasketaan kuitenkin viivästyskorkoa ajalta 28.–29.1.2021, koska yhtiö maksoi lisäennakon myöhässä.

Paljonko huojennettu viivästyskorko on?

Huojennettu viivästyskorko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä, kuitenkin vähintään 0,5 prosenttia. Vuonna 2021 huojennettu viivästyskorko on 2,0 %.

Miltä ajalta huojennettua viivästyskorkoa maksetaan?

Huojennetun viivästyskoron laskeminen alkaa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä. Huojennettu viivästyskorko lasketaan kuukauden ja vuoden todellisten päivien mukaan.

Huojennetun viivästyskoron laskeminen päättyy

  • jäännösveron eräpäivään
  • lisäennakon eräpäivään, jos maksat lisäennakkoa jäännösveron sijaan

Voit maksaa lisäennakon ennen eräpäivää, mutta se ei vaikuta huojennetun viivästyskoron määrään.

Osakeyhtiön tilikausi on huhtikuusta maaliskuuhun. Yhtiö hakee 23.4.2021 lisäennakkoa, valitsee eräpäiväksi 11.5.2021 ja maksaa lisäennakon 11.5. Yhtiö käyttää yhteisön tuloveron viitenumeroa. Lisäennakolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa ajalta 1.–11.5.2021.

Huojennetun viivästyskoron laskentakaavat

Lisäennakolle laskettava huojennettu viivästyskorko:

(Korkopäivät * korkoprosentti * pääoma) / vuoden päivät * 100 = huojennetun viivästyskoron määrä

Lisäennakon huojennettu viivästyskorko lasketaan kertomalla ensiksi keskenään korkopäivät, korkopäivät ja pääoma. Saatu luku jaetaan vuoden päivillä ja kerrotaan sadalla.

Jäännösverolle laskettava huojennettu viivästyskorko:

((Korkopäivät * korkoprosentti * pääoma) / vuoden päivät * 100) - 20 euroa tai enintään koron määrä = huojennetun viivästyskoron määrä

Jäännösveron huojennettu viivästyskorko lasketaan kertomalla ensiksi keskenään korkopäivät, korkopäivät ja pääoma. Saatu luku jaetaan vuoden päivillä ja kerrotaan sadalla. Lopuksi vähennetään 20 tai enintään koron määrä.

Taulukko: huojennettu viivästyskorko

Huojennetun viivästyskoron laskenta-aika eri asiakastyypeille
  Verovuoden pituus Lisäennakkoa voi maksaa ilman huojennettua viivästyskorkoa Huojennettua viivästyskorkoa lasketaan
Henkilöasiakas 1.1.–31.12. Tammikuun ajan Verovuoden jälkeen 1.2. alkaen
Yhteisö, tilikausi 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. Tammikuun ajan Verovuoden jälkeen 1.2. alkaen
Yhteisö, tilikausi muu kuin kalenterivuosi Sama kuin tilikausi Kuukauden ajan tilikauden päättymisen jälkeen Verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden alusta alkaen

Jos maksat lisäennakon eräpäivän jälkeen

Jos maksat lisäennakkoa eräpäivän jälkeen, lisäennakolle lasketaan viivästyskorkoa eräpäivää seuraavasta päivästä maksupäivään saakka. Vuonna 2021 viivästyskorko on 7,0 %. Lue lisää koroista ja viivästysseuraamuksista.

Matti Myöhäinen on hakenut lisäennakkoa ja valinnut eräpäiväksi 16.3., mutta maksaa lisäennakon vasta 19.3. Lisäennakolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa ajalta 1.2.–16.3. ja viivästyskorkoa 17.–19.3. Kun Matti maksaa lisäennakon OmaVeron kautta 19.3., viivästyskoron määrä on laskettu valmiiksi OmaVerossa.