Henkilöasiakkaan ennakon täydennysmaksu

Nykyisen käytännön mukainen ennakon täydennysmaksu tulee poistumaan. Voit maksaa nykyistä ennakon täydennysmaksua vielä 31.10.2018 asti. Sen jälkeen ennakon täydennysmaksun korvaa lisäennakko. Lue lisää lisäennakosta.

Tämä ohje koskee henkilöasiakkaita, liikkeen- ja ammatinharjoittajia, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä sekä maataloustalousyrittäjiä ja metsänomistajia.

Vältyt vuoden 2017 jäännösveron korolta, jos maksat ajoissa ennakon täydennysmaksua. Vältät vuoden 2017 koron maksun kokonaan, jos maksat riittävän suuruisen ennakon täydennysmaksun viimeistään 31.1.2018.

Voit pienentää korkoa vielä myöhemminkin maksamalla täydennysmaksua 1.2. - 30.9.2018. Koska viimeinen maksupäivä on pyhäpäivä, täydennysmaksun voi maksaa seuraavana arkipäivänä eli 1.10.2018. Käytännössä verovuoden 2017 jäännösverosta peritään korkoa vain, jos jäännösveron määrä on enemmän kuin noin 4 788 euroa. Summa on laskettu jäännösveron eräpäivien perusteella.

Ennakon täydennysmaksua kannattaa maksaa esimerkiksi luovutusvoitoista, optioista tai uusista vuokratuloista, jos niistä ei ole määrätty ennakkoveroa. Voit maksaa ennakon täydennysmaksua myös silloin, jos palkkatulon veroprosentti tai yritystoiminnan tulosta määrätty ennakkovero on ollut liian pieni. Ensisijainen tapa on kuitenkin aina oikeansuuruinen ennakonpidätys.

Miten ennakon täydennysmaksu maksetaan?

Kun maksat ennakon täydennysmaksua, käytä siihen tarkoitettua tilisiirtolomaketta ja sen maksuohjeita.

Ilmoita aina viestitiedot. Viestitietojen täyttäminen oikein on erityisen tärkeää, koska niiden avulla Verohallinto kohdistaa suorituksen oikean maksajan hyväksi. Täytä viestitietoihin veron tunnus, verovelvollisen henkilötunnus ja verovuosi, jonka maksuksi täydennysmaksu on tarkoitettu. Älä tallenna viitenumerokenttään mitään tietoa. Jos et ilmoita verovuotta, Verohallinto katsoo, että täydennysmaksu on tarkoitettu aikaisimman mahdollisen verovuoden maksuksi. Esimerkiksi 28.8.2018 maksettu ennakon täydennysmaksu luetaan verovuoden 2017 maksuksi.

Voit halutessasi maksaa samalle verovuodelle useita ennakon täydennysmaksuja. Jos olet maksanut ennakon täydennysmaksua 1.2.-1.10.2018 välisenä aikana, Verohallinto lähettää sinulle uuden verotuspäätöksen ja tilisiirtolomakkeet lokakuun loppuun mennessä. Niissä on otettu huomioon maksamasi ennakon täydennysmaksu.

Huomaa, että ulkomaiset kuolinpesät eivät voi maksaa henkilöasiakkaan ennakon täydennysmaksua vaan niiden on haettava yhteisöille ja yhteisetuuksille tarkoitettua lisäennakkoa. Lisäennakkoa haetaan OmaVerossa. Mikäli ulkomaisella kuolinpesällä ei ole kirjautumiseen tarvittavaa Katso-tunnistetta, se voi hakea lisäennakkoa yhteisön ennakkoveron hakemuksella (lomake 5017).

Lisätietoa lisäennakon hakemisesta ja maksamisesta: Yhteisöjen ennakkoveron maksaminen.

Verovuoden 2017 jäännösveron korko

Vältät verovuoden 2017 jäännösveron koron, jos maksat riittävästi ennakon täydennysmaksua viimeistään 31.1.2018.

Vuoden 2017 jäännösverolle lasketaan korkoa 1.2.2018 alkaen jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään asti 3.12.2018. Alle 10 000 euron jäännösveron korko on 0,5 %. 10 000 euroa ylittävältä osalta korko on 2,0 % vuonna 2018 (korko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko + 2 prosenttiyksikköä). Korkoprosentti tarkistetaan vuosittain. Lasketusta jäännösveron korosta vähennetään aina 20 euroa. Käytännössä joudut maksamaan verovuoden 2017 jäännösverolle korkoa, jos jäännösverojesi määrä ylittää noin 4 788 euroa.

Miten voit laskea tarvittavan ennakon täydennysmaksun määrän?

Vero.fi:n veroprosenttilaskurilla voit laskea riittävän ennakon täydennysmaksun määrään. Huomioithan, että laskurin antama tulos on vain suuntaa antava.

Voit laskea tarvittavan ennakon täydennysmaksun veroprosenttilaskurilla  (www.vero.fi/verolaskuri)

Avainsanat: