Opintolainavähennys

Jos olet valmistunut määräajassa ja lyhennät opintolainaa, saat verotuksessa tietyin edellytyksin opintolainavähennyksen. Uudet opiskelijat eivät saa opintolainavähennystä vaan opintolainahyvitystä. 

Opintolainavähennystä myönnettäessä otetaan huomioon opintolainat, jotka olet nostanut 1.8.2005 tai sen jälkeen aloitettujen korkeakouluopintojen aikana.

Opintolainavähennys myönnetään, jos

  • olet läsnä olevana aloittanut korkeakoulututkinnon suorittamisen 1.8.2005 tai sen jälkeen
  • olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi ennen 1.8.2014
  • olet suorittanut korkeakoulututkinnon määräajassa.

Jos olet aloittanut ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintosi 1.8.2014 tai sen jälkeen, saat Kelalta opintolainahyvitystä. Silloin et kuulu opintolainavähennyksen piiriin. Opintolainahyvitys koskee siis uusia opiskelijoita ja aikaisemmin opintonsa aloittaneet säilyvät vähennysjärjestelmän piirissä.

Tutkinto täytyy olla suoritettuna

Vähennykseen vaaditaan, että olet suorittanut ylemmän korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon. Myös alempi korkeakoulututkinto riittää, jos sinut on valittu suorittamaan pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa.

Lainavähennysoikeutesi alkaa tutkinnon suorittamisvuotta seuraavana vuonna. Huomaathan, että tutkinnon suorittamisvuonna tai aikaisemmin tekemäsi lainan lyhennykset eivät oikeuta vähennykseen.

Opiskeluaikaa on rajattu

Vähennyksen edellytyksenä on, että ylempään korkeakoulututkintoon käyttämäsi aika on ylittänyt suositusajan enintään kahdella lukuvuodella. Alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon aika saa ylittää suositusajan enintään vuodella.

Vähennyksen määrä

Jos edellytykset täyttyvät, veroistasi vähennetään se summa, jonka olet vuoden aikana maksanut opintolainan lyhennystä. Vähennyksen enimmäismäärä on 30 % siitä summasta, jolla vähennykseen oikeuttava opintolaina ylittää 2 500 euroa. Vähennysoikeus koskee niitä lainanlyhennyksiä, jotka maksat tutkinnon suorittamisvuotta seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Vähennys tehdään veroista

Vähennys tehdään veroista. Jos vähennyksen määrä on suurempi kuin verojesi määrä eli koko summaa ei voi vähentää veroista, syntyy vähentämättä jääneestä osasta opintolainavähennyksen veroalijäämä. Verohallinto vähentää sen automaattisesti ilman eri vaatimusta seuraavien 10 vuoden aikana. Tutkinnon suorittamisvuodesta on kuitenkin saanut kulua korkeintaan 15 vuotta.

Esimerkki: Vähennykseen oikeuttavaa opintolainaa on 10 000 euroa. Opintolainavähennyksen enimmäismäärä on
2 250 euroa [30 % x (10 000 e – 2 500 e)]. Opintolainaa lyhennetään verovuonna 1 000 euroa. Käyttämätöntä vähennystä jää seuraaville vuosille 1 250 euroa (2 250 e – 1 000 e). 

Lainan lyhennys 1 000 euroa vähennetään maksettavasta verosta. Vero on esimerkissä 750 euroa, joten verovuodelta ei jää maksettavaa veroa. Koska vero ei riitä koko summan vähentämiseen, syntyy 250 euroa opintolainavähennyksen veroalijäämää. Alijäämä vähennetään seuraavien 10 vuoden veroista, kunnes alijäämä tulee käytetyksi.

Vähennys tehdään automaattisesti

Kela ratkaisee oikeuden opintolainavähennykseen sekä vähennyksen enimmäismäärän. Verohallinto saa Kelalta opintolainavähennystä varten tarpeelliset tiedot. Verohallinto myöntää vähennyksen vuosittain Kelan antamien tietojen perusteella, eikä sitä tarvitse erikseen vaatia.
Lisätietoa opintolainavähennyksestä (www.kela.fi)