Osakkeet ja osingot

Osakkeista saatujen osinkotulojen verotus riippuu siitä, onko osinko saatu julkisesti noteeratusta osakeyhtiöstä vai muusta, listaamattomasta osakeyhtiöstä. Osakkeiden myynnin verotukseen asia ei vaikuta.

Osinko listatusta yhtiöstä  

Listatulla yhtiöllä tai julkisesti noteeratulta yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jonka osakkeet tai jokin osakesarja on osingonjaosta päätettäessä ollut julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä tai vastaavalla tavalla ulkomailla.

Listatusta yhtiöstä saadusta osingosta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa. Osinkoa jakava pörssiyhtiö tekee osingoista 25,5 %:n ennakonpidätyksen ennen osingon maksamista. Yhtiö tilittää ennakonpidätyksen Verohallinnolle.

Esimerkki: Aleksi sai vuonna 2019 pörssiyhtiöstä osinkoa 10 000 euroa. Pääomatulon hankkimisesta johtuvat kulut olivat 110 euroa.

   8 500 e (veronalainen osinkotulo (85 % x 10 000 e))
     -  60 e (omaisuudenhoitopalkkio 110 e - omavastuuosuus 50 e)
= 8 440 e (verotettava pääomatulo).

Vero pääomatulosta 30 % x 8 440 e = 2 532 e
- ennakonpidätys 25,5 % x 10 000 e = 2 550 e

Aleksi saa veronpalautusta 18 euroa.

Yli 30 000 euron pääomatuloista veroprosentti on 34 %.