Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Kuolinpesä maksaa veroa tuloista

Kuolinpesän veroista ovat yhteisesti vastuussa perilliset, yleistestamentin saajat ja leski ositukseen asti (avio-oikeuden perusteella). Jos perit vain testamentilla tietyn omaisuuden, et ole kuolinpesän osakas.

Kuolinpesän osakkaiden pitää huolehtia kuolinpesän velvollisuuksista siihen asti, että pesän varat on jaettu ja kuolinpesä lakkautettu.

Mitä kuolinpesän pitää tehdä?

Kuolinpesän tehtävänä on

Lähetämme kuolinpesälle esitäytetyn veroilmoituksen joka kevät niin kauan, kunnes kuolinpesä lakkaa. Osoitamme veroilmoituksen yhdelle kuolinpesän osakkaalle, joka on merkitty perukirjaan.

Voit valtuuttaa asianhoitajan huolehtimaan kuolinpesän veroasioista

Mistä kuolinpesä muodostuu?

Kuolinpesä koostuu perinnönjättäjän omaisuudesta, varoista ja veloista. Jos tämän omaisuuden tilalle tulee myöhemmin muuta omaisuutta, myös se kuuluu pesän varoihin – esimerkiksi perinnönjättäjän asunnon myynnistä saadut varat ja niillä tehdyt hankinnat.

Lesken varat eivät kuulu pesän varoihin, vaikka vainajalla olisi ollut niihin avio-oikeus. Jos leski on omistanut omaisuutta yhdessä vainajan kanssa, lesken omistama osa ei kuulu pesän varoihin.

Kuolinpesä lakkaa, kun pesän varat on jaettu

Kuolinpesän olemassaolo lakkaa, kun kaikki pesän varat on jaettu perillisten kesken. Kuolinpesää ei lakkauta se, jos pesä jaetaan osittain.

Kuolinpesä saa kuolinvuodelta esitäytetyn veroilmoituksen ja verotus toimitetaan  kuin henkilö olisi elossa. Kuolinpesä saa esitäytetyn veroilmoituksen vielä siltä vuodelta, jolloin perintö on jaettu. Sen jälkeen osakkaat ilmoittavat saamansa tulot ja varat veroilmoituksessaan, ja kuolinpesän verotus päättyy.

Jos kuolinpesässä on useita osakkaita

Toimita kopio perinnönjakosopimuksesta Verohallintoon, jotta voimme lakkauttaa kuolinpesän.

Jos kuolinpesällä ei ole jaettavia varoja

Perinnönjakosopimusta ei tarvitse toimittaa. 

Jos olet kuolinpesän ainoa osakas

Kuolinpesän olemassaolo lakkaa Verohallinnossa, kun olet toimittanut verotoimistoon kopion perukirjasta perintöverotusta varten. Omaisuus siirtyy sinulle heti kuoleman jälkeen. Kuoleman jälkeen kertyneet tulot ovat omia tulojasi ja maksat niistä veroa henkilökohtaisesti.

Usein kysyttyä

Jos kuolinpesä harjoittaa elinkeinotoimintaa, kuolinpesää verotetaan yhtymänä sen jälkeen, kun kuolinvuoden päättymisestä on kulunut 3 vuotta. Tässä vaiheessa yritystulot jaetaan verotettavaksi kuolinpesän osakkaiden tuloina. 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017