Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Tuulivoimala ja metsänomistajan verotus

Tuulivoimalat sijoittuvat lähes aina maa- tai metsätalouden käytössä oleville alueille. Tällöin tuulivoimayhtiö tekee kanssasi vuokrasopimuksen ja maksaa vuokraa tuulivoimalan rakennuspaikasta. Vuokratulo on maatalouden tuloa, vaikka et harjoittaisikaan kiinteistöllä varsinaista maataloutta.

Tuulivoimayhtiö voi maksaa lähiympäristön maanomistajille myös erilaisia vaikutusalue- tai muita korvauksia. Myös tällaiset korvaukset verotetaan maatalouden tulona. Maatalouden tuloa ovat myös tuulivoimalan tuoton perusteella saamasi korvaukset.

Ilmoita nämä maatalouden tuloksi luettavat vuokrat ja korvaukset maatalouden veroilmoituksen kohdassa ”Muut maatalouden arvonlisäverottomat tulot”.

Maatalouden veroilmoituksen täyttöohje

Maatalouden tulona verotettava tulo verotetaan käytännössä kokonaan ansiotulonasi, jos sinulla ei ole maatalouteen kohdistuvia varoja.

Lisätietoa tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen maanvuokrien verotuksesta sekä tuulivoimaloiden kiinteistöverotuksesta 

Siirtolinjaan liittyvät korvaukset

Tuulivoimaloiden tuottama sähkö siirretään jakeluverkkoon siirtolinjoja pitkin. Jos luovutat siirtolinjaa varten maata tai pysyvän käyttöoikeuden siirtolinjan tarvitsemalle alueelle, sinulle maksetaan siitä kertakorvaus. Korvaus verotetaan luovutusvoittona.

Koska korvauksen maksajalla on lunastusmahdollisuus tarvittavaan alueeseen, luovutusvoitto on sinulle osittain verovapaa. Luovutusvoiton laskennassa käytetään toisin sanoen 80 %:n hankintameno-olettamaa.

Ilmoita luovutusvoitto sen vuoden esitäytetyssä veroilmoituksessa, jolloin olet korvauksen saanut. Korvausta ei ilmoiteta metsätalouden veroilmoituksessa.

Lisätietoa lunastuskorvausten verotuksesta on Verohallinnon ohjeessa Lunastustoimituksissa ja niihin rinnastettavissa tilanteissa saatujen korvausten verotus.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.12.2022