Veronpalautusten käyttäminen verojen maksuksi – usein kysyttyä

Tältä sivulta löydät usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia sekä esimerkkejä henkilöasiakkaan sekä ammatin- ja liikkeenharjoittajan veronpalautusten käytöstä verojen maksuksi.

Jos henkilöasiakkaalla tai liikkeen- ja ammatinharjoittajalla on jo ennestään maksamattomia tai verotuksen päättymisen jälkeen erääntyviä veroja, veronpalautusta käytetään verojen maksuksi verotuksen päättymispäivästä lähtien seuraavan kuun 4. päivään asti

  • maksamatta oleviin veroihin heti verotuksen päätyttyä sekä
  • erääntyviin veroihin heti niiden eräpäivänä.

Oman verotuksensa päättymispäivän näkee verotuspäätöksestä tai OmaVerosta.

Asiakas saa veronpalautuksen omaksi hyödykseen nopeammin, kun sitä käytetään veroihin heti niiden eräpäivänä. Veronpalautusta käytetään verojen maksuksi heti verotuksen päättymispäivästä lähtien seuraavan kuun 4. päivään asti. Tällä aikavälillä Verohallinto käyttää veronpalautusta verojen maksuksi heti veron eräpäivänä, vaikka kyseisen vero maksettaisiinkin silloin. Tämä johtuu siitä, että veronpalautus on Verohallinnon käytettävissä ennen asiakkaan eräpäivänä maksamaa maksua.

Jos maksoi veronsa eräpäivänä ja veronpalautusta käytettiin veron maksuksi, oma maksu palautetaan noin viikon kuluessa, ellei maksettavana ole muita jo erääntyneitä veroja tai saman veron tulevia eriä. Tilannettaan kannattaa seurata aina OmaVerossa.

Jos kyseessä on oma-aloitteinen vero, ylimääräiseksi jäänyt oma maksu jää joko odottamaan tulevia erääntyviä veroja tai se palautetaan takaisin. Asiaan vaikuttaa OmaVerossa valittu palautusajankohta ja palautusraja. Lue lisää oma-aloitteisen veron palautuksen maksamisesta. Jos OmaVerossa on valittuna, että oma maksu jää odottamaan tulevia veroja, voit halutessaan kuitenkin hakea maksamaansa määrää takaisin. Katso ohje: Näin haet oman maksun palauttamista OmaVerossa.

Kyllä. Toiminimiyrittäjän verot ovat henkilökohtaisia veroja, joiden maksuksi veronpalautusta käytetään.

Jos maksujärjestelyn aikana saa veronpalautusta, sitä käytetään maksujärjestelyssä oleviin veroihin.

Maksujärjestelyä täytyy siitä huolimatta jatkaa normaalisti eli maksaa erät maksuohjelman mukaan. Veronpalautus ei siis korvaa maksujärjestelyn eriä kesken maksujärjestelyn, vaan veronpalautuksen käyttö lyhentää maksujärjestelyn kokonaiskestoa. Veronpalautusten käytön vuoksi maksujärjestely siis loppuu suunniteltua aiemmin.

Tiedot veronpalautuksen käytöstä näkyvät OmaVerosta heti, kun veronpalautusta on käytetty veron maksuksi. Katso ohje: Näin näet OmaVerosta, onko veronpalautustasi käytetty verojen maksuksi. Veronpalautuksen käytöstä annetaan myös ilmoitus osana verojen yhteenvetoa.

Katso esimerkkejä veronpalautuksen käytöstä verojen maksuksi

Veronpalautustasi voidaan käyttää ennakkoveron maksuksi

Jos verotuksesi päättyy kuun 23. päivänä tai sitä ennen, veronpalautustasi käytetään saman kuukauden ennakkoveroon 23. päivänä. Jos maksat ennakkoveron eräpäivänä, veronpalautustasi käytetään silloin ennakkoveroon ja maksamaasi maksua tuloveron seuraaviin eriin (ennakkoveroon, lisäennakkoon ja jäännösveroon). Tarkista OmaVerosta, kuinka paljon maksettavaa tuloveron seuraavaan erään jää ja milloin eräpäivä on. 

Saat yhteenvedossa ilmoituksen palautuksen käytöstä. Voit tarkistaa tilanteesi myös OmaVerosta: Näin näet OmaVerosta, miten veronpalautustasi on käytetty.

Lisätietoa ja esimerkkejä: Palautuksen käyttäminen maksamattomiin veroihin.

Veronpalautustasi voidaan käyttää arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten maksuksi

Oma-aloitteisten verojen, kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten, eräpäivä on kuukauden 12. päivä. Jos verotuksesi päättyy 12. päivä tai sitä ennen, veronpalautustasi käytetään saman kuukauden oma-aloitteisiin veroihin niiden eräpäivänä eli 12. päivänä. Jos maksat oma-aloitteiset verot eräpäivänä, tieto maksustasi ei ehdi eräpäivänä Verohallintoon, ja veronpalautustasi käytetään oma-aloitteisiin veroihin. 

Ylimääräiseksi jäänyt oma maksusi jää odottamaan tulevia erääntyviä veroja tai palautetaan sinulle automaattisesti, riippuen OmaVerossa asettamastasi palautusajankohdasta ja -rajasta. Voit hakea maksuasi takaisin OmaVerossa valitsemalla Toiminnot-kohdasta "Palautuksen hakeminen, oma-aloitteiset verot". Tällöin maksu palautetaan sinulle noin viikon kuluessa, ellei sinulla ole muita maksamattomia veroja. Jos et hae maksuasi takaisin OmaVerossa, se jää odottamaan tulevia verovelvoitteita.

Saat yhteenvedossa ilmoituksen palautuksen käytöstä. Voit tarkistaa tilanteesi myös OmaVerosta: Näin näet OmaVerosta, miten veronpalautustasi on käytetty.

Lisätietoa ja esimerkkejä: Palautuksen käyttäminen maksamattomiin veroihin.

Jos verotuksesi päättyy kuun 23. päivänä tai sitä ennen, veronpalautustasi käytetään saman kuukauden ennakkoveroon 23. päivänä. Jos maksat ennakkoveron eräpäivänä, veronpalautustasi käytetään silloin ennakkoveroon ja maksamaasi maksua tuloveron seuraaviin eriin (ennakkoveroon, lisäennakkoon ja jäännösveroon).Tarkista OmaVerosta, kuinka paljon maksettavaa tuloveron seuraavaan erään jää ja milloin eräpäivä on.

Saat yhteenvedossa ilmoituksen palautuksen käytöstä. Voit tarkistaa tilanteesi myös OmaVerosta: Näin näet OmaVerosta, miten veronpalautustasi on käytetty.

Lisätietoa ja esimerkkejä: Palautuksen käyttäminen maksamattomiin veroihin.

Oma-aloitteisten verojen kuten työnantajasuoritusten ilmoittamisen ja maksamisen määräpäivä on kuun 12. päivä. Jos verotuksesi päättyy kuun 12. päivänä tai sitä ennen, veronpalautustasi käytetään saman kuukauden oma-aloitteisiin veroihin 12. päivä. Jos olet maksanut oma-aloitteiset verot eräpäivänä tai 1-2 päivää ennen eräpäivää, maksusi ei ole vielä ehtinyt kirjautua ja veronpalautustasi käytetään oma-aloitteisiin veroihin niiden eräpäivänä. 

"Ylimääräiseksi" jäänyt maksusi jää odottamaan tulevia erääntyviä veroja tai palautetaan sinulle automaattisesti, riippuen OmaVerossa asettamastasi palautusajankohdasta ja -rajasta. Voit hakea maksuasi takaisin OmaVerossa valitsemalla Toiminnot-kohdasta "Palautuksen hakeminen, oma-aloitteiset verot". Tällöin maksu palautetaan sinulle noin viikon kuluessa, ellei sinulla ole muita maksamattomia veroja. Jos et hae maksuasi takaisin OmaVerossa, se jää odottamaan tulevia verovelvoitteita.

Saat yhteenvedossa ilmoituksen palautuksen käytöstä. Voit tarkistaa tilanteesi myös OmaVerosta: Näin näet OmaVerosta, miten veronpalautustasi on käytetty.

Lisätietoa ja esimerkkejä: Palautuksen käyttäminen maksamattomiin veroihin.

Jos sinulla erääntyy maksettavaksi perintö- tai lahjaveroa verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 1. päivä, käytetään veronpalautustasi siihen. Jos maksat perintö- tai lahjaveron erän sen eräpäivänä, käytetään veronpalautustasi siihen ja maksamaasi maksua seuraavaksi erääntyvälle erälle. Jos sinulla ei ole maksettavana perintö- tai lahjaveroa, maksusi palautetaan ilmoittamallesi pankkitilille automaattisesti. Ennen palauttamista maksuasi käytetään kuitenkin vielä muille erääntyneille veroille jos sellaisia on, tai ulosotossa oleviin velkoihin.