Veronpalautus kuolinpesälle

Kuolinpesän veronpalautus maksetaan kuolinpesän pankkitilille, jos tilinumero on Verohallinnon tiedossa. Muussa tapauksessa veronpalautus maksetaan maksuosoituksena Nordean välityksellä. Verohallinto ei voi jakaa veronpalautusta kuolinpesän osakkaille.

Ilmoita kuolinpesän tilinumero Verohallintoon

Kuolinpesän pankkitiliä ei kannata lakkauttaa, ennen kuin kuolinvuoden verotus on valmis ja mahdollinen veronpalautus maksettu.

Jos kuolinpesän tilinumero on voimassa mutta se ei ole Verohallinnon tiedossa, tarvitset sen ilmoittamista varten varmistuksen pankilta – esimerkiksi jäljennöksen kuolinpesän tiliotteesta. Voit myös täyttää toisen sivun lomakkeesta Kuolinpesän ilmoitus tilinumerosta (7926). Tarvitset lomakkeeseen pankin vahvistuksen.

Tarkista myös päivämäärät, joihin mennessä puuttuva tai muuttunut tilinumero pitää ilmoittaa vuoden 2021 veronpalautusta varten. Päivämäärät ovat sivulla Mille tilille veronpalautus maksetaan. Huomaa, että paperilomakkeella ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin. 

Jos kuolinpesällä ei ole tiliä, tarvitaan valtuutus

Jos kuolinpesällä ei ole voimassa olevaa pankkitiliä, kuolinpesän valtuuttama henkilö voi ilmoittaa tilinumeron Verohallintoon lomakkeella Kuolinpesän ilmoitus tilinumerosta (7926).

Kun olet saanut valtuutuksen kuolinpesän osakkailta, täytä lomakkeeseen omat tietosi sekä tilinumerosi.

Liitä lomakkeeseen

  • selvitys kuolinpesän osakkaista
  • valtakirja jokaiselta osakkaalta
  • jäljennös perukirjan osakasluettelosta
  • oikeaksi todistettu jäljennös tiedoksi annetusta ja hyväksytystä testamentista, jos vainaja oli tehnyt testamentin
  • oikeaksi todistetut jäljennökset virkatodistuksista, joista käyvät ilmi kuolinpesän osakkaat (sukuselvitys), jos perunkirjoitusta ei vielä ole toimitettu.

Valtakirjana voi käyttää lomakkeen 7926 liitteenä olevaa valtakirjaa tai erillisiä valtakirjoja, joissa on vastaavat tiedot. Pankkien omat valtakirjat kuolinpesän pankkiasioiden hoitamista varten eivät kelpaa valtuutukseksi tilinumeron ilmoittamiseen.

Arvonlisäverovelvollinen tai rajoitetusti verovelvollinen kuolinpesä ilmoittaa tilinumeron OmaVerossa

Arvonlisäverovelvollisen rekisteriin merkityn ja rajoitetusti verovelvollisen kuolinpesän täytyy ilmoittaa tilinumero veronpalautusten maksamista varten sähköisesti OmaVerossa. Nämä kuolinpesät voivat ilmoittaa tilinumeron lomakkeella vain erityisestä syystä.

Kuolinpesä kirjautuu palveluun Katso-tunnisteella. Tilinumeron ilmoittaja tarvitsee yrityksen pääkäyttäjä-, rinnakkaispääkäyttäjä- tai Yrityksen OmaVero -roolin. Voit perustaa Katso-tunnisteen osoitteessa yritys.tunnistus.fi

Veronpalautus maksuosoituksena

Jos tilinumero ei ole Verohallinnon tiedossa, veronpalautus maksetaan maksuosoituksena Nordean välityksellä. Alle 15 euron veronpalautus maksetaan maksuosoituksena vain pyynnöstäsi.

Pankki lähettää ilmoituksen maksuosoituksesta siihen osoitteeseen, joka on ollut Verohallinnon tiedoissa. Osoitteen on oltava Suomessa, jotta maksuosoituksen voi saada.

Kun olet saanut ilmoituksen, voit lunastaa veronpalautuksen Suomessa sijaitsevasta Nordean konttorista, joka tarjoaa kassapalveluita. Lunastus on tehtävä 45 päivän kuluessa maksuilmoituksen päiväyksestä. Tarkemmat ohjeet veronpalautuksen lunastamisesta saat maksuosoituksessa, jonka pankki lähettää.

Jos veronpalautuksen määrä on yli 1700 euroa, Verohallinto maksaa palautuksen ensisijaisesti vain tilille. Palautus maksetaan maksuosoituksena ainoastaan silloin, jos pyydät sitä.