Yritysajoneuvoa voi käyttää väliaikaisesti verotta

Jos asut vakituisesti Suomessa, mutta työpaikkasi sijaitsee ulkomailla, voit väliaikaisesti käyttää työnantajasi omistuksessa tai hallinnassa olevaa ajoneuvoa Suomessa maksamatta autoveroa.

Ajoneuvoa voi käyttää autoverotta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Ajoneuvon on oltava pysyvästi rekisteröity työpaikan sijaintivaltioon.
 • Ajoneuvoa saa käyttää Suomessa vain työtehtävien hoitamiseen. Ajoneuvon käyttö asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin ei ole työtehtävien hoitamista.
 • Ajoneuvoa käytetään Suomessa yhtäjaksoisesti kerrallaan enintään kolme vuorokautta.
 • Ajoneuvo viedään takaisin rekisteröintivaltioon kunkin työtehtävän päätyttyä.

Ilmoita ajoneuvon väliaikaisesta käytöstä Verohallinnolle

Ennen kuin ryhdyt käyttämään ajoneuvoa Suomessa, tee ilmoitus Verohallinnolle. Verohallinto vahvistaa, että ilmoitus on vastaanotettu. Pidä Verohallinnon vahvistus ajoneuvon käytöstä mukana aina, kun käytät ajoneuvoa. Vahvistus on voimassa enintään vuoden kerrallaan.

Palauta ilmoitus postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. Muista myös nämä:

 • Tee Verohallinnolle uusi ilmoitus, jos ilmoittamiisi tietoihin tulee muutoksia.
 • Ajoneuvon kuljettajana sinun on tarvittaessa osoitettava Verohallinnolle vakituinen asuinpaikkasi ja selvitettävä muut verotukseen vaikuttavat seikat.

Miten työsuhdeajoneuvo ja yritysajoneuvo eroavat toisistaan?

Työsuhdeajoneuvon väliaikaista autoverotonta käyttöä ei ole sidottu työtehtävien hoitamiseen, vaan ajoneuvoa voi käyttää myös omiin ajoihin. Yritysajoneuvoa voi käyttää vain työtehtävien hoitamiseen. Lisätietoa työsuhdeajoneuvosta.

Ulkomaille rekisteröityä ajoneuvoa voi käyttää yritystoiminnassa

Jos asut vakinaisesti ulkomailla voit tuoda ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon Suomeen ja käyttää sitä muun kuin Suomessa olevan yrityksen yritystoiminnassa. Voit käyttää ajoneuvoa väliaikaisesti maksamatta autoveroa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Vakinainen asuinpaikkasi on ulkomailla. Lisätietoa vakinaisen asuinpaikan määrittelystä autoverotuksessa.
 • Yritys on muualla kuin Suomessa oleva.
 • Ajoneuvo on rekisteröity ulkomaille.
 • Ajoneuvoa käytetään Suomessa enintään 7 kuukautta 12 kuukauden ajanjakson aikana. Määräaikaa ei voi jatkaa.
 • Ajoneuvolla on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus.

Tällaisessa tapauksessa ajoneuvon käyttöön ei tarvita lupaa, eikä siitä tarvitse tehdä ilmoitusta Verohallinnolle. Ajoneuvon kuljettajan on tarvittaessa osoitettava vakinainen asuinpaikkansa Verohallinnolle ja selvitettävä muut verotukseen vaikuttavat seikat.

Nämä säännöt koskevat myös muualla kuin Suomessa olevaa kansainvälistä järjestöä tai muuta yhteisöä, joka käyttää ajoneuvoa Suomessa omaan toimintaansa.