Vientirekisteröidyn ajoneuvon väliaikainen veroton käyttö

Vientirekisteröinnillä tarkoitetaan maastavientiä varten tehtävää väliaikaista rekisteröintiä. Vientirekisteröinti tehdään rekisteröimättömälle ajoneuvolle, joka luovutetaan Suomessa ja viedään täältä muussa valtiossa käytettäväksi.

Vientirekisteröityä ajoneuvoa ei pääsääntöisesti saa käyttää Suomessa ennen maastavientiä.

Siirto maastavientiä varten

Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa Suomessa käyttää ennen maasta vientiä vain ajoneuvon siirtoon luovutuspaikalta vientipaikalle. Ajoneuvo voidaan myös siirtää ajoneuvon omistajan maastamuuttoon liittyvä matka omistajan kotipaikalle ja sieltä edelleen vientipaikalle.

Ajoneuvon käyttö Suomessa

Suomessa vientirekisteröityä ajoneuvoa saa tilapäisesti käyttää pakottavaksi katsotun syyn, tavanomaisen lomamatkan tai siihen verrattavan lyhyehkön oleskelun johdosta. Säännöstä on tulkittu siten, että ajoneuvoa voidaan käyttää Suomessa enintään 72 päivän ajan.

Ajoneuvoa ei kuitenkaan saa käyttää maasta muuttoa välittömästi seuraavan tai maahan muuttoa välittömästi edeltävän kuukauden aikana.
Käytön edellytyksenä on, että vientirekisteröintiasiakirjoihin on pyydetty Tullin merkinnät ajoneuvon maahantulo- ja poistumispäivistä.

Maahantulo- ja maasta poistumismerkinnät

Merkinnän saat tullitoimipaikasta aukioloaikoina tai Tullin liikkuvilta valvontaryhmiltä etukäteen vaihteen kautta, p. 0295 5200.

Vientirekisteröinnin voimassaolo

Vientirekisteröinti on voimassa aikaisemmin rekisteröimättömillä ajoneuvoilla vuoden rekisteröintikuukauden lopusta laskettuna. Vientirekisteröinti päättyy, kun ajoneuvo tuodaan Suomeen muuton jälkeen.

Lue lisää vientirekisteröinnistä (Traficom)

Lue lisää Yksityishenkilö vie uuden auton toiseen EU-maahan (Verohallinnon syventävä ohje).