Ulkomailla opiskelevan oikeus verottomaan käyttöön

Jos asut vakituisesti Suomessa ja oleskelet ulkomailla vähintään 185 päivää kalenterivuodessa yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua varten, voit käyttää ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa tilapäisesti Suomessa olosuhteet huomioon ottaen pakottavaksi katsottavan syyn taikka tavanomaisen lomamatkan tai siihen verrattavan lyhyehkön oleskelun johdosta. Oleskelu on lähtökohtaisesti lyhyehköä ja ajoneuvon käyttö tilapäistä, kun se ei ylitä 72 päivää vuodessa. Lue lisää vakituisesta asuinpaikasta.

Sinun ei tarvitse tehdä ilmoitusta Verohallinnolle tällä perusteella tapahtuvasta ajoneuvon verottomasta käytöstä.

Jos verottoman käytön edellytykset eivät täyty, ajoneuvo katsotaan otetuksi verolliseen käyttöön ja käyttöönottajan on annettava ajoneuvosta käyttöönottoilmoitus ja veroilmoitus. Lue lisää veroilmoituksen antamisesta.