Muita ajoneuvon väliaikaisen verottoman käytön tilanteita

Autoverolaissa on tapauksia, joissa voidaan soveltaa ajoneuvon väliaikaista verotonta käyttöä. Useimmissa tapauksissa tulee tehdä käyttöönottoilmoitus, mutta joissain tapauksissa käyttö ei edellytä ilmoitusta.

Käyttö edellyttää Verohallinnolle tehtyä ilmoitusta

1. Suomessa vakinaisesti asuva henkilö tuo ajoneuvon maahan väliaikaisesti vain

  • huoltoa
  • korjausta
  • muuta käsittelyä varten.

2. Ajoneuvo, jota ei rekisteröidä Suomessa, tuodaan maahan tai otetaan käyttöön väliaikaisesti, ja sen käyttö on yksinomaan

  • kokeilu
  • tutkimuskäyttö
  • tyyppikatsastus
  • tyyppihyväksyntä tai
  • lyhytaikainen esittely.

3. Ulkomailta maahantuotu ajoneuvo siirretään rekisteröimättä sitä Suomessa tuontipaikalta muualle maahan tai vientipaikalle.

4. Suomessa rekisteröimätön ajoneuvo siirretään maastavientiä varten luovutuspaikalta vienti-paikalle.

Tee käyttöönotosta ilmoitus lomakkeella

Ilmoitus ajoneuvon käyttöönotosta – Väliaikainen veroton käyttö

Siirtovakuutuksesta saat lisätietoja Liikennevakuutuskeskuksen sivuilta.

EU:n ulkopuolelta tuotava ajoneuvo

Jos ajoneuvo tuodaan EU:n ulkopuolelta on se lisäksi asetettava vaadittavaan tullimenettelyyn. Lisätietoja tuontitavaran tulliselvityksestä (Tulli).

Ahvenanmaalta tuotavat ajoneuvot

Ahvenanmaa ei kuulu EU:n arvonlisäveroalueeseen. Tämän vuoksi Ahvenanmaalta muualle Suomeen tuotaviin ajoneuvoihin sovelletaan samoja säännöksiä kuin EU: n ulkopuolelta tuotaviin ajoneuvoihin. Esimerkiksi täysin tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin säännösten määräaikoja sovelletaan myös Ahvenanmaalta muualle Suomeen tuotaviin ajoneuvoihin, eikä tällaista ajoneuvoa pääsääntöisesti saa muualla Suomessa käyttää muu kuin Ahvenanmaalla tai EU-alueen ulkopuolella vakinaisesti asuva henkilö.

Käyttö sallittu ilman Verohallinnolle tehtävää ilmoitusta

Turistiauton siirto

Suomessa vakinaisesti asuva henkilö voi siirtää ns. turistiautona maahantuotua ajoneuvoa lyhyitä matkoja huoltoa, korjausta tai muuta vastaavaa tarkoitusta varten, mikäli ulkomailla vakinaisesti asuva henkilö ei tilapäisesti voi itse kuljettaa ajoneuvoa.

Ulkomailla opiskeleva henkilö

Oikeus väliaikaiseen autoverottomuuteen on myös ulkomailla opiskelevalla henkilöllä, joka oleskelee ulkomailla vähintään 185 päivää vuodessa ja joka tulee käymään Suomessa olosuhteet huomioon ottaen pakottavaksi katsottavan syyn taikka tavanomaisen lomamatkan tai siihen verrattavan lyhyehkön oleskelun vuoksi. Oleskelu on lähtökohtaisesti lyhyehköä, kun se ei ylitä 72:ta päivää vuodessa.