Henkilön vakituinen asuinpaikka autoverotuksessa

Vakituinen asuinpaikka vaikuttaa siihen, onko sinulla oikeutta ajoneuvon verottomaan käyttöön.

Voit hakea Verohallinnolta enintään 1 vuodeksi kerrallaan päätöksen siitä, missä valtiossa asuinpaikkasi katsotaan olevan esitetyn selvityksen mukaan. Päätös on maksuton. Voit tehdä hakemuksen OmaVerossa.

Hae asuinpaikkapäätöstä OmaVerossa

Saat päätöksen OmaVeroon. Päätös tulee myös postitse kotiin, ellet ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä eli luopunut paperipostista.

Pidä päätös mukana ajoneuvossa ja esitä se pyydettäessä poliisille tai Tullille.

Voit tehdä hakemuksen myös lomakkeella Hakemus vakituisen asuinpaikan selvittämiseksi (1255).

Miten vakituinen asuinpaikka määritellään?

Vakituinen asuinpaikkasi on se paikka, jossa asut henkilökohtaisten, ammatillisten ja muiden siteittesi mukaan arvioituna vähintään 185 päivää kalenterivuodessa.

Jos asut kahdessa tai useammassa valtiossa, vakituinen asuinpaikkasi on se paikka, jonne palaat säännöllisesti henkilökohtaisten syiden vuoksi. Jos työtehtävä Suomessa on määräaikainen, sinun ei edellytetä palaavan säännöllisesti toiseen valtioon.

Kun Verohallinto arvioi henkilökohtaisia syitä, se ottaa huomioon

  • työskentelyn luonteen
  • työpaikan pysyvyyden 
  • muut erityiset olosuhteet.

Vakituinen asuinpaikkasi ei muutu, jos muutat Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua varten.