Ajoneuvon opiskelijakäyttö

Ulkomailla vakinaisesti asuva henkilö voi tuoda maahan väliaikaisesti autoverotta omaan tarpeeseensa ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon ja käyttää sitä enintään 6 kuukauden keskeytymättömänä tai keskeytyvänä määräaikana 12 kuukauden ajanjaksona.

Määräaikavaatimusta ei sovelleta yksinomaan yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua varten Suomessa oleskelevan, mutta ulkomailla vakinaisesti asuvan henkilön maahan tuomaan ajoneuvoon, joka on rekisteröity ulkomailla. Opiskelija voi käyttää ajoneuvoaan sen ajan, jonka opiskelija viipyy Suomessa yksinomaan opiskelutarkoituksessa.

Opiskelijan tulee kuitenkin määräajan päättymiseen mennessä ilmoittaa asiasta Verohallinnolle. Lisäksi hänen on annettava selvitys opiskelustaan lukukausittain tai Verohallinnon määrääminä muina ajankohtina.

Ilmoituksen tekeminen

Tee ilmoitus lomakkeella Ilmoitus ajoneuvon käyttämisestä Suomessa,kun tuojana on ulkomailla vakinaisesti asuva henkilö, joka oleskelee Suomessa yksinomaan yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua varten. Ilmoitukseen liitetään kopiot seuraavista asiakirjoista:

  • henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti, henkilökortti)
  • rekisteriote
  • liikennevakuutustodistus
  • selvitys opiskeluoikeudesta/läsnäolotodistus
  • opintorekisteriote (ei liitetä 1. ilmoitukseen)

Autoverolaki (www.finlex.fi)