Autoveron maksunlykkäys

Tämän sivun ohjeistus ei päde kaikilta osin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Verohallinto tulee helpottamaan toistaiseksi maksujärjestelyn ehtoja. Helpotetut maksujärjestelyn ehdot koskevat myös auto- ja valmisteveron maksunlykkäyksiä. Voit hakea maksunlykkäystä palvelunumerosta 029 497 156.

Lue poikkeustilanteen ohjeet: Voit hakea yrityksellesi maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin

Jos verovelvollisen maksukyky on tilapäisesti heikentynyt, hänelle voidaan myöntää lykkäystä veron maksamiseen. Lykkäystä voidaan myöntää, kun siihen on erityisiä syitä.  

Ajoneuvon käyttöoikeus päättyy kuitenkin viimeistään autoveron eräpäivänä. Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä eräpäivän jälkeen siinäkään tapauksessa, että veronmaksuun on myönnetty lykkäystä. Kun vero ja mahdolliset viivästysseuraamukset on maksettu, Verohallinto antaa luvan ajoneuvon rekisteröintiin.

Lykkäysajalta kannetaan maksunlykkäyskorkoa, joka on yleensä samansuuruinen kuin erääntyneen veron viivekorko.

Ainoastaan erityisen painavista kohtuussyistä lykkäys voidaan myöntää korottomana.

Hakuohjeet

Maksunlykkäystä voi hakea puhelimitse numerosta 029 497 156 tai lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen

Verohallinto, Perintä,
PL 45, 00052 VERO.

  1. Ilmoita hakemuksessa nimesi ja postiosoitteesi sekä puhelinnumero tai sähköpostiosoite.
  2. Ilmoita, mihin autoverotuspäätökseen lykkäystä haetaan. Liitä kopio päätöksestä hakemukseen.
  3. Kirjoita ehdotuksesi maksusuunnitelmaksi sekä perustelut maksunlykkäyksen hakemiselle.
  4. Allekirjoita hakemus.
  5. Jos hakemuksen on laatinut asiamies, liitä mukaan valtakirja.