Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Yli 25 vuotta vanhan ajoneuvon arvonmääritys

Yli 25 vuotta vanhojen ajoneuvojen verotusarvoon ei vaikuta se, että näiden ajoneuvojen hinnat ovat jo pysähtyneet määrätylle tasolle tai ovat jo nousevia ajoneuvon ikääntyessä.

Ajoneuvon verotusarvo voidaan määrätä kahdella eri tavalla:

  • laskennallisella arvon alenemalla samankaltaisen uuden ajoneuvon arvosta tai
  • normaalisti markkinahintahavainnoista.

Jos arvo määrätään laskennallisella menetelmällä, kuntoalennusta ei anneta. Kuntoalennusta voidaan myöntää ajoneuvolle jonka arvo on määritetty markkinahintahavainnoista.

Verotusarvo hintahavaintojen perusteella

Verohallinto määrittää verotusarvon yleensä hakemalla markkinoilta hintahavaintoja verotettavan ajoneuvon kanssa samanlaisista käytetyistä, Suomessa verotetuista ajoneuvoista. Jos havaintoja löytyy ja autojen hinnat ovat iän myötä laskeneet, ajoneuvon verotusarvo perustetaan näihin hintahavaintoihin.

Verotusarvo ilman hintahavaintoja

Mikäli markkinoilta ei löydy samanlaista ajoneuvoa, ajoneuvolle määritetään vertailukohdaksi vastaava uusi ajoneuvo. Verohallinto määrittää verotusarvon silloin näin:

  1. Otetaan huomioon verotettavan ajoneuvon merkki, malli, korityyppi, ajoneuvon ulkomitat, moottorin koko ja toimintatapa, voimansiirron ja vaihteiston toimintatavat sekä muut arvoon mahdollisesti vaikuttavat tai tekniset seikat.
  2. Vastaavan uuden ajoneuvon hinnasta muodostetaan arvonalenemakäyrä tai -taulukko. Arvonalenema on 1 prosentti kuukautta kohden kunkin edellisen kuukauden loppuun lasketusta jäännösarvosta.
  3. Sen jälkeen verotettavan ajoneuvon kanssa samanlaiselle käytetylle Suomeen verotetulle ajoneuvolle haetaan hintahavaintoja. Hintahavaintoja haetaan riittävä määrä esimerkiksi ikäluokasta 8–12 vuotta. Havaintojen avulla muodostetaan käsitys alenevasta hintatasosta. Jos havaintoja ei löydy, verotettavan ajoneuvon kanssa samanlaiselle, sitä seuranneelle uudemmalle samanlaiselle mallille tai sitä edeltäneelle vanhemmalle samanlaiselle mallille pyritään hakemaan riittävä määrä hintahavaintoja esimerkiksi ikäluokasta 15–35 vuotta.
  4. Hintahavaintojen perusteella varmistetaan, ettei valittu arvonalenemakäyrä ole tasoltaan liian korkea. Jos hyväksyttävät, luotettavat hintahavainnot ovat tasoltaan alempana kuin verotettavalle ajoneuvolle tehty arvonalenemakäyrä,uuden tai vastaavan uuden ajoneuvon hintaa tulee alentaa siten, että arvonalenemakäyrä ei enää ylitä hintahavaintoja.
  5. Hintahavaintona voidaan käyttää ulkomaisen myynti-ilmoituksen hinnasta johdettua suomalaista, auto- ja arvonlisäveron sisältävää laskennallista myyntihintaa.
  6. Lopuksi verotettavalle ajoneuvolle luetaan arvo arvonalenemakäyrältä tai -taulukosta.
Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2016