Varainsiirtovero liikeosakkeista eli muista kuin asunto-osake- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeista

Kun ostat liikeosakkeita (eli muita kuin asunto-osake- tai kiinteistöyhtiön osakkeita), tee varainsiirtoveroilmoitus ja maksa varainsiirtovero. Liikeosakkeita ovat esimerkiksi yrityksen osakkeet tai puhelinosakkeet. Varainsiirtoveron määrä pitää laskea itse ja maksaa omatoimisesti. 

Yleensä varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa eikä ilmoitusta antaa osakkeista, jotka olet hankkinut arvopaperipörssistä. 

1

Tee ilmoitus

Tee varainsiirtoveroilmoitus 2 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu.

 • Jos ostajia on useita – esimerkiksi puolisot – jokaisen ostajan on tehtävä oma varainsiirtoveroilmoituksensa.
 • Ilmoitusta varten tarvitset kauppakirjan tai muun sopimuksen. Kauppaan voi liittyä myös muita asiakirjoja, jotka vaikuttavat varainsiirtoverotukseen. 
 • Asiakirjoja ei tarvitse kaikissa tilanteissa liittää ilmoitukseen. Ennen ilmoituksen lähettämistä OmaVerossa näet, tarvitaanko liitteitä vai riittääkö pelkkä ilmoitus.

Ilmoita OmaVerossa 

Näin teet varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa

Henkilöasiakas, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voivat käyttää myös paperilomaketta. Paperilomakkeen liitteeksi tarvitaan kauppakirja.

2

Maksa vero

Maksa vero 2 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu.

 • Jos maksat OmaVerossa, viitenumerot ja muut maksutiedot siirtyvät automaattisesti oikein verkkopankin maksupohjaan. OmaVero laskee veron määrän antamasi varainsiirtoveroilmoituksen perusteella.
 • Jos maksat verkkopankissa, maksamiseen tarvitset Verohallinnon tilinumeron ja oman varainsiirtoveron viitenumerosi. Saat viitenumeron ja tilinumeron

Maksa vero kahden desimaalin tarkkuudella. Pyöristä veron määrä lähimpään senttiin normaalien pyöristyssääntöjen mukaisesti. Esimerkiksi jos veron tarkka määrä on 345,67890 euroa, maksa veroa 345,68 euroa.

Jos ostajia on useita – esimerkiksi puolisot – jokainen ostaja maksaa oman osuutensa verosta käyttäen omaa varainsiirtoveron viitenumeroaan. Maksu näkyy OmaVerossa 1–2 arkipäivän kuluttua.

3

Saat todistuksen varainsiirtoverosta

Saat todistuksen varainsiirtoverosta OmaVeroon tai postitse. OmaVeroon todistus tulee yleensä noin 2 arkipäivän kuluessa ilmoituksen antamisesta ja veron maksamisesta. Näin löydät todistuksen OmaVerosta. 

Jos olet tehnyt varainsiirtoveroilmoituksen paperilomakkeella, todistus tulee näkyviin OmaVeroon myöhemmin.

Liikeosakkeiden varainsiirtoveron määrä

Vero on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Halutessasi voit käyttää apunasi varainsiirtoverolaskuria.

Kun liikeosakkeiden ostaja on rajoitetusti verovelvollinen

Jos liikeosakkeiden ostaja on rajoitetusti verovelvollinen (esimerkiksi ulkomaalainen) ja kysymyksessä on kauppa, jossa olet perimisvelvollinen, sinun on annettava varainsiirtoveroilmoitus ja maksettava perimäsi varainsiirtovero.

Olet perimisvelvollinen esimerkiksi silloin, kun olet Suomessa yleisesti verovelvollinen ja myyt suomalaisen yrityksen osakkeita (liikeosakkeita) Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle ostajalle. Jos myyjiä on useita, ilmoita ja maksa vain se osuus varainsiirtoverosta, jonka olet itse perinyt ulkomaalaiselta ostajalta. Ilmoita myös kauppahinnasta ja muista vastikkeista vain oma osuutesi. Myyjä ja ostaja voivat tässä tilanteessa myös sopia, että Suomessa rajoitetusti verovelvollinen voi ilmoittaa ja maksaa varainsiirtoveron itse. Lue lisää syventävästä ohjeesta Varainsiirtovero arvopapereiden luovutuksessa (esim. luku 7.2).

Jos sekä ostaja että myyjä ovat rajoitetusti verovelvollisia, liikeosakkeen kaupoista ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa eikä varainsiirtoveroilmoitusta tarvitse tehdä. Huomaa, että jos kaupan kohteena on muita kuin liikeosakkeita (esim. asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita), ostajan on rekisteröidyttävä Verohallinnon asiakkaaksi sekä ilmoitettava ja maksettava varainsiirtovero, vaikka tämä olisi Suomessa rajoitetusti verovelvollinen.

Usein kysyttyä

Kun osakkeita saadaan varojenjakona, osakkeiden saajan pitää antaa varainsiirtoveroilmoitus ja maksaa varainsiirtovero. Varainsiirtoveron määrä on 1,6 % osakkeen arvosta luovutushetkellä. Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa, jos sen määrä jää alle 10 euron. Ilmoitus on kuitenkin annettava myös siinä tapauksessa.

Jos sait Springvest Oyj:ltä varojenjakona Bioretec Oy:n osakkeita, sinun pitää siis antaa osakkeista varainsiirtoveroilmoitus ja maksaa vero.

Kun osinkona jaetaan julkisesti noteeratun yhtiön osakkeita, osingon määrä on osakkeiden painotettu keskihinta osingon maksupäivänä. Bioretecin osakekohtainen keskihinta oli 2,54 euroa luovutuspäivänä 15.12.2021.

Anna Verohallinnolle varainsiirtoveroilmoitus 2 kuukauden kuluessa luovutuspäivästä eli viimeistään 15.2.2022 

Tee ilmoitus OmaVerossa. Henkilöasiakas voi tehdä ilmoituksen vaihtoehtoisesti paperilomakkeella.

Jos olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen, Springvest maksaa veron sekä antaa myös varainsiirtoveroilmoituksen, koska se toimii perimisvelvollisena. Tällaisessa tilanteessa sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Näin teet varainsiirtoveroilmoituksen ja maksat veron OmaVerossa

 • Kirjaudu OmaVeroon.
 • Avaa etusivun välilehti Kaikki verolajit.
 • Valitse kohdasta Varainsiirtovero linkki Tee varainsiirtoveroilmoitus.

Vaihe 1 Sopimuksen tiedot:

 • Merkitse kaupantekopäiväksi 15.12.2021.
 • Valitse omaisuuslajiksi Liikeosake.
 • Valitse sopimuksen tyypiksi Muu.

Vaihe 2 Omaisuuden tiedot:

 • Valitse kohdasta Liikeosake painike Lisää uusi omaisuus
 • Merkitse kenttään ”Yhtiön Y-tunnus” Bioretec Oy:n Y-tunnus (1474196-9).
 • Merkitse osakkeiden kappalemääräksi saamiesi Bioretecin osakkeiden kappalemäärä.
 • Merkitse kenttään ”Oma osuutesi kauppahinnasta” saamiesi osakkeiden arvo yhteensä (saamiesi osakkeiden kappalemäärä x osakekohtainen arvo 2,54 e).
 • Merkitse myyjäksi Springvest Oyj (2492165-6).
 • Vastaa Ei kysymykseen ”Perustuuko osakkeiden tai muiden arvopaperien hankinta kokonaan tai osittain työpanokseen?”
 • Vastaa Kyllä kysymykseen ”Oletko myyjäyhtiön osakas tai yhtiömies tai myyjäyhtiön osakkaan tai yhtiömiehen vanhempi, puoliso tai lapsi?”
 • Vastaa Ei kysymykseen ”Ovatko sekä ostaja että myyjä Suomessa rajoitetusti verovelvollisia (esimerkiksi ulkomaalaisia)?”

Vaihe 3 Lisätiedot: Tarkista yhteystietosi.

Vaihe 4 Esikatsele ja lähetä: Lähetä tiedot.

Varainsiirtoveron maksaminen

Lähettämisen jälkeen näet vastaanottokuittauksen antamastasi ilmoituksesta.

Jos varainsiirtoveron määrä on 10 euroa tai enemmän, siirry maksamaan vero painikkeesta Maksa heti.

Voit vaihtoehtoisesti maksaa veron myöhemmin verkkopankissasi. Tarkista varainsiirtoveron viitenumerosi ja Verohallinnon tilinumero OmaVerosta (katso ohjeen kohta 5).

Saat todistuksen varainsiirtoverosta OmaVeroon yleensä noin 2 arkipäivän kuluessa ilmoituksen antamisesta ja veron maksamisesta. Näin löydät todistuksen OmaVerosta.

Anna varainsiirtoveroilmoitus, vaikka veron määrä olisi alle 10 euroa.

Jos ostat julkisesti noteerattuja osakkeita pörssin ulkopuolelta, sinun pitää 2 kuukauden kuluessa

 • maksaa 1,6 % varainsiirtoveroa kauppahinnasta ja mahdollisista muista vastikkeista
 • antaa varainsiirtoveroilmoitus.

Sinun pitää ilmoittaa ja maksaa varainsiirtovero myös silloin, jos saat työnantajaltasi osakepalkkiota vastikkeeksi työpanoksesta.

Lue lisää syventävästä ohjeesta muista tilanteista, joissa pörssiosakkeiden hankinnasta täytyy maksaa varainsiirtoveroa (katso luku 8.13).

Liike- ja toimitilaosakkeiden kaupoissa on tavallista, että luovutussopimus tehdään vaiheittain.

 1. Osapuolet allekirjoittavat ensivaiheen sopimuksen (Share Purchase Agreement). Siinä sovitaan ehdoista, joiden pitää täyttyä, ennen kuin osapuolille syntyy velvollisuus tehdä kaupat. Samalla tyypillisesti sovitaan, että osapuolet laativat lopullisen luovutussopimuksen, kun sovitut ehdot toteutuvat.
 2. Osapuolet allekirjoittavat lopullisen luovutussopimuksen eli täytäntöönpanoasiakirjan (Closing Memorandum).

Jos ensivaiheen sopimus on luonteeltaan esisopimus, varainsiirtoveroilmoituksen ja maksun ajankohta määräytyy lopullisen luovutussopimuksen mukaan. Merkitse kaupantekopäiväksi lopullisen luovutussopimuksen allekirjoituspäivä.

Jos lopullisessa luovutussopimuksessa on jokin lykkäävä tai purkava ehto, se ei vaikuta varainsiirtoveroilmoituksen ja maksun ajankohtaan. Määräpäivä lasketaan luovutussopimuksen allekirjoituspäivän perusteella.