Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tarvitsetko lausunnon kiinteistön varainsiirtoverosta?

Varainsiirtoveron määrä pitää laskea itse ja maksaa omatoimisesti. Jos sinulle on epäselvää, mistä määrästä varainsiirtovero pitää maksaa, tee lausuntopyyntö joko OmaVerossa tai lomakkeella Lausuntopyyntö lainhuutoa ja kirjaamista varten (6020).

Tee lausuntopyyntö OmaVerossa

Liitä mukaan kopio kauppakirjasta tai muusta sopimuksesta. Kiinteistökaupassa sopimuksen täytyy olla kaupanvahvistajan allekirjoittama, paitsi jos kaupat on tehty sähköisessä Kiinteistövaihdannan palvelussa. Liitä lausuntopyyntöön kopiot myös muista mahdollisista luovutukseen liittyvistä asiakirjoista.

Huomaa, että lausunto annetaan vasta kauppakirjan tai muun sopimuksen (esimerkiksi ositussopimuksen) allekirjoittamisen jälkeen. Jokaisen ostajan täytyy tehdä erillinen lausuntopyyntö.

Jos käytät paperilomaketta, postita se liitteineen lomakkeen etusivulla olevaan osoitteeseen.

Kun olemme käsitelleet lausuntopyynnön, postitamme lausunnon sinulle. Lausunto tulee myös OmaVeroon.

Missä tilanteissa lausuntoa tarvitaan?

Tarvitset lausunnon esimerkiksi silloin, kun olet hankkinut kiinteistön vaihtokaupalla tai kun kiinteistöjen yhteisomistus puretaan vaihtamalla eri kiinteistöjen määräosia keskenään. Saatat tarvita lausuntoa myös silloin, kun olet saanut kiinteistön osituksessa tai perinnönjaossa ja olet käyttänyt ulkopuolisia varoja.

Verohallinto antaa lausunnon maksettavan veron määrästä, joka kohdistuu saatuun kiinteistöön. Jos asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä, siihen on hyvä hakea Verohallinnon lausunto. Jos lausuntopyyntö koskee käypää arvoa, ilmoita hakemuksessa perusteltu näkemyksesi käyvästä arvosta.

Anna varainsiirtoveroilmoitus ja maksa varainsiirtovero ja lausunnon mukaisesti. Ilmoita hakemuksessasi, haluatko että lausunto välitetään myös Maanmittauslaitokselle. Siinä tapauksessa sinun ei tarvitse liittää lausuntoa lainhuuto- tai kirjaamishakemukseen

Sivu on viimeksi päivitetty 16.11.2020