Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Varainsiirtoveron ilmoitus- ja maksuajat

Katso varainsiirtoveron ilmoittamisen ja maksamisen määräajat sen mukaan, mitä omaisuutta olet hankkinut tai mistä tilanteesta on kyse.

Omaisuus

Anna varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle ja maksa vero ennen kuin haet lainhuutoa tai kirjaamista. Lainhuutoa tai vuokraoikeiden kirjaamista on haettava Maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu.

Ostajan on tehtävä itse varainsiirtoveroilmoitus, vaikka kaupoissa olisi käytetty kiinteistönvälittäjää.

Jos olet ostanut ensiasunnon ennen 1.1.2024, muista antaa varainsiirtoveroilmoitus, vaikka sinun ei tarvitsisi maksaa veroa. Ensiasunnon verovapaus poistui 1.1.2024. Lue lisää kiinteistöstä ensiasuntona.

Anna varainsiirtoveroilmoitus ja maksa vero 6 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu. Ostajan on tehtävä itse varainsiirtoveroilmoitus, vaikka kaupoissa olisi käytetty kiinteistönvälittäjää.

Sinun ei tarvitse hakea lainhuutoa tai kirjaamista Maanmittauslaitokselta.

Anna varainsiirtoveroilmoitus ja maksa vero 2 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu.  

Jos käytit kiinteistönvälittäjää, maksa vero kaupanteon yhteydessä. Välittäjä antaa ilmoituksen kaupanteon yhteydessä.

Jos kyseessä on uudiskohde, anna ilmoitus ja maksa vero 2 kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Toimi näin, vaikka kaupoissa olisi käytetty kiinteistönvälittäjää.

Jos olet ostanut ensiasunnon ennen 1.1.2024, muista antaa varainsiirtoveroilmoitus, vaikka sinun ei tarvitse maksaa veroa. Ensiasunnon verovapaus koskee vain asuinhuoneistoja. Ensiasunnon verovapaus poistui 1.1.2024.

Muun kiinteistöyhtiön osake tarkoittaa osakkeita, jotka eivät oikeuta tietyn tilan hallintaan yhtiön omistamassa rakennuksessa tai kiinteistössä. Ne voivat olla myös kotimaisen tai ulkomaisen kiinteistöholdingyhtiön osakkeita.

Anna ilmoitus ja maksa vero 2 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu (uudiskohteissa omistusoikeuden siirtymisestä).

Anna ilmoitus ja maksa vero 2 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu.

Anna ilmoitus ja maksa vero 2 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu.

Jos ostit lomaosakkeen eli viikko- tai aikaosuusosakkeen kiinteistönvälittäjän kautta, välittäjä antaa ilmoituksen kaupanteon yhteydessä. Maksa vero kaupantekotilaisuudessa.

Jos ostit lomaosakkeen uudiskohteesta, sinun on itse annettava ilmoitus ja maksettava vero 2 kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, vaikka kaupassa olisi käytetty kiinteistönvälittäjää. 

Arvopaperikauppiaan ja pakkohuutokaupan määräajat

Arvopaperikauppias perii veron luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä niistä luovutuksista, joista hän on perimisvelvollinen.

Arvopaperikauppias antaa varainsiirtoveroilmoituksen perimästään verosta luovutuskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Jokaisesta kaupasta on annettava erillinen ilmoitus.

Peritty veron määrä pitää myös maksaa Verohallinnolle seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Arvopaperikauppias käyttää veron maksussa omaa varainsiirtoveron viitettään.

Asunto-osake, autopaikka, varasto, liikehuoneisto tai muu tila, vero 1,5 % (2 % ennen 12.10.2023)

Ostajan pitää maksaa vero kauppakirjan tekemisen yhteydessä ja käyttää omaa varainsiirtoveron viitenumeroaan. Kun ostaja maksaa veron, hän antaa varainsiirtoveroilmoituksen omissa nimissään 2 kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta.

Jos ostaja ei ole maksanut veroa, huutokaupanpitäjä perii veron ostajalta. Silloin kun pakkohuutokaupanpitäjä perii veron, sen on tilitettävä vero käyttäen omaa varainsiirtoveron viitenumeroaan ja annettava varainsiirtoveroilmoitus omissa nimissään. 

Jatkossa on tärkeää, että varainsiirtoveroilmoituksen antaja on sama kuin varainsiirtoveron maksaja, jotta maksu kohdistuu oikein.

Kiinteistö, määräosa, määräala tai kirjattava vuokraoikeus, pelkkä rakennus tai rakennelma, vero 3 % (4 % ennen 12.10.2023)

Ostaja antaa ilmoituksen ja maksaa veron 6 kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Huutokaupanpitäjä ei ole perimisvelvollinen kiinteistöistä.

Ostajan on haettava lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista Maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hän on allekirjoittanut kauppakirjan tai muun sopimuksen. Varainsiirtovero pitää ilmoittaa ja maksaa, ennen kuin ostaja hakee lainhuutoa tai kirjaamista.

Usein kysyttyä

Kun asunto-osakkeen kauppa tehdään kiinteistönvälittäjän välittämänä, varainsiirtovero on maksettava kaupantekotilaisuudessa.

Kaupat voidaan tehdä kiinteistönvälittäjän välittämänä myös käyttämällä sähköistä asiointialustaa, ilman perinteistä kaupantekotilaisuutta. Tällöin varainsiirtovero katsotaan maksetuksi kaupanteon yhteydessä, jos ostaja on maksanut varainsiirtoveron viimeistään seitsemän päivän kuluttua siitä, kun kaikki kaupan osapuolet ovat allekirjoittaneet kauppakirjan sähköisesti.

Digitaalisessa asuntokaupassa ei ole perinteistä kaupantekotilaisuutta, vaan kaupan osapuolet hyväksyvät omaan tahtiinsa kauppakirjan allekirjoittamalla sen sähköisesti. Kauppakirja syntyy sillä hetkellä, kun viimeisin allekirjoitus on tehty. Viimeisimmän allekirjoituksen ajankohta merkitään varainsiirtoveroilmoitukselle kauppakirjan tai muun luovutussopimuksen allekirjoituspäiväksi.

Myös varainsiirtoveron lakimuutoksessa varainsiirtoveroprosentti tai ensiasunnon varainsiirtoverovapaus määräytyy sen mukaan, mikä on viimeisimmän allekirjoituksen ajankohta.

Kiinteistön kauppakirja voidaan tietyissä tilanteissa tehdä sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä Kiinteistövaihdannan palvelussa. Kauppakirja syntyy sillä hetkellä, kun kaupan osapuolet ovat hyväksyneet kauppakirjan saman sisältöisenä eli käytännössä silloin, kun viimeisin sähköinen allekirjoitus on tehty. Viimeisimmän allekirjoituksen ajankohta merkitään varainsiirtoveroilmoitukselle kauppakirjan tai muun luovutussopimuksen allekirjoituspäiväksi.

Koska Kiinteistövaihdannan palvelussa tehdystä kaupasta lähtee vireille lainhuuto- tai kirjaamishakemus automaattisesti ja varainsiirtoveroilmoituksen antamisen ja maksamisen määräajat päättyvät lainhuudon tai kirjaamisen hakemisen yhteydessä, on ilmoittamis- ja maksuvelvoitteet hoidettava käytännössä luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.12.2021