Ulkomainen ostaja - näin saat varainsiirtoveron viitenumeron

Varainsiirtoveron maksamiseen tarvitaan ostajan oma varainsiirtoveron viitenumero, jotta maksu kohdistuu oikein. Kun kaupat tehdään kiinteistönvälittäjän välityksellä, viitenumeron on oltava tiedossa jo kaupantekotilaisuudessa.

Jos ulkomainen ostaja ei ole Verohallinnon rekisterissä, hänet täytyy rekisteröidä Verohallinnon asiakkaaksi ennen kauppaa, jotta hän saa varainsiirtoveron viitenumeron. Rekisteröintipyynnön voi tehdä joko ostaja itse tai kiinteistönvälittäjä tai muu asiamies, jos ostaja on valtuuttanut hänet valtakirjalla.

UIkomainen henkilö

Varainsiirtoveron viitenumero voidaan antaa ulkomaiselle henkilölle, kun hänet on rekisteröity Verohallinnon rekisteriin. Rekisteröintiä varten tarvitaan henkilön yksilöintitiedot sekä kopio passista.

Voit ilmoittaa tiedot vapaamuotoisella hakemuksella ja esittää hakemuksen Verohallinnon asiointipisteessä. Vaihtoehtoisesti voit lähettää hakemuksen käsiteltäväksi postitse osoitteeseen Pääkaupunkiseudun verotoimisto, ATH prosessivastaava, PL 400, 00052 VERO.

Merkitse hakemukseen rekisteröintipyynnön syy sekä rekisteröintiin tarvittavat yksilöintitiedot:

 • rekisteröitävän sukunimi ja etunimet
 • osoitetiedot ulkomailla
 • syntymäpäivä
 • sukupuoli
 • kansalaisuus
 • ulkomainen henkilötunnus.

Liitä mukaan myös kopio passista. Jos asioit toisen puolesta, liitä mukaan valtakirja.

Rekisteröinnin jälkeen rekisteröintipyynnön tekijälle annetaan rekisteröidyn henkilön oma varainsiirtoveron viitenumero veron maksamista varten.

Ulkomainen yhtiö

Ulkomaisen ostajan täytyy ensin hakea suomalaista Y-tunnusta. Sitä haetaan yritysmuodon mukaisella perustamisilmoituksella:

 • Y1 Yhteisöt
 • Y2 Elinkeinoyhtymä
 • Y3 Elinkeinonharjoittaja

Perustamisilmoitukset ovat sivustolla ytj.fi (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä).

Rekisteröintiä varten tarvitsemme seuraavat tiedot:

 • yrityksen nimi
 • rekisteröintitunnus (TIN, kaupparekisterinumero tai muu vastaava ulkomainen tunnus)
 • asuinvaltio
 • osoite
 • toimiala
 • tilikausi
 • nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt.

Ilmoita lomakkeen Lisätietoja-kohdassa, että yritys tarvitsee Y-tunnuksen varainsiirtoveron maksamista varten.

Anna Y-lomakkeen liitteenä yrityksen kotivaltion kaupparekisteriote ja sen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos kaupparekisteriotteesta ei käy ilmi yrityksen nimi, kotivaltio, toimiala, tilikausi ja nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt, on yrityksen annettava yhtiöjärjestys, perustamisasiakirja tai vastaava ote, josta nämä asiat käyvät ilmi sekä tämän otteen käännös suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi.

Lähetä perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukseen osoitteeseen:

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 HELSINKI

Yhtiöt voivat asioida sähköpostilla tai verotoimistossa

Jos haluat, voit lähettää perustamisilmoituksen liitteineen skannattuna sähköpostitse suoraan osoitteeseen transfertax(at)vero.fi.

Voit hoitaa rekisteröinnin myös Verohallinnon toimipisteessä. Täytä perustamisilmoitus valmiiksi ja ota mukaan edellä mainitut liitteet. Lähetämme rekisteröintihakemuksen eteenpäin.

Voit saada varainsiirtoveron viitenumeron yleensä 3–4 arkipäivän kuluessa, jos hakijalla ei ole muuta verotukselliseen asemaan vaikuttavaa toimintaa Suomessa. Suosittelemme rekisteröintitietojen toimittamisen nopeuttamiseksi asiakkaan tai tämän asiamiehen sähköpostiosoitteen merkitsemistä rekisteröintiasiakirjoihin.

Asiamiehellä on oltava valtuutus

Jos yritys hoitaa rekisteröintiä ja varainsiirtoveroasiaa asiamiehen kautta, asiamiehelle on annettava valtakirja. Valtakirjan allekirjoittaa henkilö, jolla on oikeus edustaa yhtiötä.

Lähetämme varainsiirtoveron viitenumeron, kun Y-tunnus on muodostettu

Verohallinto toimittaa varainsiirtoveron viitenumeron asiakkaalle ensisijaisesti asiamiehen tai asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos asiakas ei ilmoita asiakirjoissa sähköpostiosoitetta, Verohallinto toimittaa tiedot asiamiehen tai asiakkaan viralliseen postiosoitteeseen. Y-tunnusta tulee käyttää varainsiirtoveroilmoituksessa.