Uudiskohteen ostaja – tee varainsiirtoveroilmoitus ja maksa vero

Uudiskohteen kaupasta on kyse silloin, kun ostat esimerkiksi rakennuttajalta uuden asunnon, autopaikan tai varaston rakentamisvaiheessa. Käytännössä ostat asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita, jotka oikeuttavat esimerkiksi kerrostalo- tai rivitalohuoneiston hallintaan.

Ensiasunnon ostaja: katso ohjeet täältä

1

tee ilmoitus

Tee varainsiirtoveroilmoitus 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asunnon omistusoikeus on siirtynyt sinulle. Toimi näin, vaikka olisit käyttänyt kiinteistönvälittäjää.

Jos ostajia on useita – esimerkiksi puolisot – jokaisen ostajan on tehtävä oma varainsiirtoveroilmoituksensa.

Ilmoitusta varten tarvitset kauppakirjan tai muun sopimuksen. Asiakirjoja ei tarvitse kaikissa tilanteissa liittää ilmoitukseen. Ennen ilmoituksen lähettämistä OmaVerossa näet, tarvitaanko liitteitä vai riittääkö pelkkä ilmoitus.

Ilmoita OmaVerossa 

Näin teet varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa

Näin yhtiö tai muu yhteisö tekee varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa

Henkilöasiakas, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voivat käyttää myös paperilomaketta. Paperilomakkeen liitteeksi tarvitaan kauppakirjan lisäksi joko kopio rakennuttajan lähettämästä muuttokirjeestä tai kuitti kauppahinnan viimeisen erän maksusta.

2

maksa vero

Maksa vero 2 kuukauden kuluessa siitä, kun omistusoikeus on siirtynyt sinulle. Toimi näin, vaikka olisit käyttänyt kiinteistönvälittäjää.

 • Jos maksat OmaVerossa, viitenumerot ja muut maksutiedot siirtyvät automaattisesti oikein verkkopankin maksupohjaan. OmaVero laskee veron määrän antamasi varainsiirtoveroilmoituksen perusteella.
 • Jos maksat verkkopankissa, maksamiseen tarvitset Verohallinnon tilinumeron ja oman varainsiirtoveron viitenumerosi. Saat viitenumeron ja tilinumeron

Maksa vero kahden desimaalin tarkkuudella. Pyöristä veron määrä lähimpään senttiin normaalien pyöristyssääntöjen mukaisesti. Esimerkiksi jos veron tarkka määrä on 345,67890 euroa, maksa veroa 345,68 euroa. 

Jos ostajia on useita – esimerkiksi puolisot – jokainen ostaja maksaa oman osuutensa verosta käyttäen omaa varainsiirtoveron viitenumeroaan. Maksu näkyy OmaVerossa 1–2 arkipäivän kuluttua.

Ulkomainen ostaja: näin saat viitenumeron.

3

Saat todistuksen varainsiirtoverosta

Saat todistuksen varainsiirtoverosta OmaVeroon tai postitse. OmaVeroon todistus tulee yleensä noin 2 arkipäivän kuluessa ilmoituksen antamisesta ja veron maksamisesta. Näin löydät todistuksen OmaVerosta. 

Jos olet tehnyt varainsiirtoveroilmoituksen paperilomakkeella, todistus tulee näkyviin OmaVeroon myöhemmin.

4

Huolehdi omistuksesi rekisteröinnistä

Jos isännöitsijätodistuksen mukaan taloyhtiösi kuuluu huoneistotietojärjestelmään, huoneiston omistukselle on haettava rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Katso ohjeet omistuksesi rekisteröintiin.

Jos taloyhtiösi ei kuulu huoneistotietojärjestelmään, esitä isännöitsijälle osakeluettelomerkintää varten todistus varainsiirtoverosta. Todistuksen saat, kun sekä ilmoitus että maksu ovat kirjautuneet tietojärjestelmäämme. Todistusta ei saa siis saman tien, vaan se tulee OmaVeroon yleensä 2 arkipäivän kuluessa maksamisesta. Lähetämme todistuksen sinulle myös postitse.

Kysy isännöitsijältä, mitä muita asiakirjoja tarvitset omistuksesi rekisteröintiin.

Jos asunto myydään ennen kuin rakennus valmistuu

Jos rakentamisvaiheessa tai sitä aikaisemmin hankittu uudiskohde myydään ennen kuin rakennus valmistuu ja omistusoikeus siirtyy, kauppa toteutetaan yleensä niin sanotulla siirtosopimuksella. 

Siirtosopimuksen siirronsaaja (ostaja), katso ohjeet täältä

Siirtosopimuksen siirtäjä (myyjä), katso ohjeet täältä

Varainsiirtoveron määrä – uudiskohde

Vero on 2 % kauppahinnasta (ja mahdollisista muista vastikkeista) sekä yhtiölainaosuudesta. Velaton hinta sisältää kauppahinnan ja mahdollisen yhtiölainaosuuden. Vero maksetaan siis velattomasta hinnasta riippumatta siitä, maksatko yhtiölainaosuuden pois kaupantekohetkellä vai kaupanteon jälkeen kuukausittain rahoitusvastikkeena.

Halutessasi voit käyttää apunasi varainsiirtoverolaskuria.

Esimerkki: Sanna ostaa asunto-osakkeen, jonka myyntihinta on 120 000 euroa. Osakkeisiin kohdistuva yhtiölainaosuus on 160 000 euroa. Asunnon myynti-ilmoituksessa velaton hinta on siis 280 000 euroa. Varainsiirtovero lasketaan 280 000 eurosta. Varainsiirtovero on 2 % x 280 000 euroa = 5 600 euroa. Sillä ei ole merkitystä, maksaako Sanna yhtiölainaosuuden pois kaupanteon hetkellä vai pikku hiljaa osana yhtiövastiketta.

Usein kysyttyä

Omistusoikeuden siirtyminen määritellään kauppakirjassa. Uudiskohteissa omistusoikeus siirtyy yleensä silloin, kun rakennus on valmistunut ja olet maksanut kauppahinnan kokonaan.

Kun olet ilmoittanut ja maksanut varainsiirtoveron OmaVerossa, saat yleensä noin 2 arkipäivän kuluessa todistuksen varainsiirtoverosta OmaVeron postilaatikkoon. Saat todistuksen myös silloin, jos olet ostanut ensiasunnon.

Jos olet tehnyt varainsiirtoveroilmoituksen paperilomakkeella, odota, että todistus varainsiirtoverosta tulee näkyviin OmaVeroon.

Huom. Todistus ei ole OmaVerossa, jos olet antanut varainsiirtoveroilmoituksen ennen marraskuuta 2019. Lisätietoa: Olen mielestäni antanut varainsiirtoveroilmoituksen aiemmin. Miksi ilmoitus tai maksu eivät näy OmaVerossa?

Näin löydät todistuksen varainsiirtoverosta OmaVeron postilaatikosta

 1. Kun olet kirjautunut OmaVeroon, valitse etusivulta Postilaatikko. Kohdassa Päätökset ja kirjeet näet uusimmat saapuneet todistukset varainsiirtoverosta.

 2. Kun Postilaatikko-välilehti on auki, valitse Näytä kaikki. Saat näkyviin kaikki päätökset ja kirjeet, jotka olet saanut OmaVeroon.

 3. Jos olet saanut useita todistuksia varainsiirtoverosta, erotat ne kaupantekopäivän perusteella. Kaupantekopäivä näkyy kohdassa Kausi.

  Valitse Suodata, kirjoita tekstikenttään kaupantekopäivä (esim. 12.12.2019) ja paina uudelleen Suodata (tai enter), niin löydät kyseiseen päivään liittyvät todistukset varainsiirtoverosta.

Varainsiirtoverotus siirtyi OmaVeroon 8.11.2019. OmaVerossa näkyvät

 • OmaVeron kautta annetut ilmoitukset
 • 1.11.2019 julkaistulla uudella paperilomakkeella ilmoitetut kaupat. Paperilomakkeella annetut ilmoitukset tulevat näkyviin OmaVeroon viiveellä.

Näiden uusien ilmoitusten osalta saat todistuksen varainsiirtoverosta, kun sekä ilmoitus että maksu ovat Verohallinnossa. Näin löydät todistuksen OmaVerosta. Jos kyse on asunto-osakkeesta, anna todistus isännöitsijälle, jotta hän voi merkitä omistuksesi osakeluetteloon.

Jos asunto-osakkeen kaupat on tehty kiinteistönvälittäjän kautta, saat välittäjältä todistuksen suoritetusta varainsiirtoverosta. Välittäjän antama todistus ei näy OmaVerossa. Jos kyse on uudiskohteesta, ostajan on itse annettava varainsiirtoveroilmoitus ja silloin todistuskin löytyy OmaVerosta.

Vanhat ilmoitukset

Jos olet antanut varainsiirtoveroilmoituksen vanhalla paperilomakkeella ennen marraskuuta 2019, ilmoitus ei näy OmaVerossa. Älä tee ilmoitusta uudelleen. Jos tarvitset vanhaa leimattua varainsiirtoveroilmoitusta esimerkiksi isännöitsijää varten, ota yhteyttä palvelunumeroon 029 497 022 (Varainsiirtoverotus).

Lomake.fi:ssä annettu ilmoitus ei näy OmaVerossa, mutta se säilyy Tallennetut lomakkeet -palvelussa 2 vuotta ja sen voi tulostaa sieltä jälkikäteen. Jos lomakkeen lähettämisestä on kulunut yli 2 vuotta, soita Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 022.

Kun autopaikka tai varastotila on osa asuntokauppaa, muista maksaa varainsiirtovero ja antaa ilmoitus myös autopaikasta tai varastotilasta, silloin kun niitä hallitaan asuinhuoneistosta erillisillä osakkeilla. Autopaikan tai varaston osakkeista on maksettava varainsiirtovero, vaikka asunto-osake olisi varainsiirtoverosta vapaa ensiasunto.

Kun autopaikan tai muun tilan kauppahinta on eritelty sopimuksessa, erittele hinnat myös varainsiirtoveroilmoituksessa.

Kun taloyhtiö sijaitsee ns. valinnaisella vuokratontilla, osakkeenomistaja voi toimia kahdella eri tavalla. Hän voi 

 • maksaa yhtiölle erillistä tontinvuokravastiketta kuukausittain
 • maksaa omiin osakkeisiinsa kohdistuvan osuuden vuokratontista.

Tämän jälkeen taloyhtiö ostaa tontin omistajalta lunastusta vastaavan määräosan tontista. Samalla osakkeenomistaja vapautuu maksamasta taloyhtiölle tontinvuokravastiketta.

Tonttiosuuden voi maksaa kohteen valmistumisen yhteydessä tai erikseen määriteltyinä ajankohtina kohteen valmistumisen jälkeen. Joissakin tilanteissa osakkeenomistajalla voi olla mahdollisuus lunastaa tontinosa vain osittain.

Osakkeenomistajan ei tarvitse antaa varainsiirtoveroilmoitusta tai maksaa veroa

Tontinosan lunastaminen on vapaaehtoista eikä asunto-osakkeiden ostamiseen liity velvollisuutta maksaa tontinosan lunastamisesta. Lisäksi tyypillistä on, että asunto-osakkeiden myyjä ja vuokratontin omistaja ovat eri tahoja eikä osakkeenomistajan maksama lunastushinta tule asunto-osakkeiden myyjän hyväksi.

Kun osakkeenomistaja edellä kuvatussa tilanteessa lunastaa asunto-osakkeisiinsa kohdistuvan osuuden tontista, osakkeenomistajan ei tarvitse tehdä varainsiirtoveroilmoitusta eikä maksaa varainsiirtoveroa. Merkitystä ei ole sillä, tapahtuuko tontinosan lunastus kohteen valmistumishetkellä vai myöhemmin.

Taloyhtiö antaa varainsiirtoveroilmoituksen ja maksaa veron

Tontin määräosan omistukseensa hankkineen taloyhtiön on annettava Verohallinnolle varainsiirtoveroilmoitus, maksettava varainsiirtovero ja haettava määräosalle lainhuuto Maanmittauslaitokselta.

Taloyhtiö usein veloittaa osakkeenomistajalta lunastettavasta tonttiosuudesta aiheutuvan varainsiirtoveron määrän osana lunastushintaa. On huomattava, että osakkeenomistajan kannalta tässä ei ole kyse varainsiirtoveron maksamisesta, vaan tontinosan lunastushinnan suorittamisesta.

Jos annat varainsiirtoveroilmoituksen myöhässä, seurauksena voi olla  joko myöhästymismaksu tai veronkorotus. Jos et maksa varainsiirtoveroa määräajassa, sinun pitää maksaa viivästyskorkoa. Lue tarkemmin viivästysseuraamuksista.

Jos sinun täytyy korjata antamiasi tietoja, anna korvaava varainsiirtoveroilmoitus joko OmaVerossa tai paperilomakkeella. Korjaa virheet ja täytä myös muut kohdat uudelleen.

Näin korjaat varainsiirtoveroilmoitusta OmaVerossa

Jos ilmoitat paperilomakkeella, muista merkitä rasti lomakkeen alussa olevaan kohtaan Korvaava varainsiirtoveroilmoitus.

Huomaa, että jos annat korvaavan ilmoituksen vasta varainsiirtoveroilmoituksen määräajan jälkeen, seurauksena voi olla myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Jos olet jo ehtinyt maksaa varainsiirtoveron, katso lisätietoa ilmoituksen ja maksun korjaamisesta.

Jos sinun täytyy korjata ennen 8.11.2019 antamiasi tietoja, soita Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 022 (puhelun hinta pvm./mpm.).

Muista ensin antaa huoneistosta varainsiirtoveroilmoitus ja maksa vero.

Koska taloyhtiö on huoneistotietojärjestelmässä, sinun pitää hakea omistuksesi rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Tieto varainsiirtoveron suorittamisesta siirtyy Maanmittauslaitokselle automaattisesti, eikä sinun tarvitse antaa todistusta varainsiirtoverosta erikseen isännöitsijälle. Lue lisää huoneistotietojärjestelmästä.