Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ilmoita muuttunut käyttötarkoitus ā€“ esimerkiksi muutto vakituisesta asunnosta vapaa-ajan asuntoon

Rakennuksen käyttötarkoitus kertoo, missä käytössä rakennus on. Verohallinto saa tiedon vain sellaisista rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksista, joihin on haettu kunnalta lupaa.

Käyttötarkoitus vaikuttaa kiinteistöveroprosenttiin: jos rakennus on vakituisessa asuinkäytössä, kiinteistöveroprosentti on pienempi kuin esimerkiksi vapaa-ajan asunnossa. 

Korjaa kiinteistöveropäätöstäsi tarvittaessa

Ilmoita meille uudet tiedot seuraavissa tilanteissa:

  • Rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut vuonna 2022, mutta muutos ei näy keväällä 2023 kiinteistöverotuspäätöksessäsi. Ilmoita muutokset 1.1.2023 tilanteen mukaan.
  • Olet muuttanut vapaa-ajan asuntoosi vakituisesti vuonna 2022. Ilmoita meille käyttötarkoituksen muutoksesta. Tarkistamme Digi- ja väestötietovirastosta, onko kiinteistö asuinkäytössä, joten muista tehdä myös muuttoilmoitus.

Ilmoita rakennuksen muuttunut käyttötarkoitus OmaVerossa rakennuksen perustiedoissa. Voit käyttää apuna pientalon ominaisuuksien korjausohjetta: Näin tarkastat ja korjaat pientalon ominaisuuksien tietoja OmaVerossa

Miten vakituinen asuminen määritellään?

Asuminen on vakituista silloin, kun olet ilmoittanut rakennuksen tai huoneiston Digi- ja väestötietovirastoon vakituiseksi asunnoksesi. Asumisen tilanne määräytyy vuoden alun tilanteen mukaan.

Kiinteistöveron kannalta sillä ei ole merkitystä, asuuko asunnossa omistaja, hänen perheenjäsenensä, vuokralainen tai työntekijä.

Rakennuksen tai huoneiston ei tarvitse olla asuttu, jotta se voi olla vakituinen asunto. Sen pitää kuitenkin olla pääosin tarkoitettu asumiskäyttöön. Rakennus ei myöskään saa olla muussa kuin asumiskäytössä.

Entä jos rakennusta käytetään useaan eri tarkoitukseen?

Jos rakennusta käytetään useaan eri tarkoitukseen – esimerkiksi osa rakennuksesta on asuinkäytössä ja osa toimistona – veroprosentti on määrätty rakennuksen pääasiallisen käytön perusteella.

Jokaisen huoneiston pääasiallinen käyttö arvioidaan erikseen.

Koko rakennukseen sovelletaan vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia, jos kaikkien pääasiallisessa asuinkäytössä olevien huoneistojen pinta-ala yhteensä on enemmän kuin puolet koko rakennuksen huoneistojen pinta-alasta.

Huoneiston on vakituisessa asumiskäytössä silloinkin, kun alle puolet huoneistosta on esimerkiksi elinkeinotoiminnan käytössä. Laskennassa otetaan huomioon vain huoneistojen pinta-ala – ei muita rakennukseen kuuluvia tiloja, kuten kellareita ja rappukäytäviä.

Esimerkki: Paritalossa on kaksi erikokoista huoneistoa. 50 m²:n suuruinen on kokonaan asuinkäytössä. 300 m²:n huoneistosta 170 m² on toimistona ja 130 m² asuntona.

Kiinteistöverotuksen näkökulmasta talo on muussa kuin vakituisessa asuinkäytössä, vaikka enin osa rakennuksen pinta-alasta on asuinkäytössä. 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023